• liveYFull YTree v12.00.00     View: classic  ArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTDEEE-M5479E-P147E-P177E-M5557E-V38E-M2E-Y1705E-V43E-M4732E-M4895E-M4231E-U175

 • E-M4254FGC77117 * M4254 * M4253+33 SNPsinfo
  • E-M4254*
  • E-BY69738BY69738 * FT261836 * FT258646(H)+4 SNPsinfo
   • id:YF124998DZA [DZ-11]taq
   • id:YF088029USA
   • id:YF072268EGY [EG-SIN]avl
  • E-FGC24071FGC24071 * FT103554(H) * FGC73237(H)info
  • E-M4232CTS11221/M4256 * M4255 * CTS9042/M4249+3 SNPsinfo
   • E-M4232*
   • E-Z5941Z5941 * FT220728/Y188682info
    • E-Z5941*
    • E-CTS9123CTS5826 * CTS9123info
     • id:NA19141NGA [NG-OY]yor
     • id:NA18501NGA [NG-OY]yor
    • E-CTS1433CTS1433info
     • E-CTS1433*
      • id:HG02439BRB
     • E-CTS618FT220730/Y163570 * CTS2830 * Z21682+9 SNPsinfo
      • E-CTS618*
       • id:HG02143BRB
      • E-FT191782FT191782 * FT193314info
       • id:YF075438SAU [SA-03]
       • id:NA18498NGA [NG-OY]yor
      • E-SK837SK837 * BY78501 * BY92566+18 SNPsinfo
       • id:YF112503EGY [EG-C]
       • id:HGDP01199SENmnk
      • E-Y129847Y163843 * Z37337 * Y516745(H)+2 SNPsinfo
   • E-Z1720Z1720/M4257 * Y480142(H)(T)info
    • E-Z1720*
     • id:YF011654USA [US-NC]
    • E-M4217M4215 * M4222 * FGC84959+14 SNPsinfo
     • E-M4217*
     • E-M4062M4102 * M4062 * Z21758+8 SNPsinfo
     • E-M4197M4197 * Z21690 * Z21691+9 SNPsinfo
      • E-M4197*
      • E-F1823Z21700 * Z21701 * FT311246+28 SNPsinfo
       • E-F1823*
        • id:YF091057USA [US-NY]
        • id:HG03136NGAish
        • id:HG03100NGAish
       • E-Z5942Z5942info
        • E-Z5942*
         • id:HG03120NGAish
        • E-Z5943Z5943info
         • id:HG03157NGAishi
         • id:HG03130NGAishi
         • id:HG03118NGAishi
         • E-Z5943*
          • id:HG03313NGAish
          • id:HG03265NGAish
          • id:HG03202NGAish
          • id:HG03133NGAish
          • id:HG03124NGAish
          • id:HG02973NGAish
          • id:HG02923NGAish
         • E-Z5944Z5944info
          • id:HG03521NGAish
          • id:HG03169NGAish
         • E-Z5946Z5946info
          • id:HG03115NGAish
          • id:HG02941NGAish
      • E-M4198M4203 * M4207 * M4211+11 SNPsinfo
       • E-M4198*
       • E-Y169405Y169405/FT41472 * FT42804/Y169408 * MF56495+10 SNPsinfo
        • E-Y169405*
         • id:YF080271KWT [KW-MU]
        • E-Y169292Y169516/FT40788 * Y169396/FT43007 * FT44410+6 SNPsinfo
         • id:YF085183BHRara
         • id:YF019643KWT [KW-KU]
        • E-FT368479FT368479(H)info
         • E-FT368479*
          • id:YF081004UAE [AE-AZ]
         • E-Y264675FT163166 * FT180202 * FT163481+7 SNPsinfo
          • id:YF109094SAU [SA-04]
          • id:YF067046SAU [SA-04]
       • E-FGC68103FGC64717 * FGC84958 * FGC68103(H)+2 SNPsinfo
        • id:NA19711USAi
        • E-FGC68103*
        • E-FTA19423FTA22055 * FTA21813 * FTA21933+31 SNPsinfo
         • id:YF111412SAU [SA-01]
         • id:YF111409SAU [SA-01]ara
        • E-P59P59info
         • E-P59*
          • id:YF019191SAU [SA-01]
         • E-Y84854Y90983 * Y100355 * Y100515+18 SNPsinfo
          • id:YF008950USA [US-NC]
         • E-FTB57830FTB58929 * BY176187 * BY175757+25 SNPsinfo
          • id:YF123058SAU [SA-04]
          • id:YF105500SAU
         • E-FT47672FT47750 * FT47826 * FT47864+4 SNPsinfo
          • E-FT47672*
           • id:HGDP00993ZAF
          • E-FT383283Y220491 * FT383283 * FTB31692(H)+2 SNPsinfo
           • id:YF105150KWTara
           • id:YF078582OMN
         • E-Y37087FGC68108 * Y37088 * FGC68109+20 SNPsinfo
          • E-Y37087*
           • id:YF088185
           • id:YF079404USA [US-AL]
           • id:YF014873USA [US-NC]
           • id:YF010916USA [US-NC]
           • id:YF008861USA [US-MA]
          • E-Y294427Y295487 * Y294427 * Y394142(H)+1 SNPsinfo
           • id:YF122681
    • E-M4041CTS6779/M4041info
     • id:YF125754KWT [KW-KU]i
     • id:YF011040USA [US-SC]i
     • id:YF001519ITAi
     • id:NA19236NGA [NG-OY]yori
     • id:HG02839GMB [GM-W]mnki
     • E-M4041*
     • E-Y225361FT405663/Y225410 * FT405653/Y225408 * FT405638/Y225378+80 SNPsinfo
      • id:YF122990DZA [DZ-11]taq
      • id:YF079594DZA [DZ-11]tmh
     • E-M4005M4002 * M4005 * FT330660+6 SNPsinfo
     • E-FT129515Y217566 * FT129515 * FT131507+9 SNPsinfo
      • E-FT129515*
      • E-FTB47999FTB47999 * FTB48869 * FT95286(H)+2 SNPs2024-02-05info
       • id:YF126451new
       • id:YF094475PSE [PS-HBN]ara
      • E-FT337236FT337236 * FT338129 * FT335145+3 SNPsinfo
       • E-FT337236*
        • id:HG02455BRB
       • E-Y217567FT333451 * Y226372/C113612 * FT334212+25 SNPsinfo
        • E-Y217567*
         • id:YF109829DZA [DZ-15]
        • E-SK840FT340670 * FT340426 * FT340525+27 SNPsinfo
         • id:HGDP01269DZAmzb
         • id:HGDP01260DZAmzb
     • E-Y479306Y479687(H)(T) * Y479306(H)(T) * Y490744(H)(T)info
      • E-Y479306*
      • E-CTS1598Z21820 * FT299159 * BY182132+25 SNPsinfo
       • id:YF124753USA [US-NC]
       • id:NA19144NGA [NG-OY]yor
       • id:NA18487NGA [NG-OY]yor
      • E-M3988Y479027(T) * M3991 * CTS12610/Z1719/M3998+10 SNPs2024-03-12info
       • E-M3988*
       • E-Z1788CTS9968/V3862 * Y481136(T) * Z1790+6 SNPs2024-03-12info
        • E-Z1788*
         • id:YF127498new
         • id:HG03343NGAish
        • E-BY183031FT340191 * FT339898 * FT339533+25 SNPsinfo
         • id:YF116889
         • id:HG02554BRB
        • E-L914L914info
         • id:NA18879NGA [NG-OY]yor
         • id:HG03304NGAish
        • E-Z5960Z5960info
         • id:HG02968NGAish
         • id:HG02938NGAish
        • E-M3895FT5046 * FT12590 * FT13689+17 SNPsinfo
         • E-M3895*
         • E-C105820C105820(H) * C128882(H)info
          • id:YF109816SAU [SA-01]
          • id:ERS2672542ZAF
         • E-Y316419FT13589 * FTC8705/Y316419 * FT12944info
          • id:YF099839KWT
          • id:NNA650821ZAF
        • E-CTS11328CTS11328/Z1789/M3870 * Y479765(H)(T) * CTS3119/Z1787/M38662024-03-07info
         • E-CTS11328*
          • id:HG02541BRB
         • E-Z1721Z1721(H)info
          • E-Z1721*
           • id:YF075024SAU [SA-06]ara
           • id:NA18934NGA [NG-OY]yor
          • E-Z1769FGC24175/Z21503 * CTS3243/Z1781/M3867/V2580 * CTS5497/Z1782/M3868+6 SNPsinfo
           • E-Z1769*
           • E-M3865FGC39408 * FGC39399 * FGC39406(H)+4 SNPsinfo
           • E-M3850CTS8027/M3851 * CTS8026/M3850 * Z1780+2 SNPsinfo
            • E-M3850*
            • E-FT68063BY84949 * FT68063 * FT161055+3 SNPsinfo
             • E-FT68063*
              • id:HGDP00986CAF
             • E-SK749SK749 * FT66144(H) * BY97816+5 SNPsinfo
              • E-SK749*
               • id:YF067500SAU [SA-01]
               • id:HGDP00145PAK
              • E-Y187727FT206076 * FT206768 * FT206844+18 SNPsinfo
               • id:YF117046KWT [KW-KU]
               • id:YF112935KWT [KW-KU]
               • id:YF068234
            • E-M3854Z1783/M3853 * M3852 * CTS10652/M3854info
             • E-M3854*
              • id:YF064832USA [US-IL]
             • E-FT333611FT333611 * FT339648 * MF36132+1 SNPsinfo
              • E-FT333611*
               • id:YF097766PRIspa
              • E-Y234320Y234877 * Y234593 * Y234830+39 SNPsinfo
               • id:YF094223
               • id:YF081717USA [US-AR]i
               • id:YF081001USA [US-MI]i
             • E-Z1779CTS10929/M3832 * Z1779info
              • E-Z1779*
               • id:YF090185
               • id:YF088302COD
               • id:HGDP01094CAF
              • E-FT295369FT318720 * FT295369 * FT297334+24 SNPsinfo
               • id:YF111174PRIspa
               • id:HG01204PRI
              • E-FT296983FT296983 * FT121115(H)info
              • E-Y140791Y140791 * BY209168/FGC89261(H) * FGC89250+4 SNPsinfo
               • id:YF015467SAU [SA-02]i
               • id:YF012870USA [US-VA]i
               • E-Y140791*
                • id:YF072815i
                • id:YF019799HTIi
               • E-Y276748Y276748info
              • E-Z1795M3775/V1670 * Z1795 * CTS4781/M3812/V3140+1 SNPsinfo
               • E-Z1795*
               • E-CTS283CTS283/Z1768/M3811 * CTS968 * CTS9244/Z1773/M3790+2 SNPsinfo
                • E-CTS283*
                • E-FT420095FT420095 * FT420246 * FT446376+9 SNPsinfo
                 • id:YF095614COD
                 • id:YF081374COD
                • E-Y181278FT4654 * BY76197 * BY78920+19 SNPsinfo
                • E-Z1771Z21499/V1744 * Z1771info
                 • E-Z1771*
                  • id:YF071957YEM [YE-HD]ara
                 • E-Z1770FT299764(H) * Z1770info
                  • E-Z1770*
                   • id:YF112649SAU [SA-02]
                   • id:NA19020KEN [KE-900]luy
                  • E-CTS1458CTS2846 * CTS3842/Z1796 * CTS4361+17 SNPsinfo
                   • id:NA19374KEN [KE-900]luy
                   • id:NA19373KEN [KE-900]luy
       • E-U290Y514811(T) * Y514807(H)(T) * U290+2 SNPsinfo
        • id:NA18853NGA [NG-OY]yori
        • id:HG03081SLEmeni
        • E-U290*
        • E-Z5952Z5952info
         • id:YF112167SCT [SC-ORK]eng
         • id:HG03451SLEmen
         • id:HG03072SLEmen
        • E-Z21888Z21888 * FT2998802024-04-09info
         • E-Z21888*
         • E-Z5955Z21886 * Z21885 * Z21889+12 SNPs2024-04-08info
          • id:YF128528new
          • id:HG02332BRB
          • id:HG02053BRB
          • id:HG01912BRB
        • E-U181CTS2807 * CTS2678/Z1810 * U181+5 SNPsinfo
        • E-CTS421M3943 * Y511898(T) * Y511670(H)(T)+13 SNPsinfo
        • E-FT4748FT4748info
         • E-FT4748*
          • id:YF090622USA [US-TX]
          • id:NA19160NGA [NG-OY]yor
          • id:HGDP00930NGAyor
          • id:HG03209SLEmen
          • id:HG01362COL [CO-ANT]
         • E-FT311370FT311370 * FT312323info
          • id:HG03571SLEmen
         • E-PH1913CTS4516 * CTS5956 * CTS11554+44 SNPsinfo
          • id:NA19138NGA [NG-OY]yor
         • E-Y154893BY175160/Y154893 * FT331114 * FT331472+1 SNPsinfo
          • E-Y154893*
           • id:YF104974USA [US-VA]i
          • E-Y275120FT327790 * FT331127 * FT330905+9 SNPsinfo
           • id:HG03163NGAish
         • E-Y4008Z5951 * Y4008/L1498 * SK1423/SK1423.2+1 SNPsinfo
          • id:HG03484SLEmen
          • id:HG03478SLEmen
         • E-Z5954Z5954 * CTS7657/Z1736info
          • E-Z5954*
           • id:HG01914BRB
          • E-CTS1536CTS7134 * Z1733 * CTS4178+9 SNPsinfo
           • id:NA19130NGA [NG-OY]yor
           • id:NA19119NGA [NG-OY]yor
         • E-PH4137PH4137info
         • E-L651FGC60924 * L651 * FT281435+4 SNPsinfo
          • E-L651*
          • E-FT115389FT115389 * FT115870 * FT447094+15 SNPsinfo
           • id:YF093865COD
          • E-FGC60918FGC60918 * Y175021 * FGC60901(H)+4 SNPsinfo
           • E-FGC60918*
           • E-FGC39739FGC60910 * FGC60911 * FGC60913+27 SNPsinfo
            • E-FGC39739*
             • id:YF088112USA [US-VI]
            • E-L649L650 * L649info
             • id:YF063916NGA [NG-AB]iboi
             • id:YF008598NGA [NG-AB]iboi
           • E-M292FT284044 * FT282872 * FT282138+11 SNPsinfo
            • E-M292*
             • id:YF122416
            • E-Y203606FT284322 * FT283199 * FT281942+8 SNPsinfo
             • id:HGDP00985CAF
             • id:HGDP00469CAF
         • E-Z5958Z5958 * Y271423info
          • E-Z5958*
           • id:YF112648MARara
           • id:NA19153NGA [NG-OY]yor
          • E-BY166583BY166583info
           • E-BY166583*
           • E-V2551CTS634 * CTS3164/V2551 * CTS9615+14 SNPsinfo
            • E-V2551*
             • id:YF104636USA [US-IL]
             • id:NA19700USA
            • E-BY166613BY168743 * FT3891 * FT5836+11 SNPsinfo
             • E-BY166613*
              • id:YF122115SAU [SA-05]
              • id:YF086788SAU [SA-05]
              • id:YF063240SAU [SA-01]
             • E-FT247923FT247923(H)info
              • id:YF125260KWTi
              • id:YF116708SAUi
              • id:YF114661SAU [SA-05]ara
              • id:YF080142KWT
              • id:YF072491SAU [SA-05]
        • E-Z1725Z1725/CTS99 * CTS6613 * Y499298(H)(T)2024-02-28info
         • E-Z1725*
          • id:YF128013new
          • id:HG02557BRB
         • E-Z1786Z1786/M3912/Z5953info
          • id:YF014757GBRi
          • E-Z1786*
           • id:YF090585GBR [GB-LND]
           • id:NA19256NGA [NG-OY]yor
          • E-Y289751FT415792 * FT416177 * Y290420+2 SNPsinfo
           • id:YF090152
          • E-Y157497BY165105 * BY165259 * BY165361+9 SNPsinfo
           • id:YF079134USA [US-SC]
           • id:YF015247USA [US-NC]
          • E-CTS127CTS127/Z1764info
           • E-CTS127*
            • id:YF072832EGY [EG-C]
           • E-Z1724Z1724 * CTS680/Z1765 * Z1723+4 SNPsinfo
            • id:NA19096NGA [NG-OY]yor
            • id:NA18486NGA [NG-OY]yor
          • E-FT208227FT208227info
           • E-FT208227*
           • E-Y70207FT209263 * Y70207info
           • E-Y178504Y210809/FT355546 * Y210824/FT355589 * Y210847/FT355672+22 SNPsinfo
            • E-Y178504*
             • id:YF080039BHR [BH-17]
            • E-Y210801FT354478/Y210845 * FT458172 * FT355873/Y210806+3 SNPsinfo
             • id:YF106027OMN
             • id:YF076083
          • E-Y18361Y18361 * Y18540 * Y18539+36 SNPsinfo
          • E-CTS1387CTS7262/Z1742/M3922 * Z1743 * CTS1387/Z1739/M3908+12 SNPs2024-03-07info


Haplogroup YTree v12.00.00.live (14 April 2024)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License