YFull YTree v10.07.00     View: scientificchart• live  YTree statisticsArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTCFFGHIJKHIJKIJKKLTTT-L206

 • T-M70FGC1543 * PF7463 * PF5610+44 SNPsformed 18500 ybp, TMRCA 15900 ybpinfo
  • T-M70*
  • T-Y11151FGC1383/Y8632(H) * FGC1304/Y8608(H) * Y11151/FGC1350+3 SNPsformed 15900 ybp, TMRCA 15900 ybpinfo
   • T-Y11151*
   • T-FGC37316FGC37332 * FGC53114 * FGC37359+77 SNPsformed 15900 ybp, TMRCA 11800 ybpinfo
    • T-FGC37316*
     • id:YF010930
    • T-Y11675FGC53063 * FGC37307 * FGC37321+93 SNPsformed 11800 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
     • T-Y11675*
      • id:YF090345SYR [SY-ID]
     • T-FGC37365FGC37365 * FGC37369 * FGC37320+1 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
      • T-FGC37365*
       • id:YF009210IRQ [IQ-AN]
      • T-FT63512FT63512formed 650 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
       • id:YF068124IRQ
       • id:YF063449IRQ [IQ-AN]
      • T-FGC37381FGC37381formed 650 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
       • T-FGC37381*
        • id:YF077578IRQ [IQ-AN]ara
       • T-FGC37329FGC53140 * FGC37329formed 550 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
        • id:YF071849IRQ [IQ-AN]i
        • id:YF068023IRQ [IQ-AN]i
        • id:YF067928IRQ [IQ-AN]i
        • id:YF015955IRQ [IQ-AN]i
        • id:YF009209IRQ [IQ-AN]i
        • id:YF004168IRQ [IQ-AN]i
   • T-Y8614Y8675/FGC1534 * Y9232/FGC1482 * Y9163+52 SNPsformed 15900 ybp, TMRCA 10800 ybpinfo
    • T-Y8614*
    • T-L1255FGC1335/Y9205 * FGC1336/Y8620 * FGC1351/Y8624+117 SNPsformed 10800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
     • T-L1255*
     • T-Y12481FGC4592/Y12481formed 650 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
      • id:YF002920KWT [KW-KU]
      • id:YF002487KWT [KW-KU]
     • T-Y8694FGC1362/Y8694 * FGC1343/Y9266formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
      • T-Y8694*
      • T-FGC31821FGC31821formed 650 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
       • id:YF016700KWT
       • id:YF002921KWT [KW-KU]
      • T-Y65Y65/Z3292formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
       • T-Y65*
        • id:YF002490KWT [KW-KU]
       • T-L1254L1254formed 650 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
        • id:YF002509KWT [KW-KU]
        • id:YF002491KWT [KW-KU]
    • T-Y12871Y12873 * Y12871 * Y12872+1 SNPsformed 10800 ybp, TMRCA 10800 ybpinfo
     • T-Y12871*
     • T-Y14629FGC74546 * FGC72978 * BY28421/FGC73008+20 SNPsformed 10800 ybp, TMRCA 9000 ybpinfo
      • T-Y14629*
       • id:YF003297ITA [IT-PZ]
      • T-Y19768Y19992 * Y19979 * Y19984+10 SNPsformed 9000 ybp, TMRCA 8000 ybpinfo
       • T-Y19768*
       • T-Y180921FT135725 * Y180932/FT137067 * FT137417/Y180931+43 SNPsformed 8000 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
        • T-Y180921*
        • T-FT140631FT140631formed 4200 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
         • id:YF101156MAR [MA-KES]
         • id:YF065978TUR [TR-42]
        • T-Y126442FT148785 * FT148810 * FT149591+45 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
         • id:YF068414SAU [SA-04]
         • id:YF066101SAUara
       • T-Y19986Y19987 * Y19986 * Y20001+29 SNPsformed 8000 ybp, TMRCA 4600 ybpinfo
        • T-Y19986*
         • id:YF083599ALB [AL-06]
        • T-Y19767Y19767 * BY28255/FGC72992 * Y20014+6 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
         • T-Y19767*
          • id:YF065333IRQara
         • T-Y19771FGC73002 * Y19771 * FGC72957+17 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
          • T-Y19771*
          • T-Y194758FT234859 * FT234683 * FT233964+3 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
           • T-Y194758*
            • id:YF071890UAE
           • T-Y363734YMA848 * A30746 * A30745+16 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
            • id:YF109335YEM [YE-AM]inew
            • id:YF100761YEM [YE-AM]i
          • T-Y19769Y20017 * Y20018 * Y19983+15 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
           • T-Y19769*
           • T-Y67390Y67390 * Y67537 * Y62288formed 600 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
            • id:YF073421SAU [SA-01]
            • id:YF005034SAU [SA-01]
           • T-Y58033FGC73009/Y58033 * FGC72955(H)formed 600 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
            • T-Y58033*
             • id:YF067773SAU
            • T-BY87237BY87237formed 350 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
             • id:YF072381SAU
             • id:YF002639SAU [SA-01]
            • T-YP645YP645formed 350 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
             • T-YP645*
              • id:YF071832SAU [SA-01]
              • id:YF062789SAU [SA-01]
              • id:YF015542SAU [SA-01]
             • T-FGC74548FGC74545 * FGC74549 * FGC74548+1 SNPsformed 350 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
              • id:YF015543SAU [SA-01]
              • id:YF013144SAU
     • T-Y13280Y13289 * Y13288 * Y13724+56 SNPsformed 10800 ybp, TMRCA 7800 ybpinfo
      • T-Y13280*
       • id:I2514IRN [IR-12]age
      • T-Y231378Y231444 * Y231422 * Y231379+15 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
       • T-Y231378*
       • T-Y277479Y341324 * Y278250 * Y279240+23 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
        • id:NNS178698new
       • T-Y231374Y231387 * Y231405 * Y231440+16 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
        • T-Y231374*
         • id:YF101590
        • T-Y231412Y231430 * Z36938 * Y231412+4 SNPsformed 3500 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
         • id:YF105488SAU [SA-09]ara
         • id:YF080579ALB
      • T-Y44858Y221277 * Y44858/BY31798 * BY31836/Y54707+6 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 7400 ybpinfo
       • T-Y44858*
       • T-BY31800BY31800/Y45612 * Y45701/BY31801 * BY31802/Y45789+64 SNPsformed 7400 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
        • T-BY31800*
         • id:YF069212SAU [SA-04]
        • T-Y52225BY31870/Y52225 * BY31867(H) * Y46797+2 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
         • id:YF067992KWT [KW-KU]i
         • id:YF003888KWT [KW-KU]
       • T-Y221201Y221772 * Y221682 * Y221624+75 SNPsformed 7400 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
        • T-Y221201*
         • id:YF081689CHN [CN-HN]zho
        • T-Y221458Y221458formed 700 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
         • T-Y221458*
          • id:YF080765CHN [CN-HN]zho
         • T-Y290759Y290759 * Y290761 * Y290760info
         • T-Y221264FT253001 * Y221264 * Y221353+3 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
          • T-Y221264*
           • id:YF085051CHN [CN-HN]zho
          • T-Y221747Y221747formed 300 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
           • id:YF078682CHN [CN-HN]zho
      • T-Y13698Y125601 * Y13698 * FT268470/Y195979+2 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 7000 ybpinfo
       • T-Y13698*
        • id:YF103288IRQ [IQ-DA]
        • id:YF003685IRQ [IQ-BA]
       • T-Y13718Y13295 * Y13723 * Y13311+18 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 6400 ybpinfo
        • T-Y13718*
        • T-Y13293Y13307 * Y13725 * Y13293+3 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 5100 ybpinfo
         • T-Y13293*
         • T-Y44967FT282341/Y196717 * FT253351 * Y59900+16 SNPsformed 5100 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
          • T-Y44967*
          • T-Y45485BY142960 * Y57864 * BY134062+27 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
           • id:YF072352SAU [SA-01]
           • id:YF003351SAU [SA-06]
         • T-Y13290SK1472 * Y13290 * Y13292+16 SNPsformed 5100 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
          • T-Y13290*
          • T-Y171189Y171189 * Y171342 * Y171279+11 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
           • id:YF100242SAU [SA-02]
           • id:YF062618CHN [CN-SD]dng
          • T-Y13279BY28459 * BY28418 * Y13314+24 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
           • id:YF110555IRQ [IQ-DQ]aranew
           • id:YF003123IRQ [IQ-AN]
           • id:YF002951IRQ [IQ-BA]
        • T-Y19169Y19169/FGC41109 * FGC41096 * Y19182/FGC41145+17 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
         • T-Y19169*
         • T-Y139975Y139973 * Y139977 * Y139982+10 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
          • id:YF012757DEU [DE-HE]
          • id:ERS1789503IRNjpr
         • T-Y19167FGC41087 * Y19181 * Y19501+18 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
          • T-Y19167*
          • T-Y132394BY53782 * Y132422 * Y132418+13 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
           • T-Y132394*
            • id:YF104240BHRara
           • T-Y132386Y132386formed 2500 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
            • T-Y132386*
             • id:YF066644QATara
            • T-Y132402Y132402 * BY3237 * Y316047/FTB90334+15 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
             • T-Y132402*
              • id:YF097932IRQ [IQ-BA]
             • T-Y132390Y132390 * Y132403 * BY96120+2 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF104252KWT [KW-HA]ara
              • id:YF011958KWT [KW-KU]
          • T-Y19178Y19183/FGC41146 * Y19178/FGC41139 * FGC41066+8 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
           • T-Y19178*
            • id:YF103506OMN [OM-BA]
           • T-FGC41116FGC41130 * Y19170/FGC41116 * Y19184/FGC41147+24 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
            • T-FGC41116*
             • id:YF110025UAE [AE-SH]aranew
            • T-Y19174Y19174/FGC41122 * FGC41091 * FGC41081(H)formed 750 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
             • T-Y19174*
              • id:SRR2098231QAT
             • T-FGC41138FGC41138 * FGC41102formed 650 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
              • T-FGC41138*
               • id:YF004144BHR [BH-15]
              • T-FGC41144FGC41144formed 450 ybp, TMRCA 175 ybpinfo
               • id:YF111521BHR [BH-15]new
               • id:YF104125KWT [KW-HA]i
               • id:YF004799SAU [SA-04]
  • T-L131Y6049/FGC22990/Z19907 * CTS12018 * CTS8438+38 SNPsformed 15900 ybp, TMRCA 10900 ybpinfo
   • T-L131*
    • id:YF015081ARM
   • T-Y13244BY28241 * Y13760/PH4423 * Y13252+32 SNPsformed 10900 ybp, TMRCA 10100 ybpinfo
    • T-Y13244*
    • T-Y47963Y47774/BY28582 * Y47963 * Y48354/BY28600+47 SNPsformed 10100 ybp, TMRCA 6300 ybpinfo
     • T-Y47963*
     • T-BY11516Y59386/BY28480 * Y54426/BY28300 * Y51764/BY28280+22 SNPsformed 6300 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
     • T-Y158141Y158274 * Y158279/BY178351 * Y158126/BY178324+31 SNPsformed 6300 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
      • T-Y158141*
       • id:YF015345SAU
      • T-Y247199Y248002 * Y247390 * Y247747+9 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
       • id:NNS178605USAnew
    • T-P322Y13250 * Y13742 * Y13254+33 SNPsformed 10100 ybp, TMRCA 7000 ybpinfo
     • T-P322*
     • T-FTA62484FTA62484 * FT374575 * FT374576+32 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
      • id:YF104632NLD [NL-ZH]nld
      • id:SRS8752536TUR
     • T-Y62903PH46 * Y62720 * Y64041+28 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
      • T-Y62903*
       • id:ERS1789512PSE
      • T-Y61682Y64669 * Y77278 * BY142200+1 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
       • id:YF007448GBR [GB-ESS]
     • T-Y13243Y13731 * Y23414 * Y13773+77 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
      • T-Y13243*
       • id:YF111551SAU [SA-02]new
      • T-Y13263Y13263formed 750 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
       • T-Y13263*
        • id:YF014182SAU [SA-02]
       • T-Y13263aDYS435=12formed 750 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
        • id:YF003124SAU [SA-02]
        • id:YF002949SAU [SA-01]
      • T-BY54150BY54150formed 750 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
       • T-BY54150*
        • id:YF015198SAU
        • id:YF006368SAU
       • T-Y198080Y198080 * FT269412 * Y139244formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
        • id:YF103070KWT [KW-FA]
        • id:YF072890SAU
   • T-Y6033CTS1482 * Y6052/SK1481 * CTS12108+25 SNPsformed 10900 ybp, TMRCA 7800 ybpinfo
    • T-Y6033*
    • T-Y211139BY57565 * FT120386 * BY63685+62 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
     • id:YF109550SRB [RS-KM]new
     • id:YF075971DEU [DE-TH]
    • T-Z19917Z19917 * Y6055/FGC22988/Z19905formed 7800 ybp, TMRCA 7800 ybpinfo
     • T-Z19917*
     • T-CTS933S24464 * CTS10803 * CTS6071+3 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 7600 ybpinfo
      • id:YF013118SAU [SA-06]i
      • id:YF004638EGY [EG-ASN]i
      • T-CTS933*
      • T-FGC47678FGC47701 * FGC47705 * FGC47709+30 SNPsformed 7600 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
       • T-FGC47678*
       • T-FGC47656FGC47686 * FGC47706 * FGC47707+12 SNPsformed 3500 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
        • id:YF081421UKR [UA-46]ukr
        • id:YF006378TUR [TR-07]
       • T-Y206597Y206741 * Y206629 * Y206718+22 SNPsformed 3500 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
        • id:YF103944SRB [RS-12]srp
        • id:YF079826ALB
        • id:YF074417ALB
      • T-Y144958S17120 * S19267 * S25393+38 SNPsformed 7600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
       • T-Y144958*
        • id:YF018649
       • T-BY45377Y144975/BY45377formed 3600 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
        • T-BY45377*
         • id:YF104725AZE [AZ-NX]
         • id:YF103114IRQ [IQ-BA]ara
         • id:YF071881SAU [SA-04]
        • T-Y194474BY74948 * BY100506 * BY103179+23 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
        • T-BY60850BY60850 * Y144956 * Y144960+3 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
         • id:YF013207ENG
      • T-Z19890Z19890/MY1512formed 7600 ybp, TMRCA 7600 ybpinfo
       • T-Z19890*
       • T-S27463Y21206 * Y21209 * Y21213+38 SNPsformed 7600 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
        • T-S27463*
         • id:YF015971AZE [AZ-NX]tur
        • T-Y174326BY65754 * BY56205 * Y196937/FT292852+40 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
         • T-Y174326*
          • id:YF111509NLD [NL-GE]new
          • id:YF084085NLD [NL-ZH]
          • id:YF063805
         • T-Y196626Y196959 * Y196961 * Y196909+6 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
          • id:YF092767NLD [NL-ZH]
          • id:YF072455NLD [NL-ZH]
        • T-Y21210Y21210 * BY28259/Y66597formed 3700 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
         • id:VK398SWE [SE-O]agei
         • T-Y21210*
         • T-FTB28475FTB28475 * Y86601formed 3600 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
          • id:YF100973LBY [LY-BA]
          • id:YF097436RUS [RU-BRY]rus
         • T-Y21215Y21215formed 3600 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
          • id:YF004719IRQ [IQ-BA]
          • id:ERS256891ITA [IT-CA]
         • T-FT39851FT39851(H)formed 3600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
          • T-FT39851*
           • id:YF073169IRQ [IQ-BA]
           • id:SRS8752355TUR
          • T-FT38157FT38157(H)formed 3600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
           • T-FT38157*
            • id:YF090042DEU [DE-NW]deu
           • T-FT44285FT44285formed 3600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
            • id:YF080531ALB
            • id:YF019606EGY
       • T-CTS3767CTS11984 * Z19925 * Z19933+29 SNPsformed 7600 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
        • T-CTS3767*
         • id:YF006979USA [US-VA]
         • id:NA20758ITA [IT-FI]
        • T-CTS8489Z19943 * CTS10538 * Z19953+4 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
         • T-CTS8489*
         • T-Y26649Y26649formed 3500 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
          • T-Y26649*
           • id:YF066044IRL [IE-CW]
          • T-CTS9984CTS9984 * Z19944 * CTS8862formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
           • T-CTS9984*
           • T-Y17493Y17494 * Y17496 * Y17717+12 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
            • id:YF004232
            • id:YF004203USA [US-NC]
           • T-Z19945Z19945formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
            • T-Z19945*
            • T-BY102788BY102788 * BY138025 * FT62750formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
             • T-BY102788*
              • id:YF067091USA [US-CT]
             • T-FT158856FT159745 * FT158856(H) * FT160199formed 3400 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
            • T-BY143483Y349949 * Y349952(H) * Y349977+3 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
             • T-BY143483*
              • id:YF071651POL [PL-06]
              • id:ERS256892ITA [IT-CA]
             • T-Y349970Y349976 * Y349971 * Y349970+11 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
              • T-Y349970*
               • id:YF007608ITA [IT-TV]vec
              • T-Y264435Y349975 * Y264435 * Y349973+21 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 75 ybpinfo
               • id:YF105892UKR [UA-18]pol
            • T-CTS1848CTS1848/A15857formed 3400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
             • T-CTS1848*
              • id:HG01530ESP
              • id:HG01051PRI
             • T-FTA50528FTA50528 * BY118718formed 2900 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
              • id:YF085080ESP [ES-TF]
             • T-Y61337Y71094 * Y71704 * YSC0001006/BY127982+22 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
              • T-Y61337*
              • T-FT157116BY59758 * BY35899 * FT157116+10 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
               • id:YF079187BEL [BE-WHT]wln
               • id:YF079186BEL [BE-WHT]wln
               • id:YF067318BEL [BE-WHT]wlni
              • T-Y222313FT395939/Y222313 * MF158548 * FT394971(H)+6 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
               • id:YF103151BEL [BE-WHT]wln
               • id:YF090988BEL [BE-WHT]wlni
               • id:YF078879BEL [BE-WHT]wlni
     • T-FGC23008Y9423 * Y11079/FGC29123 * FGC29135+53 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
      • T-FGC23008*
       • id:YF088244KWT [KW-KU]i
      • T-Y7381FGC23057/Y7460 * FGC23052/Y7458 * Y7450/FGC23040+35 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
       • T-Y7381*
       • T-Y7381aDYF389=13formed 1100 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
        • id:YF101984SAU
        • id:YF006042SAU [SA-01]
        • id:YF002353SAU [SA-01]
       • T-Y7438FGC29120(H) * Y7438/FGC23024formed 1100 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
        • T-Y7438*
        • T-Y30414Y30413/FGC58915 * Y30414/FGC58912formed 1000 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
         • id:YF007826KWT [KW-KU]
         • id:YF003736BHR
        • T-FGC46969FGC46976 * FGC46969 * FGC46967(H)+1 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
         • T-FGC46969*
         • T-Y144483Y144483formed 800 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
          • id:YF077314
          • id:YF013155SAU [SA-01]
         • T-FGC46975FGC46979 * FGC46983 * FGC46975+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
          • T-FGC46975*
           • id:YF006379SAU [SA-01]
          • T-Y103684Y103684 * BY141283formed 750 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
           • id:YF101481SAU
           • id:YF010912SAU [SA-01]
          • T-FGC46972FGC46972formed 750 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
           • T-FGC46972*
            • id:YF006524SAU [SA-01]
           • T-FGC47830FGC48266(H) * FGC47830 * FGC47829formed 500 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
            • T-FGC47830*
             • id:YF079058SAU
            • T-FGC47831FGC47831formed 325 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
             • id:YF006412SAU [SA-01]
             • id:YF006362SAU [SA-01]
        • T-Y11077BY28457 * FGC29152/Y11077 * FGC29117(H)+1 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
         • T-Y11077*
          • id:YF109516SAU [SA-01]inew
         • T-FTB96242FTB96242 * FTB96707 * FT136690(H)formed 500 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
          • id:YF102013SAU
          • id:YF101134SAU
         • T-FT112552FT112552(H)formed 500 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
          • id:YF094731SAU [SA-01]
          • id:YF085998SAU [SA-01]
          • id:YF065118SAU [SA-01]
         • T-Y273644FTB8056/Y273644 * FT235158(H)formed 500 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
          • T-Y273644*
           • id:YF087464SAU [SA-01]
          • T-FT235443FT435798 * FT236519 * FT235443(H)+1 SNPsformed 250 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
           • id:YF101671SAU [SA-01]
           • id:YF099970SAU
         • T-FGC29142FGCLR1137 * FGC29142 * FGC29145formed 500 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
          • id:YF006426SAU [SA-01]i
          • T-FGC29142*
           • id:YF015948SAU [SA-01]arai
           • id:YF002627SAU [SA-01]i
          • T-Y268891FTA87877/Y268891formed 225 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
           • id:YF108012SAU [SA-01]i
           • id:YF086182SAU [SA-01]
         • T-Y21012Y21040 * FT196652 * Y21012+1 SNPsformed 500 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
          • id:YF005458SAU [SA-01]i
          • id:YF002215SAUi
          • T-Y21012*
           • id:YF079047SAU [SA-01]
           • id:YF071462SAU [SA-01]
          • T-BY76140BY76140formed 375 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
           • id:YF077463SAU [SA-01]
           • id:YF010773SAU [SA-01]
          • T-FTA34182FTA34182(H)formed 375 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
           • T-FTA34182*
            • id:YF106141SAU [SA-01]
           • T-FTA28887FTA28887 * FTA27257formed 275 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
            • id:YF101948SAU [SA-01]
            • id:YF082027SAU [SA-01]
        • T-Y7393Y7393/FGC23047formed 1000 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
         • T-Y7393*
          • id:YF109801SAU [SA-01]new
         • T-Y23281Y23351 * Y23281 * Y23353+1 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
          • T-Y23281*
          • T-Y51598Y51598formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
           • id:YF067890SAU [SA-01]
           • id:YF002755SAU [SA-01]
         • T-Y42186Y42186formed 1000 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
          • id:YF066368SAU
          • id:YF002204SAU
         • T-FT381871FT381871(H)formed 1000 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
          • T-FT381871*
          • T-Y218852Y218853/FT381639 * BY64932 * Y218852/FT381685+7 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
           • id:YF078206UAE [AE-AZ]i
           • id:YF078205BHR [BH-15]
          • T-FT410225FT411694 * FT411328 * FT410225formed 800 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
           • id:YF093966SAU
           • id:YF079714SAU
           • id:YF013346SAU
         • T-Y7468Y7468/FGC31158formed 1000 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
          • id:YF003200KWT [KW-AH]i
          • T-Y7468*
          • T-Y55692Y55692 * FT410234/Y225750 * FT411090/Y225751+2 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
           • id:YF079712SAU
           • id:YF002948SAU [SA-01]
          • T-Y225155Y225305/FT406379 * Y225276/FT406636 * FT404729(H)+2 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
           • T-Y225155*
            • id:YF109598SAU [SA-01]new
           • T-Y225193Y225193/FT406043 * FT405323(H) * Y225208/FT406158formed 250 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
            • id:YF084111SAU [SA-01]
            • id:YF079349SAU [SA-04]
          • T-Y7430Y7442/FGC23032 * FGC23050/Y7430formed 1000 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
           • T-Y7430*
            • id:YF081323i
            • id:YF006705SAU [SA-04]i
           • T-FGC48112FGC48112formed 1000 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
            • T-FGC48112*
             • id:YF001989SAU [SA-01]
            • T-Y23285Y23306 * Y23307 * Y23283+25 SNPsinfo
             • id:YF006380SAU [SA-01]
           • T-FT30046FT354163 * FT30046formed 1000 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
            • T-FT30046*
             • id:YF084164SAU
            • T-Y155736FT29272 * Y168911 * Y168867+4 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
             • id:YF086556SAU [SA-01]
             • id:YF074975SAU [SA-01]
             • id:YF019183SAU [SA-01]
           • T-FGC38561FGC38561formed 1000 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
            • T-FGC38561*
            • T-Y72511Y72511 * Y76481 * Y76484formed 1000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
             • T-Y72511*
              • id:YF005033SAU [SA-01]
             • T-BY72009BY124860 * Y164250 * BY72009+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • id:YF068574SAU
              • id:YF016876SAU [SA-01]
            • T-Y7389Y7389/FGC23030 * Y7467/FGC23049 * Y7395formed 1000 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
             • id:YF003092SAU [SA-01]i
             • id:YF003024SAU [SA-01]i
             • id:YF003023SAU [SA-01]i
             • T-Y7389*
              • id:YF097931SAU [SA-14]
              • id:YF086122i
              • id:YF085347i
              • id:YF005446SAU [SA-01]
              • id:YF004133SAU [SA-01]i
             • T-FT135929FT135929(H) * FT136736(H) * FT136907(H)formed 350 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • T-FT135929*
               • id:YF093748SAU [SA-01]
               • id:YF071461SAU [SA-01]
              • T-FT137889Y179772/FT137889 * FT136754(H) * Y179637formed 350 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
               • id:YF071275SAU
               • id:YF065833SAU [SA-01]
          • T-FGC31161FGC31161(H) * FGC31144(H)formed 1000 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
           • T-FGC31161*
           • T-Y224958FT404322/Y224958 * FT404317/Y224989 * FT404321(H)formed 800 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
            • id:YF107532SAU [SA-01]
            • id:YF079320SAU
           • T-Y41288BY31189 * BY31196/Y41174 * BY31200/Y41288formed 800 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
            • id:YF014194SAU [SA-01]
            • id:YF002309SAU [SA-01]
           • T-FGC47123FGC47124 * FGC47123formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
            • T-FGC47123*
            • T-Y45304Y57666 * Y51284 * Y48405+3 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
             • id:YF104964KWT [KW-KU]
             • id:YF003668SAU [SA-01]
            • T-Y178278Y178278 * Y178279 * FGC47118formed 800 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
             • T-Y178278*
              • id:YF108104SAU [SA-01]
             • T-FGC47117FGC47125 * FGC47121 * FGC47119+6 SNPsformed 600 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
              • id:YF065382SAU
              • id:YF006364SAU [SA-01]
           • T-Y9326FGC31151/Y9327 * FGC31141(H) * FGC31160/Y9326(H)formed 800 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
            • id:YF006073SAU [SA-01]i
            • T-Y9326*
             • id:YF108617SAU [SA-01]
             • id:YF088350SAU [SA-01]
             • id:YF071295SAU
            • T-FGC31155FGC31159 * FGC31155 * FGC31157+2 SNPsformed 500 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
             • id:YF084837SAU [SA-01]
             • id:YF002969SAU [SA-01]
            • T-Y39378Y39378 * Y39515 * Z29797+1 SNPsformed 500 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
             • id:YF071140SAU [SA-01]
             • id:YF002516SAU [SA-01]
            • T-Y38531Y38531formed 500 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
             • id:YF002540SAU [SA-04]i
             • T-Y38531*
              • id:YF100189SAU
             • T-Y211518FT357790/Y211518formed 375 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
              • id:YF077488JOR
              • id:YF076167KWT
            • T-FGC47100FGC47100formed 500 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
             • T-FGC47100*
              • id:YF093373SAU [SA-01]i
              • id:YF086993SAU [SA-01]
              • id:YF078559SAU [SA-01]
              • id:YF065931SAU [SA-01]
              • id:YF065517SAU [SA-01]
              • id:YF008853SAU
              • id:YF006363SAU [SA-01]
             • T-FGC94034FGC94034 * FGC94036formed 425 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
              • id:YF080085SAU [SA-01]ara
              • id:YF074469SAU [SA-01]
             • T-Y100688Y100688formed 425 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
              • id:YF090319SAU [SA-01]i
              • id:YF080228SAU [SA-01]i
             • T-Y161762Y161762 * FT36044(H)formed 425 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
              • T-Y161762*
               • id:YF019592SAU [SA-01]
              • T-BY191003BY192062 * BY191003formed 425 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
               • id:YF065232SAU [SA-01]
               • id:YF016104SAU [SA-01]ara
  • T-L162Y3784/FGC3954 * CTS880 * CTS3916/PF5545+57 SNPsformed 15900 ybp, TMRCA 12100 ybpinfo
   • T-L162*
   • T-Y63197Y73546 * Y78774 * Y78909+28 SNPsformed 12100 ybp, TMRCA 8700 ybpinfo
    • T-Y63197*
     • id:Kars537DEUage
    • T-Y61834Y79927 * Y80495 * Y80567+42 SNPsformed 8700 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
     • id:YF006964GRC
    • T-Y152024Y165114 * Y269210 * BY153478+54 SNPsformed 8700 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
     • T-Y152024*
     • T-Y165086BY152689 * BY154181 * BY176401(H)+7 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
      • id:YF014035ESP [ES-PM]cat
      • id:SRR849494TUR
     • T-FTA74003FTA86269 * FTA73915 * FTA73986+38 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
      • T-FTA74003*
       • id:YF092757
      • T-FT346399FT346399formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
       • id:YF092432ENGeng
       • id:YF089588i
       • id:YF086298ENGengi
   • T-L208CTS1818 * CTS2607/PF7468 * CTS514/PF7438+39 SNPsformed 12100 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
    • T-L208*
    • T-Y16897Z19964 * Y16897 * FGC40287+2 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 6700 ybpinfo
     • T-Y16897*
     • T-Y45591BY56427 * Y46207 * Y46365+54 SNPsformed 6700 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
      • T-Y45591*
       • id:YF004062SAU [SA-02]
      • T-BY182320BY182320/FGC92531formed 2900 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
       • T-BY182320*
        • id:YF077885SAU [SA-14]
       • T-BY181210FT344493/FGC92532 * FGC92492/BY181210 * FGC92514/BY181693+5 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
        • T-BY181210*
        • T-Y158712BY181142 * BY181260 * Y158712/MF25053+5 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
         • id:YF084161SOM [SO-HI]
         • id:YF015481SOM [SO-MU]
        • T-FGC92488Y126420 * FT342370/FGC92488 * FT343586/FGC92517+7 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
         • T-FGC92488*
          • id:YF083998SOM [SO-AW]
          • id:YF067728SOM [SO-WO]som
         • T-Y186979Y186979formed 800 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
          • id:YF084247SOM [SO-TO]som
          • id:YF067948SOM [SO-TO]
         • T-Y207231FT340060/Y207231formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
          • id:YF101166DJI [DJ-AS]
          • id:YF074859DJI [DJ-DJ]
         • T-Y358215Y358215/FTC93172formed 800 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
          • id:YF108309SOM [SO-JH]
          • id:YF086948SOM [SO-AW]
     • T-Z19971FT85398 * Z19963 * FGC40278(H)+11 SNPsformed 6700 ybp, TMRCA 6300 ybpinfo
      • T-Z19971*
       • id:YF006168SCT
      • T-Y18956Z19968 * Y34465 * Y31532(H)+2 SNPsformed 6300 ybp, TMRCA 6100 ybpinfo
       • T-Y18956*
       • T-Y21221Z19955 * Y21220 * Z19960+22 SNPsinfo
        • id:ERS256895ITA [IT-CA]
        • id:ERS256894ITA [IT-CA]
       • T-Y10641FGC40284 * FGC40313 * FGC40298+5 SNPsformed 6100 ybp, TMRCA 5000 ybpinfo
        • T-Y10641*
         • id:YF004975QAT
        • T-BY189736BY189736formed 5000 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
         • id:YF108727IRQ [IQ-BA]ara
         • id:YF016436ISR [IL-JM]deu
        • T-Y192456Y193314 * Y193376 * Y192630+19 SNPsformed 5000 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
         • id:YF107514EGY [EG-AST]ara
         • id:YF071635SAU [SA-04]
        • T-Y28685Y28692 * Y28917 * Y28911+45 SNPsformed 5000 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
         • T-Y28685*
          • id:YF110657YEM [YE-HD]aranew
          • id:YF007628BLR [BY-MI]yid
         • T-Y34308Y34308formed 1100 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
          • T-Y34308*
           • id:YF009628LTU [LT-KU]
          • T-Y250760Y250760 * Y251183 * Y250939formed 900 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
          • T-BY28295Y65681 * Y72763/BY28295 * BY28287/Y71215+1 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
           • T-BY28295*
            • id:YF011777NLD
            • id:YF007523UKR [UA-51]
           • T-BY28564BY28564formed 700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
            • T-BY28564*
             • id:YF064696HUNi
            • T-BY144542BY144542formed 700 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
             • id:YF104272
             • id:YF013885POL [PL-20]
        • T-FT136013FT136013(H)formed 5000 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
         • T-FT136013*
         • T-FT303034FT303034formed 4900 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
          • id:YF103240YEM [YE-SN]ara
          • id:SRS8752654TUR
         • T-Y181724Y181724/FT189974 * FT136343(H)formed 4900 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
          • T-Y181724*
          • T-FT137179FT139322 * FT140636 * FT141249+9 SNPsformed 4900 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
           • T-FT137179*
           • T-FT405821FT406570 * FT404914 * FT405295+19 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
            • id:YF097710SAU [SA-14]ara
            • id:YF079595SAU [SA-14]
           • T-Y181524FT137233 * FT137640 * FT189976/Y181144+29 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
            • T-Y181524*
             • id:YF100803YEM [YE-AM]ara
            • T-Y181410FT189977/Y181410 * FT138981 * FT140932+3 SNPsformed 1200 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
             • id:YF067065YEM [YE-AB]
             • id:YF066266YEM [YE-HD]
          • T-Y31502Y31520 * Y31502 * Y31518+4 SNPsformed 4900 ybp, TMRCA 4700 ybpinfo
           • T-Y31502*
            • id:YF080040SYR [SY-RD]
           • T-Y31506Y31509 * Y31530 * Y31526+34 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
            • T-Y31506*
             • id:YF108814KWT
            • T-Y31500Y31525 * Y31500 * Y50596formed 1550 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
             • T-Y31500*
             • T-Y87615Y87615 * Y92812 * Y92815+3 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
              • id:YF101215SAU [SA-04]
              • id:YF008286SAU
             • T-Y58749Y58749formed 1300 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
              • T-Y58749*
               • id:YF066418SAUara
              • T-Y46576Y46576 * Y48203formed 1150 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
               • id:YF013392SAU [SA-04]
               • id:YF002798SAU [SA-04]
    • T-CTS11451Y20707 * CTS11451 * PF5520(H)formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
     • T-CTS11451*
      • id:YF013122IRQ
     • T-Y6671Y6673 * FT290235 * Y24653+8 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
      • T-Y6671*
       • id:NA20520ITA [IT-FI]
      • T-Y22559Y22560 * Y22559formed 7700 ybp, TMRCA 7300 ybpinfo
       • id:YF110896LTUyidinew
       • T-Y22559*
       • T-F20078FTA69611 * FT340055 * FT340054+45 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
        • id:SRS8752693TUR
       • T-Y138678Y138678 * Y138609 * Y138626+2 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
        • id:YF012645RUS [RU-CE]che
        • id:VK17RUS [RU-NGR]age
       • T-FT234642FT234642formed 7300 ybp, TMRCA 7300 ybpinfo
        • T-FT234642*
        • T-BY32658Y60281/BY32658 * Y61313/BY32662 * Y61719/BY32664+53 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
         • id:YF005952LBY
         • id:ERS2787518LBY
        • T-Y29980Y30565 * Y29980 * Y30231+18 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
         • T-Y29980*
         • T-Y236735Y237120 * Y237097 * Y236960+9 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
          • T-Y236735*
           • id:YF101438ITA [IT-FR]
          • T-Y236863Y237154 * Y262803(H) * Y237100+4 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
           • id:ERS2787513EGY
           • id:APPG7555948SYR
         • T-Y29989Y30563 * Y30559 * Y30241+45 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
          • T-Y29989*
          • T-Y29981Y29981 * Y30557 * Y30560+4 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
           • id:YF007961PRT [PT-20]
           • id:YF006140PRT [PT-20]
          • T-Y84618Y84618 * BY30125formed 1700 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
           • T-Y84618*
           • T-FTB7090FTB7393 * FTB7460 * FTB7612+3 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
            • id:YF093384USA [US-SC]
            • id:YF088352USA [US-SC]eng
           • T-Y111702Y110109 * Y110383 * Y111702formed 1300 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
            • T-Y111702*
             • id:YF086310CPV
            • T-Y83140Y81891 * Y83140 * Y82666+2 SNPsformed 750 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
             • id:YF013706PRT [PT-20]
             • id:YF010489PRT [PT-20]
      • T-Y12643Y12643 * FT75235(H) * Y38078+2 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
       • T-Y12643*
       • T-Y13384Y12644(H) * Y13384 * Y230892+4 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
        • T-Y13384*
         • id:YF003945YEM
        • T-Y12641Y12642 * Y12641 * Y12645+17 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 5100 ybpinfo
         • T-Y12641*
          • id:YF014197SAU [SA-14]
         • T-BY52020Y39714 * FT402694 * Y40285+16 SNPsformed 5100 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
          • id:YF088818KWT
          • id:YF002107SAU [SA-03]
         • T-Y15122Y15285 * Y15284 * Y15283+48 SNPsformed 5100 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
          • id:YF088114SAU [SA-01]i
          • T-Y15122*
           • id:YF111481SAU [SA-01]new
           • id:YF011229SAU [SA-01]
           • id:YF009871SAU [SA-01]
           • id:YF003394KWT [KW-KU]
           • id:YF003009SAU [SA-06]
          • T-BY224091BY224091formed 400 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
           • T-BY224091*
           • T-FTB11362FTB11362/PR2219 * FTB12894formed 375 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
            • id:YF088353SAU [SA-01]
           • T-FT379985FT379985(H)formed 375 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
            • id:YF080521SAU [SA-01]
            • id:YF009890SAU [SA-01]
       • T-PF7443FT8262/FGCLR1197(H) * FT7904/FGCLR1191(H) * FT8155/FGCLR1195(H)+2 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
        • T-PF7443*
         • id:YF111622new
         • id:ERS256896ITA [IT-CA]
        • T-Y31477Y31480 * Y31479 * Y31554+58 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
         • T-Y31477*
          • id:YF013957SAU [SA-03]
         • T-Y31497Y31545 * Y31497formed 2800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
          • T-Y31497*
           • id:YF105960SAU [SA-01]
          • T-Y31478Y31555 * Y31481 * Y31482+14 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
           • id:YF008287SAU [SA-01]
           • id:YF005546SAU [SA-01]
          • T-Y85153Y85153formed 2800 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
           • id:YF008854JOR [JO-IR]
           • id:ERS2672548TCD
        • T-Y37311FT85396 * FT8177 * BY28281/Y37312+31 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
         • T-Y37311*
          • id:YF010976SAU [SA-02]
         • T-Y37800BY28361/Y37800 * PF7458 * BY28473/Y79216+8 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
          • T-Y37800*
          • T-PF7444Y37797/BY28562 * FT7048(H) * FT7137(H)+4 SNPsformed 3800 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
           • T-PF7444*
           • T-Y329910FT159783 * Y329910 * Y263662(H)+1 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
            • id:YF102756EGY [EG-IS]ara
            • id:YF066551LBY
           • T-FT7268FT7268formed 3300 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
            • T-FT7268*
             • id:YF093849SAU [SA-03]
             • id:YF083173EGY [EG-DK]ara
             • id:YF067918ESP [ES-C]glg
            • T-BY28296BY28598/Y64962 * PF7445 * BY28296/Y37799formed 3100 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
             • T-BY28296*
             • T-Y284718FT85395 * BY50676 * BY50677+2 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
              • id:YF109530COL [CO-SAN]new
              • id:YF089311ESP [ES-L]
             • T-Y37796Y37796 * FT255748(H) * FT255884+2 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
              • T-Y37796*
               • id:YF007546MAR
               • id:ERS256899ITA [IT-CA]
              • T-Y142367FT258023 * Y142442 * Y142460+11 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
               • id:YF108770
               • id:YF108768
               • id:ERS1789517MARaju
     • T-Y4119FGC4007(H) * FGC3980(H) * Y4119/FGC3995formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
      • T-Y4119*
       • id:YF009425RUS [RU-LEN]
      • T-Y45771Y45771 * Y49302 * Y49320+17 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
       • id:YF081352TUN [TN-41]
       • id:YF002911DEU [DE-BY]
      • T-Y16244Y16276 * Y16244 * Y19293/FGC40877+8 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 6500 ybpinfo
       • T-Y16244*
       • T-BY28353Y56454/BY28353formed 6500 ybp, TMRCA 6200 ybpinfo
        • id:YF003717JOR
       • T-Y18472Y18474/FGC40916 * BY28237 * Y18472/FGC40894+17 SNPsformed 6500 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
        • T-Y18472*
        • T-Y38446Y38446 * Y38450 * Y38992+41 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
         • id:YF071735SAU
         • id:YF002515SAU [SA-03]
        • T-Y14121Y19200/FGC40888 * Y19201/FGC40890 * Y19298+40 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
         • T-Y14121*
         • T-Y23856Y23856 * Y23931 * Y23932formed 900 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
          • id:YF006648SAU
          • id:YF004704SAU
         • T-Y45975Y45975formed 900 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
          • T-Y45975*
           • id:YF101626SAU [SA-04]
          • T-FGC10543Y45545 * Y55686 * FGC10543formed 850 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
           • id:YF085862BHR [BH-14]
           • id:YF004504BHR
         • T-Y52045FGC40928 * Y52046 * FGC40895+5 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
          • T-Y52045*
           • id:YF004738SAU
          • T-FTB27147FTB27053(H) * FTB27147(H)formed 200 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
           • id:YF109116SAU [SA-04]arainew
           • id:YF107688SAU [SA-04]ara
         • T-Y154209BY164625/Y154177 * Y154209/BY165315 * FT5858+1 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
          • T-Y154209*
          • T-FT6000FT5833 * FT5840 * FT6000formed 500 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
           • T-FT6000*
            • id:YF078748KWT
           • T-FT4788FT3770 * FT4788formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
            • id:YF085858KWT [KW-MU]
          • T-Y154165Y154228/BY165058 * Y154165/BY165175 * FTA42941(H)+1 SNPsformed 500 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
           • id:YF085839SAU [SA-04]ara
           • id:YF014512SAU
      • T-CTS2214FGC4681/Y4118 * CTS2214formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
       • id:YF006061LBN [LB-JL]i
       • T-CTS2214*
       • T-BY31171BY31171/Y44832 * BY31175/Y46329 * BY31177/Y47415+15 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
        • T-BY31171*
         • id:YF080447TUR
        • T-Y44882BY31303 * BY31178/Y47432 * BY31190/Y49846+24 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
         • T-Y44882*
          • id:YF103440
         • T-BY31173BY31173/Y46025 * BY31174/Y46259 * BY31188/Y49465+12 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
          • id:YF012581USA [US-NC]
          • id:YF003062USA [US-TX]
       • T-Y15127Y15127 * Y19378/FGC40379(H)formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
        • T-Y15127*
        • T-Y15712Y15764 * PF7275 * Y15716+2 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
         • T-Y15712*
         • T-Y261958FTA59408 * FTB79 * FTA62135+39 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
          • T-Y261958*
          • T-A21015A21015 * A21021 * A21039+1 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
           • id:SZ36HUN [HU-SO]age
           • id:SRS8752226TUR
          • T-Y329526A32174 * Y329630 * FTC25883+50 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
           • id:YF108517DZA [DZ-26]ara
           • id:YF102687DZA [DZ-26]
         • T-Y15711Y15724 * Y15726 * Y15727+41 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
          • T-Y15711*
          • T-Y15709Y15763 * Y37341 * Y125015/BY28239+101 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
           • T-Y15709*
           • T-S9501Y193644 * Y193643 * Y193673+139 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
            • id:YF011497SDN [SD-26]tig
            • id:YF002473SDN [SD-26]tig
           • T-Y37318Y37318 * Y193560 * Y193549+5 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
            • T-Y37318*
             • id:YF010816SDN [SD-26]tig
            • T-Y49669Y49669 * Y193507 * Y193505+11 SNPsformed 325 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
             • T-Y49669*
              • id:YF012871ERI [ER-SK]tig
             • T-Y44789Y44789 * Y52985 * Y193521+51 SNPsformed 325 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF011520SDN [SD-26]tig
              • id:YF003488SDN [SD-26]tig
          • T-Y19367Y19367/FGC40979formed 4300 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
           • T-Y19367*
           • T-Y223124Y223124formed 3600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
            • T-Y223124*
             • id:YF097524SOM [SO-BK]ymm
            • T-BY28599Y77489 * BY28497/Y80677 * BY28550/Y60616+4 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
             • T-BY28599*
              • id:YF073568SAU [SA-02]
             • T-Y70314Y62369 * Y64757 * Y65647+13 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
              • id:YF067471SDN [SD-05]tig
              • id:YF067425SDN [SD-26]tig
              • id:YF006020SDN [SD-05]tig
           • T-FGC40968FGC40968(H)formed 3600 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
            • T-FGC40968*
            • T-FGC84467FT209287 * FT361915 * FGC84467+16 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
             • id:YF094595YEM [YE-TA]
             • id:YF093152YEM [YE-IB]
            • T-Y19192Y19192/FGC40987 * MF194411(H)formed 3000 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
             • T-Y19192*
              • id:YF102604YEM [YE-IB]ara
             • T-Y19196Y19365/FGC40977 * Y19191/FGC40978 * Y19194/FGC40989+31 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
              • T-Y19196*
              • T-Y34378Y34378 * Y34379 * Y34380formed 550 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
               • id:YF009512SAU [SA-01]
               • id:YF005497SAU [SA-01]
              • T-Y19372Y19372/FGC40983formed 550 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
               • T-Y19372*
               • T-Y22258Y22690 * Y22258formed 500 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                • id:YF006019SAU [SA-01]
                • id:YF005090SAU [SA-01]
               • T-Y19370Y19370/FGC40991formed 500 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                • id:YF005496SAU [SA-01]
                • id:YF004736SAU [SA-01]
                • id:YF004366SAU [SA-01]
        • T-Y3781Y3781formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
         • id:YF007300ESPyhdi
         • T-Y3781*
          • id:YF103468IRQ [IQ-SD]ara
         • T-Y318423Y318423 * Y318457formed 8500 ybp, TMRCA 8200 ybpinfo
          • T-Y318423*
           • id:YF100821
          • T-Y318393Y339909 * Y339911 * Y339913+69 SNPsformed 8200 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
           • id:YF100314DEU [DE-BY]
         • T-Y21017Y21349 * Y21017 * FGC73945+35 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
          • T-Y21017*
           • id:YF002929DEU [DE-MV]
          • T-FGC65011FGC64999 * FGC73956/Y34348 * FGC65015+2 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
           • T-FGC65011*
           • T-Y60900Y80629 * Y80553 * BY148967+62 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
            • id:YF104923IRQ [IQ-BG]ara
            • id:YF073168IRQ [IQ-BA]i
           • T-Y91924FT99300 * FGC73958 * FGC65004+44 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
            • T-Y91924*
             • id:YF073210KWT [KW-JA]i
            • T-FT389453FT388323 * Y224277 * FT389453+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
             • id:YF103912SAU [SA-04]
             • id:YF079162SAU [SA-04]
            • T-Y144067Y144067 * Y144085 * FT98711(H)+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
             • T-Y144067*
             • T-FT249235FT248217(H) * FT249235(H) * FT250157/Y192222formed 475 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
              • id:YF073170SAU [SA-04]
              • id:YF072810SAU [SA-04]
             • T-Y213960Y213960formed 475 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • T-Y213960*
              • T-FT360981FT360981formed 350 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
               • id:YF082743SAU [SA-04]
               • id:YF076739SAU [SA-04]
              • T-FT460079FT460079formed 350 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
               • T-FT460079*
                • id:YF085402SAU [SA-04]
               • T-Y54695Y54695formed 225 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                • id:YF100873SAU [SA-04]
                • id:YF083992SAU [SA-04]
                • id:YF064941SAU [SA-04]i
             • T-BY227119BY227119(H)formed 475 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
              • id:YF013119SAU [SA-04]i
              • T-BY227119*
               • id:YF088638SAU [SA-04]
               • id:YF088219SAU [SA-04]
               • id:YF079028SAU [SA-04]
               • id:YF079027SAU [SA-04]
              • T-FT216318FT216318 * FT214326(H)formed 475 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
               • T-FT216318*
               • T-FT218613FT218613 * FT215487 * FT139068formed 475 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                • id:YF109115SAU [SA-04]new
                • id:YF071823SAU [SA-04]
               • T-FTA87373FTA87373 * FTA89449 * FTA93357formed 475 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                • id:YF104863SAU [SA-04]
                • id:YF088242SAU [SA-04]
                • id:YF088135SAU [SA-04]
         • T-Y3858Y4124 * Y3824 * Y3858/Z19997(H)formed 8500 ybp, TMRCA 7800 ybpinfo
          • T-Y3858*
          • T-Y3782Y3850 * Y3782 * Y3825+37 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
           • T-Y3782*
           • T-Y3827Y3827/Z20002 * Z20003 * Y3843+9 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
            • T-Y3827*
            • T-BY101637BY101637 * FT198244 * BY124757+3 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
             • T-BY101637*
              • id:ERS256901ITA [IT-CA]
             • T-BY124235BY98240 * FT199109 * FT199129+1 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
              • id:YF092734DZA [DZ-47]
              • id:YF070777DZA [DZ-19]
            • T-Y3836Y3836 * Y3840 * Y356725+2 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
             • T-Y3836*
              • id:YF018747PRT [PT-08]
             • T-Y3833Y197367/FT271373 * Y3851 * Y3846+12 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
              • T-Y3833*
               • id:YF093258ARG [AR-B]
              • T-Y3847Y3847 * FT271095(H)formed 1750 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
               • T-Y3847*
                • id:YF001665MEX [MX-NAY]
                • id:YF001637ESP [ES-MU]arg
               • T-Y197375FT271340/Y197375formed 1550 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
                • id:YF072868SYR [SY-HL]
          • T-Y9102Y10910 * Y10908 * Y9106+36 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
           • T-Y9102*
           • T-Y16247Y16247 * Y16340 * FT73206(H)+6 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
            • T-Y16247*
             • id:YF108744ANTnld
            • T-Y46088Y46088 * Y46735 * Y46950+37 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
             • T-Y46088*
              • id:YF014373IRQ
             • T-Y58402Y49903 * Y58402formed 550 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF063898KWTara
              • id:YF003766KWT
            • T-BY31225Y58220/BY31248 * BY31228/Y55635 * Y319050(H)+13 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
             • T-BY31225*
             • T-Y130586Y130586 * Y130665 * Y130668+15 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
              • id:YF013056ITA [IT-AQ]
              • id:YF011723ITA [IT-CH]
             • T-BY31185BY31185formed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
              • T-BY31185*
              • T-Y144744Y53230 * Y48697 * Y54820+31 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
               • T-Y144744*
                • id:YF003452SAU [SA-03]
               • T-Y144762Y144762formed 650 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                • id:YF015219SAU [SA-02]ara
                • id:YF013186SAU
              • T-Y144262A31543 * Y144264 * MF142475+21 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
               • T-Y144262*
                • id:YF013129YEMara
               • T-Y263436MF63436 * Y263436/A31573formed 1350 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                • T-Y263436*
                 • id:YF100774YEM [YE-AB]
                • T-Y264386A31545/Y319005 * Y264386/FTC73257(H) * MF9987formed 950 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF105489YEM [YE-AB]ara
                 • id:YF100762YEM [YE-AB]
           • T-Y9104Y9104 * Y10906 * Y10901+20 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
            • T-Y9104*
             • id:YF103235UAE [AE-AJ]
            • T-Y10898Y10898 * Y10922 * Y10926+11 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
             • T-Y10898*
             • T-Y51779FT161907 * Y51779 * Y53131+7 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
              • T-Y51779*
              • T-Y52508Y52508 * Y57855formed 1350 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
               • id:YF066556OMN [OM-BU]ara
               • id:YF003073OMN
              • T-Y263271Y263271 * FTA22965 * FTA25168+4 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
               • T-Y263271*
                • id:YF097459OMN [OM-BA]ara
               • T-Y263773FTA23509 * FTA23516 * FTA24760+4 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                • T-Y263773*
                 • id:YF104242OMN [OM-DA]ara
                • T-FTA26154FTA26154(H)formed 325 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                 • id:YF103152OMN [OM-BA]ara
                 • id:YF081778OMN [OM-DA]ara
             • T-Y19395Y19395/FGC40373(H)formed 2400 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
              • T-Y19395*
              • T-FGC40371FGC40401 * FGC40411 * FGC40423+21 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
               • T-FGC40371*
                • id:YF094703UAE [AE-FU]arai
               • T-FGC40391FGC40391 * FGC40369(H) * FGC40375(H)+3 SNPsformed 400 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                • T-FGC40391*
                 • id:YF063591UAE [AE-FU]ara
                 • id:YF005102UAE [AE-FU]ara
                • T-FGC40428FGC40433 * FGC40428formed 300 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF066559UAE [AE-FU]ara
                 • id:YF064490UAE [AE-FU]arai
                 • id:YF011507UAE [AE-FU]arai
              • T-FGC40517Y19441/FGC40517(H)formed 2400 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
               • T-FGC40517*
               • T-Y19161Y19437/FGC40522 * Y19439/FGC40527 * Y19161/FGC40529+11 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
                • T-Y19161*
                • T-FGC40524FGC40537 * FGC40526 * FGC40525+8 SNPsformed 1200 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                 • id:YF110475SAU [SA-04]aranew
                 • id:YF004798SAU
                • T-FGC40546FGC40549 * FGC40551 * FGC40553+1 SNPsformed 1200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                 • id:YF077668
                 • id:YF071872SAU [SA-04]
                 • id:YF068523SAUara
                 • id:YF009378SAU
                 • id:YF008311KWT [KW-KU]
                 • id:YF007975SAU [SA-01]
                 • id:YF004775SAU
               • T-Y16241Y16241formed 2400 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                • T-Y16241*
                • T-FT257177Y55028 * Y46825 * Y51672+8 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                 • id:YF072427OMN [OM-SH]ara
                 • id:YF004741OMN [OM-ZA]ara
                • T-Y32913Y32913 * BY28405 * Y33316+5 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                 • T-Y32913*
                  • id:YF103155OMN [OM-DA]ara
                  • id:YF007417OMN
                 • T-BY174264BY174264 * BY174263 * BY174266formed 1050 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                  • id:YF094231UAE
                  • id:YF075884OMN [OM-BA]ara
                 • T-Y169349Y182168 * FT36672 * FT36803+5 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                  • id:YF066420OMN [OM-DA]ara
                  • id:YF019618OMN [OM-BA]ara
                 • T-BY223012BY223012 * FTB86685(H) * FTB86816(H)+1 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                  • T-BY223012*
                   • id:YF105137OMN [OM-BA]ara
                  • T-Y98040Y108440 * Y98040 * FTB81471formed 650 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                   • id:YF097477OMN [OM-ZA]ara
                   • id:YF009366OMN [OM-BA]ara
                • T-Y16281Y16281 * FT226499(H)formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                 • T-Y16281*
                  • id:YF072916UAE
                 • T-Y16279Y33346 * Y16279formed 2200 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
                  • T-Y16279*
                  • T-Y32915Y33343 * Y32916 * Y33342+9 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                   • id:YF009367UAE [AE-DU]ara
                   • id:YF006215KWT
                  • T-Y16240Y16280 * Y16243 * Y16240+1 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                   • id:YF110799SAU [SA-04]arainew
                   • id:YF073668BHR [BH-15]ara
                   • id:YF003742SAU [SA-04]
                  • T-FT145294FT145294(H)formed 1500 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                   • T-FT145294*
                    • id:YF110720OMN [OM-BA]aranew
                    • id:YF103430OMN [OM-BA]ara
                   • T-Y313079FTB28667 * FTB81735/Y312935 * FTB82890/Y312972+3 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                    • id:YF102532OMN [OM-BA]ara
                    • id:YF097432OMN [OM-BA]ara
       • T-Z709FGC4011/Y4967 * Z709 * CTS5806+2 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 7900 ybpinfo
        • id:YF006952PRT [PT-18]i
        • T-Z709*
        • T-FGC63786FGC63786 * FGC63789 * FGC63793+27 SNPsformed 7900 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
         • T-FGC63786*
          • id:YF011595ARM [AM-SU]hye
         • T-FGC63797FGC63797 * FGC63837 * FGC63807+2 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
          • id:YF016070IRN [IR-02]
          • id:YF008646LBN [LB-JL]
        • T-FT159150FT159150(H)formed 7900 ybp, TMRCA 7500 ybpinfo
         • T-FT159150*
          • id:YF084856USA [US-TX]
         • T-Y79493Y79493 * Y257649(H)formed 7500 ybp, TMRCA 7400 ybpinfo
          • T-Y79493*
          • T-Y145490Y145533 * Y145490 * Y145534+10 SNPsformed 7400 ybp, TMRCA 5900 ybpinfo
           • id:YF097772RUS [RU-NIZ]
           • id:YF013235MAR
           • id:SRS8752761TUR
          • T-Y70387Y282272 * Y282271 * Y61629+60 SNPsformed 7400 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
           • T-Y70387*
            • id:YF094020SAU [SA-14]
           • T-Y262609Y262609(H)formed 3600 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
            • id:ERR1395621YEMjye
            • id:APPG7555936YEM
        • T-Y9109Y10977 * Y10976 * Y18133+7 SNPsformed 7900 ybp, TMRCA 7200 ybpinfo
         • T-Y9109*
         • T-Y18004Y18004 * Y56887 * Y18144+12 SNPsformed 7200 ybp, TMRCA 6200 ybpinfo
          • T-Y18004*
          • T-Y18003Y18003 * Y18135 * Y18136+52 SNPsformed 6200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
           • T-Y18003*
            • id:YF009640SAU
           • T-Y18008Y18008 * Y18164formed 550 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
            • T-Y18008*
             • id:YF004328SAU [SA-04]
            • T-Y40449Y40449formed 225 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF073698
             • id:YF002587SAU [SA-04]
          • T-Y67872Y72530 * Y78358 * BY58635(H)+7 SNPsformed 6200 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
           • id:YF089645YEM [YE-HD]ara
           • id:YF078952KWT
           • id:YF005317TUR [TR-25]
           • id:R1543ITA [IT-RM]age
         • T-Y43070BY28319/Y43070 * FT14266(H) * BY28359/Y43404+3 SNPsformed 7200 ybp, TMRCA 6900 ybpinfo
          • T-Y43070*
          • T-Y39854FT265521 * Y39854 * Y40665+25 SNPsformed 6900 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
           • id:YF085414SAU [SA-14]i
           • T-Y39854*
           • T-Y64960Y41227 * Y42379 * Y64960+1 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
            • T-Y64960*
             • id:ERS1789504TURlad
            • T-Y38771Y39820 * Y40102 * Y40416+37 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
             • id:YF084381SAU [SA-01]i
             • id:YF079302
          • T-Y125267Y125299 * Y125297 * Y125296+47 SNPsformed 6900 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
           • T-Y125267*
           • T-Y287222Y289053 * Y287709 * Y287222+6 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
            • id:YF105530
            • id:YF089644
           • T-Y125274Y125283 * ZS9333 * Y125274+18 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
            • T-Y125274*
             • id:YF108785
            • T-MF3840BY224098 * Y125294 * Y125291+8 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
             • T-MF3840*
              • id:YF111054new
              • id:ERS1789516yid
             • T-Y142388Y142370 * Y142388formed 750 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
              • id:ERS1789502yid
        • T-CTS7703CTS7703formed 7900 ybp, TMRCA 7300 ybpinfo
         • T-CTS7703*
          • id:YF077758SAU [SA-04]ara
         • T-Y37320BY28244 * BY28476/Y37717 * BY28313/Y37710+51 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
          • id:YF104916SAU [SA-02]arai
          • id:YF011183SAU [SA-09]
         • T-Z20015Z20016 * Z20038 * Z20015+1 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 6900 ybpinfo
          • T-Z20015*
           • id:YF003050JOR [JO-AM]
          • T-PF7469PF7469 * PF7473 * PF7475/Z20020+23 SNPsinfo
           • id:ERS256910ITA [IT-CA]
           • id:ERS256904ITA [IT-CA]
         • T-Z710CTS8512 * CTS3376 * FGC3986/Y4957+15 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 6400 ybpinfo
          • T-Z710*
          • T-Y6421Y6421 * Y6425 * Y6413+10 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
           • T-Y6421*
            • id:YF069436IRQ [IQ-MA]
           • T-Y6418Y6418 * FT51905(H) * FT52027(H)+8 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
            • T-Y6418*
            • T-FT52886FT53874 * FT54639 * FT54857+35 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
             • T-FT52886*
              • id:YF084118SAU [SA-04]
             • T-FT54192FT52994 * FT54192 * FT181354+2 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
              • id:YF086866SAU [SA-04]
              • id:YF086271KWT [KW-JA]
            • T-Y6409Y6410 * Y6423 * Y6415+35 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
             • T-Y6409*
              • id:YF014258
              • id:YF014244
              • id:YF003455
              • id:YF003434USA [US-TX]
              • id:YF002079
             • T-Y14426Y14432 * Y14428 * Y14426formed 350 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
              • id:YF003326
              • id:YF002340
             • T-Y8699Y8699 * Y141868formed 350 ybp, TMRCA 175 ybpinfo
              • id:YF014238
              • id:YF002362
              • id:YF001837GBR
          • T-L906L906/CTS660 * Z715 * CTS9578formed 6400 ybp, TMRCA 6400 ybpinfo
           • T-L906*
           • T-Y20700Y20717 * Y20740 * Y20727+10 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
            • T-Y20700*
            • T-Y156086Y156187/BY174864 * BY186942 * FT181473/Y178654+5 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
             • id:YF111450ARMinew
             • T-Y156086*
              • id:YF065335IRQ
             • T-BY96223Y156096/BY174948 * Y156095 * Y156182+17 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
              • id:YF015066ARM
              • id:SRS8752134TUR
            • T-Y20698Y24869 * Y20725 * Y20726+57 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
             • T-Y20698*
             • T-Y50079Y50079formed 700 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF097840QAT [QA-DA]
              • id:YF003768QAT
             • T-Y68853Y68853formed 700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
              • id:YF084324QAT [QA-WA]
              • id:SRR2098270QAT
           • T-Y4984CTS8603 * FGC3987 * FGC3998(H)+1 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
            • T-Y4984*
            • T-FGC79705Y69160 * FGC79655 * Y64929+7 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
             • id:YF109015EGY [EG-SHG]new
             • id:YF103576IRQ [IQ-SD]ara
             • id:YF086946SYR [SY-DI]jrb
             • id:YF004956TUR [TR-47]
            • T-P77L907/CTS7225 * CTS11968 * CTS12750+6 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 4700 ybpinfo
             • T-P77*
             • T-B251B251 * Z34067 * Z34068+33 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
              • id:YF019185SAU [SA-08]
              • id:ERR1025661JORara
             • T-Y4964CTS4647 * FGC3996/Y4964 * FGC4006(H)+3 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 4600 ybpinfo
              • T-Y4964*
              • T-Y29990FT91313 * FT91119 * FT91312+12 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
               • T-Y29990*
                • id:YF109405new
                • id:YF095615CZE [CZ-JM]
               • T-BY30157BY28573 * BY30157formed 3600 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
                • T-BY30157*
                 • id:YF085401ALB
                 • id:YF081185PRT
                • T-Y29992Y29992 * Y29994 * BY28286formed 3300 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
                 • T-Y29992*
                  • id:YF002393UAE
                 • T-Y86494Y88831 * Y89487 * Y94199+19 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                  • id:YF067035GRC [GR-17]
                  • id:YF008255GRC [GR-17]
              • T-Y4956FGC4005(H) * FGC4009/Y4956/A22205formed 4600 ybp, TMRCA 4600 ybpinfo
               • T-Y4956*
               • T-Y40346Y40467 * Y40845 * Y41325+34 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                • id:YF019082IRQ [IQ-AN]
                • id:YF002424IRQ [IQ-SD]
               • T-CTS6507CTS6507formed 4600 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
                • T-CTS6507*
                • T-Y106183Y106183 * FT43510formed 4300 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                 • id:YF010790IRQ [IQ-DQ]
                • T-Y144051Y144107 * Y144103 * FT270030/Y197449+28 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                 • id:YF072919UAE
                 • id:YF013120SAU [SA-04]i
                • T-Y46771FT418060 * BY28307/Y54826 * BY28496/Y59754+1 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
                 • T-Y46771*
                 • T-BY28589BY28589formed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
                  • id:YF080298
                  • id:YF004511EGY [EG-SHG]
                 • T-BY61072BY61072 * BY72023formed 4300 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
                  • T-BY61072*
                  • T-ACT5657ACT5670 * ACT5697 * ACT5709+11 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                   • T-ACT5657*
                   • T-ACT5672ACT5672 * Y230201 * ACT5674+15 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                    • id:YF080548CHN [CN-HE]dng
                    • id:ELT50141CHN [CN-SD]dng
                  • T-BY53481BY55992 * BY92515 * BY121280+4 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                   • id:YF093188ITA [IT-PU]
                   • id:YF089626DZA [DZ-48]arq
                • T-CTS6280CTS9606 * CTS6280 * Z19876formed 4300 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                 • T-CTS6280*
                  • id:YF109032IRQ [IQ-DQ]new
                  • id:NA19655MEX
                 • T-Y62651Y63273 * Y64011 * Y64829+20 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                  • id:YF006501LBN [LB-JL]
                 • T-Y56250Y56250formed 3400 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                  • T-Y56250*
                   • id:YF066273HRV
                  • T-Y50406Y50990 * Y51263 * Y51365+28 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                   • id:YF104683BHR [BH-15]
                   • id:YF004774QAT [QA-WA]
                 • T-Y32895CTS6529 * Y32895 * Y32899+23 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
                  • T-Y32895*
                   • id:YF016679PRT [PT-20]
                  • T-CTS2115CTS2115 * FT295765 * FT297898+12 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                   • id:HG01190PRI
                  • T-BY5979Y90423 * Y82996 * Y87451+5 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                   • id:YF014752ESP [ES-SE]
                   • id:YF009150MEX [MX-JAL]
                 • T-YP5441YP5442 * YP5446 * YP5443+22 SNPsinfo
                  • T-YP5441*
                   • id:ERS256916ITA [IT-CA]
                   • id:ERS256915ITA [IT-CA]
                  • T-Y24665Y24665info
                   • id:ERS256918ITA [IT-CA]
                   • id:ERS256917ITA [IT-CA]
                 • T-Y33032Y33032 * Y32901 * FT214815(H)+1 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                  • T-Y33032*
                  • T-Y32893Y32893 * Y32898 * Y32900+14 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                   • T-Y32893*
                   • T-Y81713Y81713 * CTS1006formed 400 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                    • id:YF075611SAU
                    • id:YF010016SAU [SA-12]
                   • T-Y33033Y33039 * Y33033formed 400 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                    • id:YF009162SAU [SA-12]
                    • id:YF009148SAU [SA-12]
                    • id:YF003298SAU [SA-12]
                • T-FGC80981FGC80981formed 4300 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
                 • T-FGC80981*
                 • T-Y31474Y31474 * FT229948 * Y141966+3 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                  • T-Y31474*
                  • T-Y110311Y110311 * FTA68581(H) * FGC93548/A26236+1 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                   • id:YF010775LBY
                   • id:SRS8752678TUR
                   • id:ERS256914ITA [IT-CA]
                  • T-Y31473Y31471 * Y31473 * Y31475+4 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                   • T-Y31473*
                   • T-Y5966BY57961 * Y48884 * Y50657+7 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                    • id:YF003150IRL [IE-LK]
                   • T-Y91965Y142463 * Y113147 * BY52967+14 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
                    • T-Y91965*
                     • id:YF108793
                    • T-Y105938Y105938formed 1350 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                     • T-Y105938*
                      • id:YF062610
                     • T-Y85388Y85388 * Y95703 * Y86734+1 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                      • id:YF009006UKR
                      • id:ERS1789542
                 • T-A12224Y21332 * A12224 * Y206636formed 4000 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
                  • T-A12224*
                  • T-FT4925FT140159 * FT139739 * FT139353+30 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                   • T-FT4925*
                   • T-FT136785FT141049 * FT139589 * FT138596+7 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                    • T-FT136785*
                    • T-FT137917FT137919 * FT138331 * FT138518+5 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                     • id:YF076174PRT [PT-03]
                     • id:YF065954PRT [PT-03]
                    • T-FT293818FT294029 * FT293818 * Y135720/FGC73236(H)formed 1050 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                     • T-FT293818*
                      • id:YF074947PRT [PT-20]
                     • T-FT293271FT293657 * FT293693 * FT293271+2 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                      • id:YF074506PRT [PT-20]
                      • id:YF073925PRT [PT-20]
                  • T-Y21004Y21009 * Y21008 * Y21330+15 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
                   • T-Y21004*
                    • id:YF005553SAU [SA-09]
                   • T-Y40971Y40971 * Y43456 * Y39074+1 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                    • T-Y40971*
                     • id:YF063870SAU [SA-09]
                     • id:YF015355SAU [SA-09]
                    • T-Y39264Y43568 * Y44652 * BY118323+2 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                     • id:YF019557SAU [SA-09]
                     • id:YF002425SAU
                 • T-Y22256Y22911/FGC48955 * Y22910/FGC48965 * FGC48947+3 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
                  • T-Y22256*
                  • T-BY169017FGC87461/Y161554 * FGC87471/Y161555 * FGC90099/Y166764/FT10806+8 SNPsformed 3800 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                   • T-BY169017*
                    • id:YF006149ARM
                   • T-Y161528Y161610/FGC87465 * Y161582/FGC87462 * Y161605+30 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                    • id:YF063332UAE [AE-DU]
                    • id:YF018722UAE [AE-AZ]
                    • id:YF016091UAE [AE-DU]
                  • T-FGC48923FGC48942 * FGC48923 * FGC48974+23 SNPsformed 3800 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                   • T-FGC48923*
                    • id:YF108742SYRjrb
                   • T-FGC48951FT265107/Y193392 * FGC48960 * FGC48951+6 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                    • T-FGC48951*
                     • id:YF086774IRQ [IQ-BG]
                    • T-FGC48971FGC48971formed 1100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                     • T-FGC48971*
                      • id:YF072074IRQ [IQ-AN]
                     • T-Y145968FGC48935 * FGC48943 * Y145967+4 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                      • id:YF013329IRQ
                      • id:SRS8752492TUR
                     • T-Y47434Y48882 * Y50795 * Y54297+3 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                      • id:YF072066IRQ
                      • id:YF003008IRQ
                 • T-Y7794FGC75428 * Y8774/FGC30207 * Y22931(H)+1 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                  • T-Y7794*
                   • id:YF075426MEXi
                   • id:YF016438TUR [TR-30]aii
                   • id:YF003949SAU [SA-11]
                  • T-FT36979MF23015 * FT36901 * FT36976+12 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
                   • id:YF080458TUR [TR-25]pnt
                   • id:SRS8752373TUR
                  • T-Y16021Y16057 * Y16061 * Y16053+18 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                   • id:YF003628IRQ
                   • id:YF002965IRQ
                  • T-Y39640Y39640 * BY171808 * BY223719formed 3200 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                   • T-Y39640*
                    • id:SRS8752668TUR
                   • T-Y39052Y39052 * Y39511 * Y39938+14 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                    • id:YF063264JOR
                    • id:YF002401JOR
                  • T-Y47032BY67504 * FTB17091 * Y47032+33 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                   • T-Y47032*
                    • id:YF003944UAE
                   • T-FT402160FT408169 * FT402160formed 600 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                    • id:YF103154UAE [AE-RK]ara
                    • id:APPG7555871UAE
                  • T-FGC30201FGC30201formed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                   • T-FGC30201*
                    • id:ERS1444426GBR
                   • T-PF4074FGC30197 * A25765 * PF4074(H)formed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                    • T-PF4074*
                    • T-Y72399Y72399 * FGC30816 * FT446598/Y226126(H)+1 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                     • id:YF064778LBN [LB-NA]
                     • id:YF007491IRQ
                    • T-FGC30190FGC30211 * FGC30210 * FGC30209+20 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                     • T-FGC30190*
                      • id:YF074437LTU
                     • T-FGC30203FGC30203 * FGC30195 * Y264524+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                      • T-FGC30203*
                       • id:YF074438UKR
                      • T-FGC30192FGC30192formed 650 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                       • id:YF108025
                       • id:YF067593HUN [HU-NO]i
                       • id:YF064195HUN [HU-NO]i
                  • T-Y11596Y11596 * FGC75400(H)formed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                   • T-Y11596*
                    • id:YF066564YEM
                    • id:YF010013CUB [CU-02]
                    • id:YF006161ARM
                    • id:YF003529IRQ
                   • T-FTA23059FTA23562 * FTA23660 * FTA23877+30 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                    • id:YF109804IRQ [IQ-AN]aranew
                    • id:YF104763IRQ [IQ-BG]ara
                   • T-Y50653Y50653 * Y53446 * Y53789+7 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
                    • T-Y50653*
                     • id:SRS8752721TUR
                    • T-Y48975Y45459 * Y48020 * BY82953+15 SNPsformed 1450 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                     • id:YF080068KWTara
                     • id:YF003114KWT
                   • T-FT139040FT138258 * FT139040formed 3200 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                    • T-FT139040*
                     • id:YF009208IRQ
                    • T-BY145622BY62034 * BY97622 * FTB52622+5 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
                     • id:YF093848SAU [SA-09]
                     • id:YF013736YEM
                    • T-Y223915Y224190 * Y224469 * Y223974+17 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                     • id:YF081095AZE [AZ-BAR]
                     • id:YF079161SYR [SY-HL]
                   • T-Y48600BY31187/Y49077 * BY31192/Y50242 * BY31201+26 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                    • T-Y48600*
                     • id:YF002679SAU [SA-04]
                    • T-BY31213BY31213 * BY31216 * FT21831formed 1150 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                     • T-BY31213*
                     • T-BY32654BY32654 * BY32655 * BY32656+1 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                      • id:YF013128SAU
                      • id:YF013127SAU
                     • T-Y144319Y144319 * Y144325formed 850 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                      • T-Y144319*
                       • id:YF013136SAU
                      • T-BY149788BY149788 * FT25050formed 325 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                       • id:YF064629
                       • id:YF019006SAU [SA-01]
                   • T-Y23343Y153074 * Y23343formed 3200 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
                    • T-Y23343*
                     • id:YF065828KWT [KW-KU]
                     • id:YF001799TUR [TR-63]
                    • T-FGC75435FGC75435formed 3100 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
                    • T-Y23860FT370002 * FT257180 * Y23860+7 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                     • T-Y23860*
                     • T-Y196570FT255460 * FT255747 * FT256187+25 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                      • id:YF102766IRQ [IQ-DI]ara
                      • id:YF102757IRQ [IQ-DI]ara
                      • id:YF072429IRQ [IQ-AN]
                     • T-Y23857Y24140 * Y24139 * Y24138+20 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                      • T-Y23857*
                       • id:YF006303IRQ [IQ-AN]
                      • T-BY135087BY135087formed 375 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                       • id:YF109571IRQ [IQ-BG]aranew
                       • id:YF077336IRQ [IQ-AN]
                       • id:YF006945IRQ [IQ-AN]
                • T-Y4963FGC4015/Y4963formed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
                 • T-Y4963*
                 • T-Y178113Y178113 * Y346617 * HU359+2 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
                  • T-Y178113*
                   • id:YF092717ARM
                  • T-HU354HU354 * FT63959(H)formed 3900 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
                   • id:YF110599SAU [SA-04]arainew
                   • T-HU354*
                   • T-FT252559FT252559formed 3700 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
                    • T-FT252559*
                     • id:YF111617SYR [SY-HA]aranew
                     • id:YF101891
                    • T-FT264142FT264142formed 3300 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
                     • id:YF105468
                     • id:YF103957IRQ [IQ-BA]ara
                   • T-Y102466BY107816 * FT64080 * HU360+24 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                    • T-Y102466*
                    • T-HU344HU344formed 1800 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                     • id:YF009579YEM [YE-IB]
                    • T-FT64181FT64376 * FT64346 * FT64312+6 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                     • id:YF065282MAR
                     • id:YF063418MAR
                 • T-CTS9882Y4966 * FGC4014/Y4961 * CTS9882+1 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
                  • T-CTS9882*
                   • id:YF110640KWTaranew
                   • id:YF019749JOR
                   • id:QED-2LBN [LB-JA]age
                  • T-CTS6901FT161288 * CTS629 * FT158992(H)+3 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
                   • T-CTS6901*
                    • id:HG01133COL [CO-ANT]
                   • T-Z18735Z18735formed 3800 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
                    • id:YF087270USA [US-TN]eng
                    • id:YF074562TUR
                  • T-Y15648Y15875 * Y15868 * Y15869+28 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
                   • T-Y15648*
                   • T-FTB88474FTB88474 * FTB88476 * FTB89089+2 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                    • T-FTB88474*
                     • id:YF097717OMN [OM-BU]ara
                    • T-Y328191FTC22302 * Y328191 * FTC19066+12 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                     • id:YF102533OMN [OM-BA]ara
                     • id:YF102531OMN [OM-BA]ara
                   • T-Y15878Y15878 * Y15867 * Y15877+1 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
                    • T-Y15878*
                     • id:YF097716OMN [OM-MU]ara
                    • T-FGC45122Y216057 * FT369696 * FT322747(H)+2 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
                     • T-FGC45122*
                     • T-FT369377FT369377 * FT369819formed 1000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                      • id:YF097460OMN [OM-MA]ara
                      • id:YF077505OMN [OM-BA]ara
                     • T-Y22257Y22257 * Y22761 * Y22760formed 1000 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                      • id:YF006046OMN
                      • id:YF003540UAE [AE-AZ]
                    • T-Y19381Y19385/FGC40674 * FT151833 * Y19387+7 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                     • T-Y19381*
                      • id:YF072073UAE
                      • id:YF003588UAE [AE-AZ]
                     • T-FT149505FT149505formed 425 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                      • id:YF067078UAEara
                      • id:YF066184UAEara
                     • T-FGC40657FGC40657 * FGC40658 * FGC40662+2 SNPsformed 425 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                      • T-FGC40657*
                       • id:YF072222UAEara
                       • id:YF066116UAE
                      • T-FGC40669FGC40669formed 125 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                       • id:YF066118UAEara
                       • id:YF008680UAE [AE-AZ]
                       • id:YF004737UAE [AE-AZ]
                  • T-Y4981FGC7921/Y4959 * FGC4019/Y8860(H) * FGC4020/Y8859+2 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
                   • T-Y4981*
                   • T-Y16136Y16136formed 3300 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                    • id:YF062645SYR [SY-QU]
                    • id:YF003660ARM
                    • id:YF003379SAU
                   • T-Y4958FGC4039/Y4958formed 3300 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
                    • T-Y4958*
                    • T-BY83409BY83409 * PH708(H) * Y304758formed 3000 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                     • T-BY83409*
                      • id:YF066918SYR [SY-DI]
                      • id:NA20527ITA [IT-FI]
                     • T-Y304757FT167205 * FT167332 * FT167479+24 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                      • id:YF067052RUS [RU-TA]tat
                    • T-Y5676Y5676/FGC4042 * Y5678/FGC4043 * FGC4045+10 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                     • T-Y5676*
                      • id:YF010532AZE [AZ-LER]
                     • T-Y5674Y5687/FGC4041 * FGC4024/Y5684 * Y5682/FGC4052+6 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
                      • T-Y5674*
                       • id:YF009026ESP
                      • T-FGC4047Y5690/FGC4035 * FGC4047formed 1950 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
                       • T-FGC4047*
                        • id:YF075617OMNara
                       • T-Y5686Y5686/FGC4066 * FGC4036 * Y14231/FGC4023formed 1450 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                        • T-Y5686*
                         • id:YF014059QAT
                        • T-Y23280Y23323 * FT144597 * FT146129+1 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                         • id:YF087218UAE [AE-SH]
                         • id:YF072943UAE
                         • id:YF071970UAE
                         • id:YF006286UAE
                         • id:YF003428UAE [AE-AZ]
                        • T-Y5685Y5685/FGC4065 * FGC4029/Y13376(H)formed 1300 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                         • T-Y5685*
                          • id:APPG7555873UAE
                         • T-FT136770FT136770(H)formed 1250 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                          • T-FT136770*
                          • T-Y42386Y41494 * Y42386formed 1050 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                           • id:YF066083UAE
                           • id:YF001939
                          • T-FT139947Y286177 * FT139947 * BY121376(H)formed 1050 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                           • T-FT139947*
                            • id:YF010931UAE
                           • T-FT140892FT140892formed 850 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                            • id:YF066084UAE
                            • id:APPG7555883UAE
                          • T-Y28695Y28894 * Y28695formed 1050 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                           • T-Y28695*
                            • id:YF072425UAE
                           • T-Y28694Y28694 * Y28895formed 1050 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                            • T-Y28694*
                             • id:YF065578UAEara
                            • T-Y28896Y28896 * BY58047 * Y28696(H)+2 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                             • id:YF007519UAE
                             • id:YF003890UAE
                         • T-Y8854FGC4063/Y8855 * FGC4048/Y8854 * FGC4016/Y8852formed 1250 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                          • T-Y8854*
                           • id:YF066677UAE
                          • T-FGC41837FT156209(H) * FGC41837formed 900 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                          • T-Y38314BY28603/Y38314formed 900 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                           • T-Y38314*
                            • id:YF066123UAE
                            • id:YF063457UAE [AE-AZ]
                            • id:YF009699UAE [AE-AZ]
                            • id:YF005552UAE [AE-AZ]
                           • T-BY197303BY197726 * BY197303 * BY197757+1 SNPsformed 750 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                            • id:YF065961UAE
                            • id:YF016690UAE
                           • T-BY30224BY30224/Y44646 * BY28299/Y42425formed 750 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                            • id:YF014295UAE [AE-AZ]
                            • id:YF002457UAE
                          • T-Y8853FGC4064(H) * FGC4058/Y8853formed 900 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                           • T-Y8853*
                           • T-Y55044Y55044formed 900 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                            • id:YF062589UAE
                            • id:YF003346UAE [AE-AZ]
                           • T-Y15130Y15130/FGC4696formed 900 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                            • T-Y15130*
                            • T-Y64629Y73074/BY28298 * BY28585/Y64629formed 900 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                            • T-FGC4692FGC4692 * FGC4691formed 900 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                             • T-FGC4692*
                              • id:YF003391KWT [KW-KU]
                             • T-Y15128Y15128/FGC4688formed 550 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                              • T-Y15128*
                               • id:YF003393KWT [KW-KU]
                              • T-Y15129Y15129/FGC4689formed 550 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                               • id:YF003392KWT [KW-KU]
                               • id:YF002434KWT
                           • T-Y8425FGC4037/Y8425formed 900 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                            • T-Y8425*
                             • id:YF105645KWT
                            • T-FT149589FT149589 * FT148489(H) * FT150206(H)formed 800 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                             • id:YF068346UAE
                             • id:YF066085UAE
                            • T-Y81299Y81299 * BY98245 * Y108304+3 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                             • id:YF067239UAE
                             • id:YF008029UAE [AE-AZ]
                            • T-Y65564Y65564formed 800 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                             • T-Y65564*
                              • id:YF006120KWT
                             • T-BY152457BY154396 * BY152457formed 700 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                              • id:YF074401UAE
                              • id:YF014282
                            • T-FT119348FT117324 * FT119348 * A20193+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                             • T-FT119348*
                              • id:YF068674UAE [AE-AZ]
                             • T-FT118211FT118211formed 600 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                              • id:YF071120UAE
                              • id:YF067704UAE
                              • id:YF065374UAE
                            • T-Y60969Y72446 * Y60969formed 800 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                             • T-Y60969*
                              • id:YF013418QAT
                             • T-BY84819BY84819 * BY54159formed 275 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                              • id:YF106116
                              • id:YF006250BHR
                             • T-FTB56818FTB56818 * FTB67967 * FT41203formed 275 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                              • id:YF104889KWT
                              • id:YF099871KWT
                            • T-Y8849FGC4038/Y8849 * FGC4062/Y8850 * FGC4034+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                             • T-Y8849*
                             • T-Y34542Y34542formed 375 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                              • T-Y34542*
                              • T-Y97674Y97674formed 375 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                               • id:YF010835KWT
                              • T-Y34309Y34309 * Y34310formed 375 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                               • id:YF009873KWT
                               • id:YF003345KWT [KW-AH]
                             • T-BY28249Y180588/FT189973 * BY28249/A19709formed 375 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                              • T-BY28249*
                               • id:YF110591BHR [BH-14]aranew
                               • id:YF076751BHRara
                               • id:YF075578BHR
                               • id:YF075526BHR
                               • id:YF072548BHR
                               • id:YF071370BHR [BH-15]
                               • id:YF067381BHR
                               • id:YF008336BHR
                               • id:YF006035BHR
                               • id:YF003007KWT
                               • id:YF002431QAT
                              • T-Y47008Y47008formed 275 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                               • id:YF072546BHR
                               • id:YF003252BHR
                              • T-BY30127FGC4025(H) * BY30127formed 275 ybp, TMRCA 75 ybpinfo
                               • id:YF002917BHRi
                               • T-BY30127*
                                • id:YF077386BHRara
                               • T-BY30188BY30188(H)formed 75 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                                • id:YF065361i
                                • id:YF010529BHR


Haplogroup YTree v10.07.00 (16 November 2022)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License