• liveYFull YTree v10.08.00     View: classic  ArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTCFFGHIJKHIJKIJKKK2K2bPP-V1651P-M1254P-P337P-P284P-P226RR-Y482R1R1aR-M459R-M735R-M198R-M417R-Z645R-Z283R-Z282R-Z280

 • R-Z92Z92/S205 * Z2468 * Z683+5 SNPsinfo
  • R-Z92*
  • R-Y69475Y69475 * Y73959info
  • R-Z685Z685info
   • R-Z685*
   • R-Z1907S3354 * Z1907info
    • R-Z1907*
     • id:YF111637inew
    • R-CTS9551CTS9551/S4481info
     • R-CTS9551*
     • R-CTS214S3343 * YP4366 * YP4370+9 SNPsinfo
     • R-YP5611BY30065/YP5621 * YP5617/FGC46014 * YP5622/FGC46023+19 SNPsinfo
      • R-YP5611*
       • id:YF011863RUS [RU-SAR]rus
      • R-BY15227BY15230 * BY15231 * BY15232+9 SNPsinfo
       • R-BY15227*
        • id:YF002240RUS [RU-KDA]
       • R-Y207199Y207199 * BY224152info
        • R-Y207199*
         • id:YF110577RUS [RU-TA]rus
        • R-Y207197Y207197 * FT387815(H) * Y140909(H)+2 SNPsinfo
         • R-Y207197*
          • id:YF097897rus
         • R-Y207196Y207203 * Y207196 * MF70412+6 SNPsinfo
          • id:YF085337LVA [LV-036]lavi
          • id:YF081023LVA [LV-036]lav
          • id:YF078569LVA [LV-036]lvsi
          • id:YF075802LVA [LV-036]lav
          • id:YF075646LVA [LV-036]
          • id:YF074595LVA [LV-036]lavi
          • id:YF074549LVA [LV-036]lavi
      • R-FGC46016FGC45986 * FGC46016 * FGC46010info
       • id:YF086348RUSi
       • id:YF006889RUS [RU-KIR]i
       • R-FGC46016*
       • R-FGC45993FGC46009 * FGC45980(H) * FGC45993info
        • R-FGC45993*
         • id:YF102717BLR [BY-VI]rus
         • id:YF016445RUS
        • R-FGC45973FGC45973 * FGC45998info
         • id:YF066330
         • id:YF014536FIN
       • R-Y301126Y301126info
        • R-Y301126*
        • R-Y301127Y301137 * FTA87738 * Y301135+25 SNPsinfo
        • R-Y133176Y133145 * Y133176 * BY157625(H)+1 SNPsinfo
         • id:YF072958RUS [RU-BRY]
         • id:YF065704RUS [RU-MOS]i
         • id:YF013980FIN [FI-ES]i
         • id:YF011387RUS [RU-MOS]rus
   • R-YP271S3377 * YP271info
    • R-YP271*
    • R-Y260999Y261044 * Y261258 * Y261363+9 SNPsinfo
     • id:YF085421UKR [UA-30]
    • R-YP270YP272 * YP270 * FTB20457/Y126208+2 SNPsinfo
     • R-YP270*
     • R-CTS4648CTS654 * YP1407 * FT62527(H)+6 SNPsinfo
     • R-YP351YP351 * YP352 * YP354+4 SNPsinfo
      • R-YP351*
       • id:ERS9945219HUN [HU-HB]age
      • R-Y24031Y24031 * YP353 * FT219260/Y179006info
       • R-Y24031*
        • id:YF009376RUS [RU-RYA]
        • id:HGDP00897RUS [RU-ARK]rus
       • R-Y16755Y16755 * YP4310 * Y16498+4 SNPsinfo
        • R-Y16755*
         • id:YF095452POL [PL-20]
        • R-BY27247BY27247info
         • R-BY27247*
          • id:YF004329RUS [RU-BU]rus
         • R-Y160632Y160653/BY210019 * Y160686/BY190617 * Y160659+9 SNPsinfo
          • id:YF076677RUS [RU-KLU]rus
          • id:YF016000RUS [RU-KLU]rus
         • R-YP4296Y16499 * YP4301 * YP4303+14 SNPsinfo
          • id:YF003937POL
          • id:YF003553POL
       • R-Y9081Y9081 * Y201632 * Y249324info
        • R-Y9081*
         • id:VK156POL [PL-04]age
        • R-Y75480Y75480 * Y66856 * FT209552+14 SNPsinfo
         • R-Y75480*
          • id:YF081141RUS [RU-KDA]ady
          • id:VK64SWE [SE-I]age
         • R-Y73944BY93058 * Y73944info
          • id:YF103580POL [PL-14]
          • id:YF006438SWE [SE-AB]
        • R-YP4460YP4460 * Y280642 * Y280641info
         • R-YP4460*
          • id:YF065666RUS [RU-TAM]
         • R-YP4461YP4462 * YP4463 * YP4464+5 SNPsinfo
          • id:YF089018POL [PL-20]pol
          • id:YF065805POL [PL-20]i
          • id:YF004072POL [PL-20]
        • R-YP350YP350info
  • R-Y4459Y4459info
   • R-Y4459*
   • R-YP5520YP5524 * YP5526 * Y138056+12 SNPsinfo
    • R-YP5520*
    • R-Y138008Y138011 * Y138047 * Y137999+8 SNPsinfo
    • R-FT110523Y178686 * FT110523 * FT126286info
     • R-FT110523*
     • R-FTB41229FTB41229info
      • id:YF104802
      • id:YF093033POL [PL-04]
     • R-Y61485FTC66112 * Y79635 * Y61485+3 SNPsinfo
      • id:YF105255
      • id:YF007105UKR
     • R-YP6049YP6049 * YP6051 * YP6052+3 SNPsinfo
      • id:YF089880POLpol
      • id:YF065712POL [PL-20]i
      • id:YF065168RUS [RU-VOR]i
   • R-Y84739Y84739 * Y86391 * Y93168+6 SNPsinfo
    • id:ERS9945179HUN [HU-BE]agei
    • R-Y84739*
    • R-FT71509FT71509(H) * Z38245/Y18043info
     • id:YF102564DEU [DE-BY]deu
     • id:YF063767RUS [RU-TVE]
    • R-FT76501FT76639 * FTB77428 * FT77494+18 SNPsinfo
     • id:YF096645
     • id:YF086856RUS [RU-ARK]rus
    • R-Y88962Y103641 * Y85855 * FT219232+2 SNPsinfo
     • R-Y88962*
      • id:ERS9945181HUN [HU-BE]age
     • R-Y104060Y83866 * Y104060 * FT184346(H)info
      • R-Y104060*
       • id:POH28CZE [CZ-JM]age
      • R-Y83047Y83047 * Y89792 * Y91994+4 SNPsinfo
       • R-Y83047*
        • id:YF078237POL [PL-18]pol
        • id:GMP05002POL [PL-24]new
       • R-A26067FT227928/A26067info
        • id:YF097813BLR [BY-MI]bel
        • id:YF068559SVK [SK-PV]
       • R-Y93152Y93152 * Y103810info
        • id:YF094752POL [PL-12]
        • id:YF010363POL [PL-20]
   • R-YP617YP617info
    • R-YP617*
    • R-Y38448Y38489 * Y43389 * Y43946+20 SNPsinfo
     • R-Y38448*
      • id:YF002433BGR [BG-12]bul
     • R-BY169316BY169726 * BY170153 * BY169316info
      • R-BY169316*
       • id:YF111051SRB [RS-18]new
      • R-Y155362Y155345 * Y290722 * BY169177+1 SNPsinfo
       • id:YF014942BIH [BA-BIH]hrv
      • R-BY170000BY171339 * BY170000 * BY171076+2 SNPsinfo
       • id:YF105538BIH [BA-BIH]hbs
       • id:YF014943MNE [ME-06]
    • R-YP1700YP1700 * Y306219(H)info
    • R-Y29965Y30662 * Y29965 * Y346621/C142343info
     • R-Y29965*
     • R-BY30709BY30713/Y58068 * BY30708/Y47237 * BY30707/Y45985+5 SNPsinfo
      • id:YF064168DNK [DK-85]i
      • id:YF012500SWE [SE-Y]
     • R-Y88926Y88926 * Y101529 * Y261941(H)+10 SNPsinfo
      • R-Y88926*
       • id:R9673SRB [RS-11]age
      • R-Y107811Y107811 * BY87472 * FT308832info
       • R-Y107811*
        • id:SRS8752307TUR
       • R-BY86972BY86972 * Y101816 * Y104171+9 SNPs2023-01-27info
        • R-BY86972*
         • id:YF008028SVK [SK-ZI]
        • R-FT309321FT309664 * FT309321 * FT310091+12 SNPs2023-01-27info
         • id:YF114344USA [US-CA]new
         • id:YF080258POL [PL-26]
    • R-YP577YP577 * FGC72821info
     • R-YP577*
     • R-YP573YP573info
      • R-YP573*
      • R-Y63319Y60266 * Y68943 * Y80570+2 SNPsinfo
       • id:YF005011ITA [IT-AL]
      • R-YP569YP569 * YP576 * YP672+8 SNPsinfo
       • R-YP569*
       • R-Y85137Y111948 * Y85137 * FT189777+4 SNPsinfo
        • R-Y85137*
         • id:YF067527RUSrus
        • R-Y102244Y306240 * Y102244 * Y194680+4 SNPsinfo
         • id:YF094735RUS [RU-VOR]rus
         • id:YF072022RUS [RU-VOR]rus
         • id:YF011134RUS [RU-VOR]rus
       • R-YP575FGC72822 * YP572 * YP575info
        • id:ERS2374308KAZ [KZ-KAR]age
        • R-YP575*
         • id:YF094622BGR [BG-17]bul
        • R-FTB1912FTB1912 * FTA95089 * FTA95208+2 SNPsinfo
         • id:YF111399POL [PL-06]new
         • id:YF086978RUS [RU-KDA]
        • R-Y83843Y83843 * FTA45581 * FTA51604(H)+1 SNPsinfo
        • R-Y11268Y11268 * YP1256info
         • R-Y11268*
          • id:YF108629RUS [RU-ORL]rus
         • R-Y22792Y22792info
         • R-BY27257FT75603(H) * BY27257info
          • R-BY27257*
          • R-YP4846YP4846 * FT83045(H) * FT83061+1 SNPsinfo
           • R-YP4846*
            • id:YF087721RUS [RU-TOM]
            • id:YF064313RUS [RU-RYA]i
           • R-FT425862FT425865/YFS1447612 * FT425862/YFS1446990 * FT425863/YFS1446993(H)info
            • id:YF080702POL [PL-06]eng
            • id:YF005299RUS [RU-RYA]rus
          • R-YP6505YP6505info
           • R-YP6505*
           • R-FTA77656FTA77597(H) * FTA77656(H) * FGC92557info
            • R-FTA77656*
            • R-FTA77989MF8705 * FTA78170 * FT332536+4 SNPsinfo
             • id:YF090699EST [EE-37]
             • id:YF086974RUS [RU-TA]tat
            • R-Y330201FTC30055/Y330207 * FTC27331/Y330206 * FTC26395/Y330205+2 SNPsinfo
             • id:YF111587RUS [RU-RYA]new
             • id:YF102892UKR [UA-74]
           • R-Y139506Y139506info
           • R-YP6504YP6504/B120info
            • R-YP6504*
             • id:YF093359RUS [RU-SVE]eng
             • id:YF079394i
             • id:YF012440RUS [RU-KRS]i
            • R-FTB6198FTB6198/PR4446 * BY96208 * FTB7271+4 SNPsinfo
             • id:YF088853UKR [UA-14]ukr
            • R-Y250924Y250984 * Y251312 * Y250924info
             • id:YF102851RUS [RU-BRY]rus
             • id:YF094937RUS [RU-KRS]
            • R-BY32093BY32092 * BY32093/Y90140info
             • id:YF102783RUS [RU-BRY]rus
             • id:YF012223RUS [RU-ORL]
             • id:YF011894BLR
             • id:YF008166RUS [RU-IRK]
            • R-BY30753BY30753info
             • R-BY30753*
              • id:YF097129RUS [RU-LEN]rus
             • R-BY30750BY30750/Y84503 * BY30751/Y84504 * Y95717/BY30754+4 SNPsinfo
              • R-BY30750*
               • id:YF080339
               • id:YF076665
              • R-BY30752BY30752/Y88139 * BY30755 * BY30756/Y100027+2 SNPsinfo
               • R-BY30752*
                • id:YF012536POL [PL-20]rus
               • R-Y86309Y98393 * Y105844 * Y86309+5 SNPsinfo
                • id:YF076073RUS [RU-KRS]rus
                • id:YF064155RUS [RU-KRS]rusi
        • R-Y5570FGC72841(H) * FGC72840(H) * Y5570info
         • R-Y5570*
         • R-Y136466Y136486 * Y136471 * Y136527+11 SNPsinfo
          • R-Y136466*
          • R-Y136500Y136500info
           • id:YF108593RUS [RU-TA]tat
           • id:YF012479RUS [RU-TA]tat
          • R-BY198589Y163447/BY198589info
           • id:YF097192RUS [RU-TA]tat
           • id:YF068526RUS [RU-BA]tat
           • id:YF016568RUS [RU-TA]tat
         • R-YP682FGC85401 * YP682(H) * YP683+1 SNPsinfo
          • id:YF007895RUS [RU-KDA]i
          • id:YF005150RUS [RU-KLU]i
          • R-YP682*
           • id:YF090373
           • id:YF088859RUS [RU-SAR]rus
          • R-Y153334Y153342/BY160971 * SK2030 * Y153328+7 SNPsinfo
           • id:YF014384RUS
           • id:HGDP00900RUSrus
          • R-Y35123Y35123 * Y35129(H) * FT387324info
           • id:YF089899RUS [RU-BA]i
           • id:YF079621RUS [RU-SAM]myv
          • R-Y87093Y87093info
           • id:YF078219FIN [FI-LS]i
           • id:YF015474POL [PL-20]
          • R-Y149351Y149351info
           • R-Y149351*
            • id:ERS2478513RUS [RU-NVS]
           • R-FT408664FT408664 * FT460169info
            • id:YF114521new
            • id:YF079729UKR [UA-74]
          • R-Y60295Y60295 * Y152139 * BY31021/Y61476info
           • R-Y60295*
            • id:YF007488LTU
           • R-BY161777FTB30222/Y286573 * Y153456/BY161653 * FTB28862/Y286577+2 SNPsinfo
            • id:YF089988RUS [RU-SAM]rus
            • id:YF014409LTU [LT-PN]
          • R-YP612YP612 * Y5571info
           • R-YP612*
            • id:YF014822LTU
           • R-YP685YP685 * YP689 * YP690+7 SNPsinfo
            • id:YF001982UKR [UA-05]
            • id:YF001910UKR [UA-05]
          • R-BY32094FT220611 * BY32094 * FT199422+2 SNPsinfo
           • R-BY32094*
            • id:YF016027NOR [NO-16]eng
            • id:YF014496LTU [LT-VL]
           • R-BY116367BY116367 * BY116368info
            • id:YF097174RUS [RU-NIZ]
            • id:YF070811RUS [RU-BRY]
          • R-A11915A11921 * A11911(H) * A11915+1 SNPsinfo
           • R-A11915*
           • R-FT154144FT153258 * FT154144 * FT152974(H)info
            • id:YF074418RUS [RU-TVE]
            • id:YF068205RUS [RU-PNZ]
           • R-A11917A11917 * A11910(H) * Y262252(H)info
            • R-A11917*
            • R-A11908A11913 * A11924 * A11908+2 SNPsinfo
             • id:YF087383RUS [RU-MOW]
             • id:YF005999
            • R-Y177403Y177403 * FT75217(H) * FT75632+1 SNPs2023-01-30info
             • id:YF114609RUS [RU-MOS]new
             • id:YF064608RUS [RU-RYA]rus
          • R-VK05VK05info
           • R-VK05*
           • R-VK03VK03 * VK09 * VK01+5 SNPsinfo
            • R-VK03*
             • id:YF074848RUS [RU-KC]rusi
            • R-VK06VK06 * VK02 * FT88565(H)+3 SNPsinfo
             • id:YF074884RUS [RU-PSK]rus
             • id:YF064734RUS [RU-PSK]rusi
           • R-Y161894Y161894/BY195408 * Y162004/BY196405 * Y161970/BY196451+4 SNPsinfo
            • R-Y161894*
             • id:YF105293RUS [RU-ROS]rus
            • R-FGC21739FGC21739info
             • R-FGC21739*
              • id:YF064371tat
             • R-Y161892Y162010/BY193306 * Y177285/FT93220 * BY196698+7 SNPsinfo
              • R-Y161892*
              • R-FTB70777FTB70777 * F212112022-12-30info
               • id:YF112609RUS [RU-PNZ]new
               • id:YF095371RUSrus
              • R-Y161899Y162007 * Y161899/BY194966 * Y197464/Y126555(H)+4 SNPsinfo
               • id:YF071197RUS [RU-SPE]rus
               • id:YF068094RUS [RU-SPE]rusi
          • R-Y178265Y178265info
           • R-Y178265*
            • id:YF094912LVA [LV-022]lav
           • R-A8998A8998info
            • R-A8998*
             • id:YF105379RUS [RU-ROS]ukr
             • id:YF077312BLR [BY-BR]bel
            • R-FT376015FT376015info
             • id:YF108838
             • id:YF078310
            • R-BY29708BY29708(H)info
             • id:YF094756RUS [RU-PER]rus
             • id:YF009042EST [EE-84]est
             • id:YF007359RUS [RU-ULY]
            • R-FT143226FT143226info
             • R-FT143226*
              • id:YF099877RUS [RU-SAM]
             • R-Y79255Y72792 * Y68969 * FT212622+1 SNPsinfo
             • R-A8995A8995info
              • R-A8995*
               • id:YF095395RUS [RU-MOS]
               • id:YF071554RUS [RU-SMO]i
               • id:YF065959RUS [RU-SMO]i
              • R-A8987A8987 * A8990 * A8993+3 SNPsinfo
               • id:YF010866RUS [RU-KIR]rus
               • id:YF002791RUS [RU-BA]
          • R-FT57216FT57216(H)info
           • R-FT57216*
           • R-BY161630Y153185 * Y153215/BY161630info
            • R-BY161630*
             • id:YF097537RUS [RU-SMO]
             • id:YF066119RUS [RU-VOR]
             • id:YF014352UKR
            • R-BY186874Y160459/BY188500 * BY186874 * Y160411/BY188031+4 SNPsinfo
             • id:YF015929LTU [LT-PN]
            • R-FT68229FT68229 * FT68948 * FT68949+2 SNPsinfo
             • id:YF085821
             • id:YF063682
            • R-Y269130FT219250 * Y269184 * Y269130info
             • id:YF099945POL [PL-12]
             • id:YF086228POL [PL-06]
           • R-YP1698YP1698 * YP1699info
            • R-YP1698*
             • id:YF012537RUS [RU-PNZ]rus
            • R-BY153239BY153239info
             • id:YF071941RUS [RU-BRY]rus
             • id:YF013758RUS [RU-KOS]rus
            • R-YP1696YP1696info
             • R-YP1696*
             • R-Y306212FT214515(H) * FT217316 * FTB68708/Y306212info
              • R-Y306212*
               • id:YF110934new
              • R-FT216844Y202608/FT307785 * Y202607 * Y202597/FT307630+13 SNPs2023-01-27info
               • id:YF114374RUS [RU-TA]tatnew
               • id:YF094681RUS [RU-TA]tat
               • id:YF073936RUS [RU-TA]tat
             • R-YP1697YP1697info
              • R-YP1697*
               • id:YF075536BLR [BY-BR]rus
              • R-FT111399FTB31919(H) * FT165303 * FT111399info
               • R-FT111399*
               • R-FT9677BY101774 * FT9677 * FTB29184+3 SNPs2023-01-18info
                • id:YF114234new
                • id:YF089636BLR [BY-MA]rus
              • R-FT175296FT177736 * FT173860 * FT175748+14 SNPs2023-01-30info
               • id:YF114512RUS [RU-TA]rusnew
               • id:YF067013RUS [RU-MOW]rus
              • R-YP6187YP6187info
               • R-YP6187*
                • id:YF090325UKR [UA-63]
                • id:YF006672BLR [BY-VI]
               • R-Y105001Y105001info
                • id:YF009348RUS [RU-KLU]
              • R-Y58868Y58868 * FGC18006(H)info
               • R-Y58868*
                • id:YF004306RUS [RU-KHA]
               • R-BY182582Y159066 * BY183520/Y159057 * BY182582+1 SNPsinfo
                • id:YF078441RUS [RU-NGR]
                • id:YF015586RUS [RU-SAR]
               • R-Y143299Y143299 * BY124701 * Y143300info
                • id:YF101191RUS [RU-TA]tat
                • id:YF013044RUS [RU-TA]tat
          • R-FT80289FT80289info


Haplogroup YTree v10.08.00.live (07 February 2023)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License