• liveYFull YTree v12.01.00     View: classic  ArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTDEEE-M5479E-P147E-P177E-M5557E-M215E-M35E-Z827E-Z830E-PF1962E-M123E-M34E-M84E-Y5413E-S11387E-CTS5265E-Y5767E-Y5427E-PF6751E-Y6189E-Y6186E-FGC45818E-Y6169E-Y6183E-F1382E-Y6180E-Y6172E-Y6193

 • E-Y6966Y6971 * Y6966 * Y6968info
  • E-Y6966*
   • id:YF074024SAU
   • id:YF071504SAU [SA-02]
  • E-Y178075FT118763/Y178075 * FT115480/Y178074 * FT115935/Y178076+2 SNPsinfo
  • E-Y140679Y140679info
   • E-Y140679*
    • id:YF105624SAU [SA-02]
   • E-Y140673Y140688 * BY130596 * Y140674+3 SNPsinfo
   • E-FT446686FT446686info
    • id:YF127586
    • id:YF076101SAU [SA-02]
   • E-Y159082Y159125 * BY183001/Y159106 * BY183467/Y159082info
    • id:YF127690SAU [SA-02]
    • id:YF015582SAU [SA-02]
   • E-FT52328FT52328(H)info
    • E-FT52328*
     • id:YF086412SAU [SA-02]
    • E-FT53167FT55162 * FT53167info
     • id:YF088480
     • id:YF063023SAU [SA-02]
   • E-BY199837BY199837info
    • E-BY199837*
    • E-A25302A25302 * Y178926 * A25304info
     • id:YF081305SAU [SA-02]
     • id:YF065102SAU [SA-02]
    • E-Y252582Y252582/FTA48588 * FTA52086/Y254441 * FTA48557+2 SNPsinfo
     • id:YF084361SAU [SA-02]
     • id:YF084062SAU [SA-02]
    • E-BY199343BY200440 * BY201398 * BY199343+1 SNPsinfo
     • id:YF071324SAU [SA-02]
     • id:YF067746SAU [SA-02]i
     • id:YF019585SAU [SA-02]
     • id:YF018994SAU [SA-02]
  • E-BY10593BY10593/FGC59436info
   • id:YF016589SAU [SA-02]i
   • id:YF014096SAU [SA-02]i
   • E-BY10593*
   • E-Y318827Y318827 * Y300629info
    • E-Y318827*
    • E-BY200056BY200056info
    • E-BY10596BY10596info
     • E-BY10596*
      • id:YF109509SAU [SA-02]
      • id:YF100739
      • id:YF100737
      • id:YF100243
     • E-BY10595FT100238 * BY10595 * BY10591+2 SNPsinfo
      • id:YF064787SAU [SA-02]
      • id:YF013924IRQ [IQ-DI]
     • E-Y197283FT270532/Y197283 * FT269205(H) * FT269315(H)+1 SNPsinfo
      • id:YF100738
      • id:YF072836SAU [SA-02]
   • E-FGC93885FT240963/FGC93885info
    • E-FGC93885*
    • E-BY116292BY116292 * FT243695 * FT241016(H)info
     • E-BY116292*
     • E-Z10957FT244239 * Z10957info
      • id:YF093718SYR [SY-HA]
      • id:YF071516IRQ [IQ-BG]
      • id:YF011569SYR [SY-HL]
    • E-FGC59435FGC59433 * FGC59435 * FGC59441+3 SNPsinfo
     • E-FGC59435*
      • id:YF104532
      • id:YF092592KWT [KW-AH]
      • id:YF074390KWT [KW-AH]
      • id:YF019243KWT
     • E-FGC59437FGC59437 * FGC59438 * FGC59439info
      • id:YF078204KWT [KW-AH]
      • id:YF008252KWT [KW-AH]
  • E-BY113014BY113014info
   • E-BY113014*
   • E-HU17HU17info
    • E-HU17*
     • id:YF116874SAU [SA-03]
    • E-HU15Y266015 * HU20 * HU15+2 SNPsinfo
     • E-HU15*
      • id:YF009396KWT [KW-AH]
     • E-Y266012FT371238 * FTA83158/Y266019 * FTA78875/Y266012+3 SNPsinfo
      • id:YF117747SAU [SA-01]
      • id:YF085973SAU [SA-06]
   • E-FT156227FGC91783/FT156227(H)info
    • E-FT156227*
     • id:YF127438SAU [SA-02]
    • E-FT169493FT169493 * FT165333(H)2024-05-04info
     • id:YF077313KWT [KW-KU]
     • id:YF066759SAU [SA-03]
    • E-FT156981FT157967 * FT157650 * FT156981info
     • id:YF080802SAU [SA-02]ara
     • id:YF068145SAU [SA-02]
     • id:YF066441SAU [SA-03]
    • E-Y180901FT208136/Y180901 * FT208176/Y183109 * Y183111+1 SNPsinfo
     • E-Y180901*
      • id:YF065281SAU [SA-03]
     • E-Y183108FT192888/Y183113 * FT194265/Y183108 * FT193841/Y183112info
      • E-Y183108*
       • id:YF067749SAU [SA-05]
      • E-FT193715FT193715 * A9332info
       • id:YF080922SAU [SA-05]ara
       • id:YF067765SAU [SA-05]
    • E-FGC91784FT173609/FGC91784 * FT173071/FGC91781(H) * FT173313(H)info
  • E-FGC62745FGC62745/BY13890info
   • E-FGC62745*
   • E-FTC16220FTC16220info
   • E-Y160645BY191341 * Y160645/BY191162 * Y538613(H)+1 SNPsinfo
    • E-Y160645*
     • id:YF129684SAU [SA-05]new
     • id:YF120524SAU [SA-03]
     • id:YF066549SAU [SA-01]
     • id:YF063189SAU [SA-01]
    • E-BY189623Y160646/BY189623 * Y160661/BY190079 * Y160694/BY192124+1 SNPsinfo
     • id:YF093398SAU [SA-02]
     • id:YF077527SAU [SA-02]
     • id:YF016005SAU [SA-02]
   • E-FT208145FT208145/Y182204info
    • E-FT208145*
    • E-BY200342BY200342 * BY200927(H) * BY218061(H)+1 SNPsinfo
    • E-Y97800Y97800info
     • E-Y97800*
      • id:YF117897SAU [SA-03]
     • E-FTD70031FTD70031 * FTD90800/Y436842(H)info
      • id:YF119227SAU [SA-03]
      • id:YF116660SAU [SA-01]
     • E-Y90446Y98725 * Y94332 * Y90446+1 SNPs2024-06-11info
      • E-Y90446*
       • id:YF129753KWT [KW-JA]new
       • id:YF073288SAU [SA-03]
      • E-A9971Y108026 * Y110009 * A9971+1 SNPsinfo
       • id:YF011893SAU [SA-03]
       • id:YF008345SAU [SA-03]
    • E-Y93752Y95431 * BY117346 * Y93752info
     • E-Y93752*
      • id:YF111497SAU
     • E-FTA60291FTA61592 * FTA93686 * FTA60995+4 SNPsinfo
     • E-FT158745FT158745(H)info
      • E-FT158745*
       • id:YF082000SAU [SA-03]
      • E-Y96710Y96710 * FT158645(H) * FT159142(H)info
       • id:YF074577SAU [SA-01]
       • id:YF066552SAU [SA-01]
       • id:YF066548SAU [SA-01]
       • id:YF010499SAU [SA-03]
  • E-Y6970Y502544(H)(T) * Y6970info
   • E-Y6970*
   • E-BY162337BY162337info
    • E-BY162337*
     • id:YF064117SAU [SA-02]
    • E-BY161686BY161686 * BY161935 * FT170814/Y182247info
     • id:YF066761SAU [SA-03]
     • id:YF017193SAU [SA-03]
   • E-BY10487BY10487info
    • E-BY10487*
     • id:YF122153
     • id:YF121304SYR [SY-HM]ara
     • id:YF097407SYR [SY-DR]
    • E-BY10583BY10587 * BY10583 * FTB81768/Y312716+4 SNPsinfo
     • E-BY10583*
      • id:YF011568SYR [SY-RA]
      • id:YF008267JOR [JO-KA]
     • E-FTB9405FTB9405 * FTB12299info
      • id:YF097408JOR [JO-KA]
      • id:YF088414JOR [JO-KA]
    • E-BY10490BY10490info
     • E-BY10490*
      • id:YF086913SAU [SA-02]
     • E-FT180936FT180936 * Y338011(H) * FT186182info
      • id:YF104180SAU [SA-02]
      • id:YF067325SAU [SA-02]
     • E-Y175873FT78841/Y175873 * FT78421(H) * FT79986/Y175614info
      • id:YF065839SAU [SA-02]
      • id:YF064116SAU [SA-02]
     • E-BY10489BY10489 * FT166593(H) * Y300297(H)info
      • id:YF016891SAU [SA-01]i
      • id:YF002143KWT [KW-HA]i
      • E-BY10489*
       • id:YF014111SAU [SA-03]
      • E-FT386739FT386739(H)info
       • E-FT386739*
        • id:YF097440KWT [KW-HA]
        • id:YF078435KWT [KW-AH]
        • id:YF067488KWT [KW-HA]
       • E-FTB75609FTB75609 * FTB75674 * BY39516info
        • id:YF097434KWT [KW-AH]
        • id:YF097433KWT [KW-HA]
       • E-Y183618FT170376 * Y183618info
        • id:YF119672KWT [KW-HA]
        • id:YF066796KWT [KW-AH]
       • E-Y220290FT384512/Y220290info
        • id:YF110043KWT [KW-HA]
        • id:YF078477KWT [KW-AH]
       • E-FT172206FT175098 * FT181626 * FT172206info
        • E-FT172206*
         • id:YF067284KWT [KW-HA]
        • E-Y236820FTA21614 * FTA19734/Y236820 * FTA19269/Y237164+6 SNPsinfo
         • id:YF112278KWT [KW-HA]
         • id:YF081438KWT [KW-JA]
       • E-BY176754Y156713/BY176754info
        • E-BY176754*
         • id:YF097240KWT [KW-HA]
         • id:YF092735
        • E-Y156659Y156659/BY176946 * Y156707/BY177445info
         • id:YF087595KWT [KW-MU]
         • id:YF015146KWT [KW-MU]
   • E-FGC45828FGC45828info
    • E-FGC45828*
     • id:YF117892SAU [SA-02]
     • id:YF067132SAU [SA-02]
    • E-Y177302FT94834/Y177306 * FT97128/Y177305 * FT96955/Y177302+3 SNPsinfo
     • E-Y177302*
      • id:YF068076SAU [SA-02]
      • id:YF068074SAU [SA-02]
     • E-FT96157FT96157/Y177304 * Z21479 * FGC26286/YP2888info
      • id:YF064748SAU [SA-02]
      • id:YF064649SAU [SA-02]
    • E-BY10537BY10537 * Z30728/Y13113 * BY10535info
     • E-BY10537*
      • id:YF118362SAU [SA-05]
     • E-Y152141Y152141info
      • E-Y152141*
      • E-Y149600Y149600 * FT191714 * FT191613(H)+1 SNPs2024-04-05info
       • id:YF128150SAU [SA-05]new
       • id:YF067766SAU [SA-05]
       • id:YF013604SAU [SA-05]
      • E-BY10536BY10538 * BY10536info
       • E-BY10536*
        • id:YF121148KWT [KW-AH]
        • id:YF095965KWT [KW-AH]
        • id:YF090948KWT [KW-HA]
        • id:YF087596KWT [KW-HA]
        • id:YF014418KWT [KW-MU]
       • E-BY10534BY10534info
        • id:YF095930KWT [KW-HA]
        • id:YF002163KWT
    • E-Y19894Y19894 * FGC45820 * Y19896info
     • id:YF009040SAU [SA-04]i
     • E-Y19894*
     • E-BY10510BY10508 * BY10509 * BY10507+1 SNPsinfo
     • E-PH443BY200553 * FTB20718 * FTB20665+4 SNPsinfo
      • E-PH443*
      • E-BY199173BY199173 * BY199712info
       • id:YF110017
       • id:YF019746
      • E-FTB14885FTB15628 * FTB14898 * FTB14885+5 SNPsinfo
       • id:YF121444SAU [SA-01]
       • id:YF109923SAU [SA-04]
       • id:YF090315
     • E-Y19892FT15307(H) * Y19891 * Y19892info
      • id:YF014191SAU [SA-01]i
      • E-Y19892*
      • E-FT211673FT211673info
      • E-Y74291Y74291info
       • E-Y74291*
        • id:YF096201SAU [SA-01]i
        • id:YF019060SAU [SA-05]
       • E-FT340622FT340622 * FT341997(H)info
        • id:YF120672SAU [SA-01]
        • id:YF090625KWT [KW-KU]ara
       • E-Y19890Y19890info
        • E-Y19890*
         • id:YF105320SAU [SA-01]ara
        • E-Y19895Y19895info
         • id:YF004974SAU [SA-01]
         • id:YF004973SAU [SA-01]
       • E-ZS7168Y181734/FT220706 * FT143027(H) * ZS7168info
        • id:YF117852KWT
        • id:YF069439SAU [SA-04]
        • id:YF065967KWT [KW-KU]
     • E-FGC45821FGC45821info
      • E-FGC45821*
      • E-FT137404Y179465/FT137404 * Y180349/FT138482 * Y180336/FT139959+4 SNPsinfo
       • id:YF109332
       • id:YF094066SAU [SA-01]
       • id:YF065842SAU [SA-01]
      • E-FT248199FT248199(H)info
       • E-FT248199*
        • id:YF095057SAU [SA-05]
       • E-Y86806Y86806 * BY87473 * Y98746+2 SNPsinfo
        • id:YF114889SAU [SA-05]
        • id:YF086224SAU [SA-05]
        • id:YF072865SAU [SA-01]
        • id:YF014325SAU [SA-01]
        • id:YF011045SAU [SA-05]
      • E-FT355549FT355549info
       • E-FT355549*
        • id:YF114548KWT [KW-KU]afb
        • id:YF095329
        • id:YF087222SAU [SA-05]i
        • id:YF086058SAU [SA-01]
        • id:YF083102SAU [SA-01]
        • id:YF079810SAU [SA-01]ars
        • id:YF078899SAU [SA-05]
       • E-BY69755Y154899 * BY69755info
        • id:YF087892
        • id:YF087288SAU [SA-01]i
       • E-FT419728FT419728(H)2024-06-13info
        • E-FT419728*
         • id:YF080269SAU [SA-05]
        • E-FTB78169FTB78169 * FTB85351(H) * FTB77721+1 SNPs2024-06-11info
         • id:YF129892SAU [SA-04]new
         • id:YF129814KWT [KW-KU]new
       • E-FTA39632FTA42952 * FTA39632info
        • id:YF087618SAU [SA-05]
        • id:YF085792SAU [SA-05]
       • E-FTA77404FTA77404(H)info
        • id:YF086057QAT [QA-DA]i
        • id:YF015771SAU [SA-01]
       • E-BY10505BY10505info
       • E-BY10507BY10507 * BY10509 * BY10508+1 SNPsinfo
        • id:YF125434SAU [SA-04]
        • id:YF114814SAU [SA-01]
        • id:YF009116SAU
        • id:YF002106
      • E-FGC45819FGC45819info
       • E-FGC45819*
        • id:YF128881KWT [KW-MU]new
        • id:YF119372SAU [SA-01]
        • id:YF080596KWT [KW-KU]afbi
       • E-Y94256Y94256 * Y98578 * Z27286info
        • id:YF062968SAU [SA-01]
        • id:YF007913SAU [SA-01]
       • E-FGC45825FGC45825info
        • E-FGC45825*
         • id:YF081100SAU [SA-05]ars
         • id:YF078438SAU [SA-05]
         • id:YF077509SAU [SA-01]
        • E-FGC45816FGC45816info
         • id:YF125115SAU [SA-01]
       • E-FGC52220FGC52218 * FGC52219 * FGC52220+3 SNPsinfo
       • E-BY10485BY10485info
        • id:YF014659SAU [SA-01]i
        • E-BY10485*
         • id:YF116721
         • id:YF086976i
         • id:YF084245SAU [SA-05]
         • id:YF067767SAU [SA-06]i
         • id:YF064219SAU [SA-05]
        • E-FT191273FT191273(H)info
         • id:YF079046SAU [SA-05]
         • id:YF067747SAU [SA-05]i
        • E-BY165934Y224517 * Y154704/BY165934 * A21445info
         • id:YF079232SAU [SA-01]
         • id:YF079222SAU [SA-05]
         • id:YF014608SAU [SA-05]
        • E-FGC79653FGC79653 * FGC79649info
         • id:YF013692SAU [SA-05]i
         • E-FGC79653*
          • id:YF127616SAU [SA-01]
         • E-FGC79651FGC79651info
          • id:YF087924SAU [SA-01]
          • id:YF063055SAU [SA-01]
        • E-BY10496BY10496 * BY10498info
         • E-BY10496*
          • id:YF130409new
          • id:YF129539new
          • id:YF110558SAU [SA-03]
          • id:YF085090SAU [SA-01]
          • id:YF016600SAU [SA-03]
          • id:YF016595SAU [SA-01]
          • id:YF015614KWT [KW-KU]
          • id:YF014811KWT [KW-KU]
          • id:YF014609SAU [SA-01]
         • E-FT2849FT2849info
          • id:YF080083SAU [SA-01]eng
          • id:YF018915SAU [SA-05]
         • E-BY10499BY10502 * BY10499info
          • id:YF108912SAU [SA-01]
          • id:YF100752SAU [SA-01]
          • id:YF016597SAU [SA-01]
          • id:YF014632SAU [SA-01]
          • id:YF006987SAU [SA-01]
        • E-BY10547BY10547info
         • id:YF017000SAU [SA-01]i
         • id:YF016954SAU [SA-01]i
         • E-BY10547*
         • E-FGC22476FGC22476info
          • id:YF065431SAU [SA-01]
          • id:YF014555SAU [SA-05]
         • E-FT16236FT16236info
          • id:YF085984SAU [SA-01]i
          • id:YF080354SAU [SA-01]
          • id:YF063411SAU [SA-01]
          • id:YF019873
         • E-BY10548BY10548info
          • E-BY10548*
          • E-FT5910FT5910 * FT6502 * Y106248/PR6575+1 SNPsinfo
           • id:YF064035SAU [SA-04]
           • id:YF018959SAU [SA-05]
          • E-Y111287Y107211 * Y91486 * Y111287info
           • id:YF073125SAU [SA-05]i
           • id:YF016602SAU [SA-01]
          • E-BY10545BY10545info
           • E-BY10545*
            • id:YF064550SAU [SA-05]
            • id:YF062937SAU [SA-01]
            • id:YF016591SAU [SA-01]
            • id:YF016590SAU [SA-01]
           • E-BY10546BY10546info
            • id:YF067777SAU [SA-01]
            • id:YF066666SAU [SA-01]i
            • id:YF016593SAU [SA-12]
            • id:YF016276SAU [SA-01]
            • id:YF007460SAU [SA-01]i


Haplogroup YTree v12.01.00.live (17 June 2024)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License