YFull YTree v12.01.00     View: scientificchart• live  YTree statisticsArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTCFFGHIJKHIJKIJKIJII2I-CTS2257I-L460I-M436I-M223I-Y3259I-CTS616I-CTS10057I-Z161I-Z189I-CTS4348I-L801I-Y3249I-Z170I-CTS6433I-S2364I-S2361

 • I-Z78S14170 * Z171 * Z78(H)+2 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
  • I-Z78*
   • id:YF071204DEU [DE-RP]i
   • id:YF064631DEU [DE-BW]
   • id:YF001943
   • id:VK348SWE [SE-H]age
  • I-Y20044Y20046 * Y20045 * Y20044+4 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
   • I-Y20044*
   • I-Y64364Y75464 * Y66624 * Y66562+25 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
    • id:YF080174SWE [SE-I]
    • id:YF064395SWE [SE-I]i
   • I-Y23710Y24146 * Y143828 * FT170860+3 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
    • I-Y23710*
     • id:YF067160FIN [FI-LS]i
     • id:VK517SWE [SE-C]age
     • id:VK342SWE [SE-H]age
    • I-Y38427Y39923 * Y38609 * Y38901+8 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
     • I-Y38427*
      • id:YF077857DEU [DE-BB]eng
     • I-Y39229Y44536 * Y39229formed 1200 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
      • id:YF002171
  • I-Y141780Y141780formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
   • I-Y141780*
   • I-BY3766BY3766formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
    • I-BY3766*
    • I-FGC32557BY133468 * BY64497 * BY67445+13 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
     • I-FGC32557*
     • I-BY106498BY106498formed 2700 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
      • I-BY106498*
      • I-Y167142FT13174/Y167252 * FT13912/Y167198 * FT13545/Y167142+3 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
       • id:YF127588POL [PL-10]
       • id:YF018777RUS [RU-MOS]rus
    • I-Y50175Y50175 * FT340954 * FT350571+8 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
     • I-Y50175*
      • id:YF003218
     • I-FT334331FT334496 * FT334739 * FT336169+19 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
      • id:YF078918SWE [SE-I]
      • id:YF078220SWE [SE-I]
   • I-Y132598Y132598formed 3400 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
    • I-Y132598*
    • I-Y373464FT232630 * FT232469 * FT232316+18 SNPsinfo
    • I-FT40870Y169404/FT40471 * Y169527/FT40870 * Y169496/FT41030+24 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
     • id:YF081621DEU
     • id:YF019649DEU [DE-TH]
    • I-Y132599FT34724 * Y132600 * BY69167+29 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
  • I-CTS8584Y497517(T) * CTS8584formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
   • I-CTS8584*
   • I-PH2205FT150339 * FT150842 * FT150781+23 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
    • I-PH2205*
     • id:YF066157RUS [RU-KR]
    • I-Y289506Y290561 * Y289288 * Y289506+3 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
     • id:YF127383RUS [RU-PSK]
   • I-Y44338BY208306 * Y44338 * Y40038+9 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
    • I-Y44338*
    • I-Y38763F15675 * Y40171 * Y40401+6 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
     • I-Y38763*
      • id:YF071756IRL [IE-D]
     • I-BY3768BY3768 * BY208200 * BY90742formed 1050 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
      • id:YF002336ENG
   • I-Z185Z185/S2465/FGC3621 * Y21075 * Y228141formed 3400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
    • I-Z185*
    • I-BY201584BY201584 * FT89451 * FT89515+10 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
     • I-BY201584*
     • I-Y319344Y319605 * Y319503 * FT374970+30 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
     • I-BY201660BY201618 * BY201717 * BY201905+14 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
      • I-BY201660*
       • id:YF016708
      • I-Y165312BY205803 * BY206105 * BY206263+5 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
       • id:YF099944DEU
       • id:YF072357DEUi
    • I-Z180Z180/FGC3620formed 2900 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
     • I-Z180*
      • id:YF002918FRA [FR-60]
     • I-Y92994Y109577 * Y100901 * Y96799+15 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
      • I-Y92994*
       • id:YF127281POL [PL-28]
      • I-Y263374Y263374(H)formed 1450 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
       • I-Y263374*
        • id:YF099847
        • id:YF010336USA [US-TN]
       • I-Y154542Y154569/BY167220 * Y154599/BY167837 * Y154542+4 SNPsformed 1450 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
        • id:YF016489DEU
        • id:YF014589DEU [DE-NW]
     • I-L1198Z187/S2476/FGC3623 * Z166/S2368/FGC3617 * Z167/FGC7892+1 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
      • id:YF001719NLDi
      • I-L1198*
      • I-FT86361FT86361(H) * FTA32534formed 2900 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
       • I-FT86361*
        • id:YF071515SCT [SC-STR]i
       • I-Y17535Y17536 * Y17535 * Y17537+6 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
        • I-Y17535*
        • I-BY3098BY3098 * FT85880 * Y39017+19 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
         • I-BY3098*
          • id:YF066795
         • I-Y39985BY74804 * FTB28794/Y286280 * Y44442+1 SNPsformed 350 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
          • I-Y39985*
          • I-FT86695FT86695(H)formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
           • id:YF089774PRT [PT-18]
           • id:YF064795PRT [PT-18]i
        • I-Y18111BY164371 * BY37500(H) * Y18111+2 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
         • I-Y18111*
         • I-FT105503FT104659 * FT105503 * FT447743+1 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
          • id:YF093350ENGeng
         • I-Y18109Y18109 * Y18118 * Y18117+6 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 175 ybpinfo
          • id:YF004316
          • id:YF004104
      • I-FT73935FT73935formed 2900 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
       • I-FT73935*
       • I-FGC91264FGC91264/FT36359formed 2600 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
        • I-FGC91264*
        • I-FGC91274FT36987/FGC91274formed 2200 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
         • I-FGC91274*
         • I-Y39168Y40180 * Y172461/FGC91279 * FGC91266/Y126186+13 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
          • I-Y39168*
          • I-Y172437Y172437/FGC91263 * Y172489/FGC91281 * Y40545+6 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
           • I-Y172437*
           • I-Y160449BY186875(H) * BY187373/Y160449formed 450 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
            • id:YF065199FIN [FI-LS]
            • id:YF015937FIN [FI-LS]
           • I-Y40511Y40511 * FGC40697 * Y30880+1 SNPsformed 450 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
            • I-Y40511*
             • id:YF002072FIN [FI-LS]
            • I-Y172481Y172441/FGC91265 * Y175604 * Y172417/FGC91276+2 SNPsformed 450 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF079959FIN [FI-ES]fin
             • id:YF064084FIN [FI-ES]fini
             • id:YF063030FIN [FI-ES]i
        • I-BY46958FT144029 * BY46958formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
         • I-BY46958*
          • id:YF114251HUN [HU-BU]
          • id:YF011770SWE [SE-D]
         • I-Y50549Y50549 * Y51585 * Y50601+8 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
          • I-Y50549*
           • id:YF109524USA
          • I-BY3778BY46742 * Y53343 * Y48740+5 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
           • I-BY3778*
            • id:YF116976
            • id:YF003624
           • I-Y151541Y131607 * Y151541/BY159018formed 150 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
            • id:YF014162ENG
            • id:YF011838ENG
       • I-Y6060Y6060 * FT14509formed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
        • I-Y6060*
         • id:YF010409USA [US-TX]
        • I-S2366S2366 * Y30434 * Y30436formed 2600 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
         • I-S2366*
         • I-FT107281FT107281 * FT108057 * FT108221+8 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
          • I-FT107281*
           • id:YF084004IRLeng
          • I-Y311388Y311301 * Y311256 * Y311064+3 SNPsformed 1450 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
           • id:YF096642DEU [DE-BE]
         • I-Y29658Y30435 * Y29658 * S2370+4 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
          • I-Y29658*
           • id:YF017155GBR [GB-DEV]
          • I-Y164173BY205117 * BY205124 * Y164173+12 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 175 ybpinfo
           • I-Y164173*
            • id:YF067001CZE
           • I-BY205023BY205023formed 175 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
            • id:YF072818
            • id:YF065671CZEi
          • I-Y29661Y29661 * FTC64470formed 1750 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
           • I-Y29661*
            • id:YF014577NOR [NO-14]
           • I-BY181202BY182092 * BY182027 * BY181846+2 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
            • id:YF015511NLD [NL-FR]
           • I-Y90227Y90227formed 1750 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
            • id:YF008123DEU [DE-NW]
           • I-Y29659Y29660 * B257 * Y29659+1 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
            • id:YF068517GBR [GB-DEV]i
            • id:YF002118USA
        • I-Y5750Y5750 * Y5752 * Y355915+3 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
         • I-Y5750*
         • I-Y5748FT73937 * FT27181 * Y5751+1 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
          • I-Y5748*
           • id:YF004293NLD [NL-FR]
          • I-Y46018Y46018formed 1800 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
           • I-Y46018*
            • id:YF116286USA [US-MA]
           • I-Y43052Y38960 * Y39479 * Y43911+3 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
           • I-Y16460Y16470 * Y16469 * Y16461+4 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
            • id:YF129217USA [US-ID]new
            • id:YF003907ENG
            • id:YF001995USA [US-VA]
           • I-Y7272FT15190 * Y7821 * BY48424+4 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
            • id:YF015403i
            • I-Y7272*
             • id:YF065724SCT [SC-LNK]i
            • I-BY204017BY204017 * BY204310formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
             • id:YF071084USA [US-OH]
             • id:YF066296i
            • I-BY125170BY125170formed 800 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
             • I-BY125170*
              • id:YF002262SCT [SC-RFR]
             • I-Y157224BY181417/Y157249 * Y157256/BY173107 * Y157242/BY173106+2 SNPsformed 450 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF015464
              • id:YF015215
        • I-Y7273Y8702 * Y7273 * Y7274+7 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1900 ybpinfo
         • I-Y7273*
          • id:YF094039
         • I-FT20093FT20094 * FT20093 * FT16772(H)+1 SNPsformed 1900 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
          • id:YF119511DEU [DE-BY]eng
          • id:YF068146IRL [IE-WW]
         • I-BY3100BY3100formed 1900 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
          • I-BY3100*
          • I-Y7671Y7671 * Y7672 * Y42772+7 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
           • I-Y7671*
            • id:YF013106ENG
           • I-Y7677Y7677 * Y44387formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
            • id:YF002286
          • I-Y29608Y29608 * Y29609 * Y30010+5 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
           • I-Y29608*
            • id:YF006235GBR [GB-LAN]
           • I-Y89148Y97149/PR5945 * Y81398 * Y112063+4 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
            • id:YF064988ENGi
            • id:YF014001ENG
         • I-BY46994BY46994 * FT439639formed 1900 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
          • I-BY46994*
          • I-Y36632Y36632 * BY57342(H) * Y36633+1 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
           • id:YF010267
           • id:YF002091SCT [SC-WLT]
          • I-BY66854BY66854 * BY66458 * Y152609+8 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
           • id:YF126292SCT [SC-ANG]
           • id:YF086031
           • id:YF014169ENG
      • I-S20905S20905 * Y166638/FT3240 * Y511412(H)(T)+2 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
       • I-S20905*
        • id:YF117484SWE [SE-M]eng
        • id:GMP03827new
       • I-Z190Z190formed 2900 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
        • I-Z190*
         • id:YF109783USA [US-NY]
         • id:YF016503SWE [SE-O]
        • I-S8298S11031 * S8298 * S17001formed 2900 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
         • id:YF018644GBR [GB-SFK]eng
         • id:YF008602SWE [SE-M]
        • I-Y32151FT128595 * Y32151 * Y32155+1 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
         • I-Y32151*
          • id:YF115217
         • I-CTS7618Y36695 * CTS7618/S4908 * Y32153+5 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
          • I-CTS7618*
          • I-Y111149Y111149 * Y111945 * FT127955(H)+8 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
           • I-Y111149*
            • id:YF013753SCT [SC-EDI]
            • id:YF012135SCT
           • I-BY27818Y91205/BY27818 * Y94310formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
            • id:YF073465USA [US-OH]
            • id:YF008834USA [US-MA]
          • I-Y36051Y36052 * CTS7308 * Y36051+1 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
           • id:YF010347GBR [GB-ARM]i
           • I-Y36051*
            • id:YF128922USA [US-OK]new
           • I-Y255684Y255684/FTA83450formed 2100 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
            • id:YF088774ENG
           • I-CTS3428CTS3428/S4907 * CTS7090 * FT259375+8 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
            • id:YF076579ENG
            • id:HG00136GBR
        • I-Y4869Y4869/FGC17811formed 2900 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
         • I-Y4869*
         • I-Y30736Y30736formed 2700 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
          • I-Y30736*
           • id:YF088132USA [US-OH]eng
          • I-Y7280FT46943/Y168860 * Y126108/FT46942 * Y7281+4 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
           • I-Y7280*
           • I-Y7818Y7818 * Y7819 * FT13462+3 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
            • I-Y7818*
            • I-Y29666Y29666 * Y30734 * Y30732(H)+3 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
             • id:YF063164CHE [CH-BE]
             • id:YF008073FRA [FR-67]
             • id:YF002261
            • I-A10757A10756 * FT16521(H) * A10757+4 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
             • id:YF088509CHE [CH-BE]i
             • I-A10757*
              • id:YF019169CHE [CH-BE]
             • I-BY176350BY176350(H)formed 350 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • I-BY176350*
               • id:YF066290
              • I-Y157358Y157392/BY176998 * Y157358/BY177050formed 350 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
               • id:YF070630
               • id:YF015231
              • I-GG275GG275/A17329formed 350 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
               • I-GG275*
                • id:YF114465
               • I-A10758A10758/YFS187930formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                • id:YF101285CHE [CH-BE]i
                • id:YF083746CHE [CH-BE]
                • id:YF064074CHE [CH-BE]i
         • I-BY37562BY37562 * Y498581(H)(T)formed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
          • I-BY37562*
          • I-Y33771BY3774 * Y33771 * Y34584+1 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
           • id:YF009956DEU [DE-NI]
           • id:YF004522FIN [FI-LS]
          • I-Y105806Y89838 * Y93099 * Y87413+12 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
           • I-Y105806*
            • id:YF016539CZE [CZ-VY]
           • I-Y87525Y89192 * Y90866 * Y108724+3 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
            • id:YF011764FIN [FI-LS]
            • id:YF011176SWE
          • I-Y20888Y521381(T) * Y21073 * Y20888+7 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
           • I-Y20888*
           • I-Y32645Y32645formed 2500 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
            • I-Y32645*
            • I-FT262293FT262293 * FT259349(H) * Y350386(H)+1 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
            • I-BY3773Y32644 * Y32650 * BY3773+1 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
             • I-BY3773*
              • id:YF011755SWE [SE-D]
             • I-Y32646Y32643 * Y32647 * Y32950+7 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
              • id:YF009085DEU [DE-NW]
              • id:YF002172DEU [DE-NW]
           • I-Y81046BY115033 * Y81046 * Y166954+3 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
            • I-Y81046*
             • id:YF018946USA [US-PA]
            • I-Y66799Y66799 * Y71580 * BY147919(H)+1 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
             • I-Y66799*
              • id:YF079342
             • I-Y79294Y79294 * BY109768 * Y68621+3 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
              • id:YF067210GBR [GB-LAN]i
          • I-CTS12706CTS12706(H)formed 2700 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
           • I-CTS12706*
            • id:YF067099SWE [SE-M]
           • I-Z79CTS7681 * Y5283/FGC17812 * Y5284/FGC17813+9 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
            • I-Z79*
             • id:YF072043NLD [NL-FR]
            • I-Y7682CTS6730/S4916 * Y7682/PH3769 * FT300999+1 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
             • I-Y7682*
              • id:YF002359ENG
             • I-PH1414PH1414 * FT301861 * BY145417formed 1100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
              • id:NA12003USA [US-UT]
            • I-Y8712Y8712 * Y8714 * Y8713formed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
             • I-Y8712*
              • id:NA19984USA
             • I-BY103184Y39138 * BY133962 * Y43953+7 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
              • I-BY103184*
              • I-Y39166Y39166 * Y41798 * Y43617+9 SNPsformed 1450 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
               • id:YF080100USA [US-OK]eng
               • id:YF019117USA [US-MD]
               • id:YF002386
            • I-Y5736Y179587/FT144582 * Y5736/FGC17825 * FT69440+3 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
             • I-Y5736*
              • id:YF015127USA [US-NY]
             • I-Y5729Y5732/FGC17821 * FGC17816 * Y5734/FGC17815+8 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
              • I-Y5729*
              • I-Y23539Y23539/FGC51619 * FT220074 * FGC17826+1 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
               • id:YF071495ENGi
               • id:YF071397USA [US-MD]i
               • id:YF006489
              • I-Y42786Y43421 * Y180460/FT144581 * Y42786+3 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
               • id:YF067683ENGi
               • id:YF065889
               • id:YF001945USAi


Haplogroup YTree v12.01.00 (28 April 2024)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License