YFull YTree v10.07.00     View: scientificchart• live  YTree statisticsArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTCFFGHIJKHIJKIJKKLTTT-L206T-M70T-L162T-L208T-CTS11451

 • T-Y4119FGC4007(H) * FGC3980(H) * Y4119/FGC3995formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
  • T-Y4119*
   • id:YF009425RUS [RU-LEN]
  • T-Y45771Y45771 * Y49302 * Y49320+17 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
   • id:YF081352TUN [TN-41]
   • id:YF002911DEU [DE-BY]
  • T-Y16244Y16276 * Y16244 * Y19293/FGC40877+8 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 6500 ybpinfo
   • T-Y16244*
   • T-BY28353Y56454/BY28353formed 6500 ybp, TMRCA 6200 ybpinfo
    • id:YF003717JOR
   • T-Y18472Y18474/FGC40916 * Y18472/FGC40894 * Y18684/FGC40911+17 SNPsformed 6500 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
    • T-Y18472*
    • T-Y38446FT237103 * Y42670 * Y43484+41 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
     • id:YF071735SAU
     • id:YF002515SAU [SA-03]
    • T-Y14121Y19200/FGC40888 * Y19201/FGC40890 * Y19298+40 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
     • T-Y14121*
     • T-Y23856Y23856 * Y23931 * Y23932formed 900 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
      • id:YF006648SAU
      • id:YF004704SAU
     • T-Y45975Y45975formed 900 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
      • T-Y45975*
       • id:YF101626SAU [SA-04]
      • T-FGC10543Y45545 * Y55686 * FGC10543formed 850 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
       • id:YF085862BHR [BH-14]
       • id:YF004504BHR
     • T-Y52045FGC40928 * Y52046 * FGC40895+5 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
      • T-Y52045*
       • id:YF004738SAU
      • T-FTB27147FTB27053(H) * FTB27147(H)formed 200 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
       • id:YF109116SAU [SA-04]arainew
       • id:YF107688SAU [SA-04]ara
     • T-Y154209BY164625/Y154177 * Y154209/BY165315 * FT5858+1 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
      • T-Y154209*
      • T-FT6000FT5833 * FT5840 * FT6000formed 500 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
       • T-FT6000*
        • id:YF078748KWT
       • T-FT4788FT3770 * FT4788formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
        • id:YF085858KWT [KW-MU]
      • T-Y154165Y154228/BY165058 * Y154165/BY165175 * FTA42941(H)+1 SNPsformed 500 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
       • id:YF085839SAU [SA-04]ara
       • id:YF014512SAU
  • T-CTS2214FGC4681/Y4118 * CTS2214formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
   • id:YF006061LBN [LB-JL]i
   • T-CTS2214*
   • T-BY31171BY31171/Y44832 * BY31175/Y46329 * BY31177/Y47415+15 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
    • T-BY31171*
     • id:YF080447TUR
    • T-Y44882BY31303 * BY31178/Y47432 * BY31190/Y49846+24 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
     • T-Y44882*
      • id:YF103440
     • T-BY31173BY31173/Y46025 * BY31174/Y46259 * BY31188/Y49465+12 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
      • id:YF012581USA [US-NC]
      • id:YF003062USA [US-TX]
   • T-Y15127Y15127 * Y19378/FGC40379(H)formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
    • T-Y15127*
    • T-Y15712PF7275 * Y15764 * FGC40980+2 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
     • T-Y15712*
     • T-Y261958FTB67 * FTB72 * FTA59942+39 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
      • T-Y261958*
      • T-A21015A21015 * A21021 * A21039+1 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
       • id:SZ36HUN [HU-SO]age
       • id:SRS8752226TUR
      • T-Y329526FTB64640 * A32166 * A32165+50 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
       • id:YF108517DZA [DZ-26]ara
       • id:YF102687DZA [DZ-26]
     • T-Y15711Y15724 * Y15726 * Y15727+41 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
      • T-Y15711*
      • T-Y15709Y15763 * Y37341 * Y125015/BY28239+101 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
       • T-Y15709*
       • T-S9501Y39488 * Y193717 * Y193620+139 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
        • id:YF011497SDN [SD-26]tig
        • id:YF002473SDN [SD-26]tig
       • T-Y37318Y37318 * Y193560 * Y193549+5 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
        • T-Y37318*
         • id:YF010816SDN [SD-26]tig
        • T-Y49669Y49669 * Y193507 * Y193505+11 SNPsformed 325 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
         • T-Y49669*
          • id:YF012871ERI [ER-SK]tig
         • T-Y44789Y193508 * Y193557 * Y193477+51 SNPsformed 325 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
          • id:YF011520SDN [SD-26]tig
          • id:YF003488SDN [SD-26]tig
      • T-Y19367Y19367/FGC40979formed 4300 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
       • T-Y19367*
       • T-Y223124Y223124formed 3600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
        • T-Y223124*
         • id:YF097524SOM [SO-BK]ymm
        • T-BY28599Y77489 * BY28497/Y80677 * BY28550/Y60616+4 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
         • T-BY28599*
          • id:YF073568SAU [SA-02]
         • T-Y70314Y62369 * Y64757 * Y65647+13 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
          • id:YF067471SDN [SD-05]tig
          • id:YF067425SDN [SD-26]tig
          • id:YF006020SDN [SD-05]tig
       • T-FGC40968FGC40968(H)formed 3600 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
        • T-FGC40968*
        • T-FGC84467FT209287 * FT361915 * FGC84467+16 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
         • id:YF094595YEM [YE-TA]
         • id:YF093152YEM [YE-IB]
        • T-Y19192Y19192/FGC40987 * MF194411(H)formed 3000 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
         • T-Y19192*
          • id:YF102604YEM [YE-IB]ara
         • T-Y19196Y19365/FGC40977 * Y19191/FGC40978 * Y19194/FGC40989+31 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
          • T-Y19196*
          • T-Y34378Y34378 * Y34379 * Y34380formed 550 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
           • id:YF009512SAU [SA-01]
           • id:YF005497SAU [SA-01]
          • T-Y19372Y19372/FGC40983formed 550 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
           • T-Y19372*
           • T-Y22258Y22690 * Y22258formed 500 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
            • id:YF006019SAU [SA-01]
            • id:YF005090SAU [SA-01]
           • T-Y19370Y19370/FGC40991formed 500 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
            • id:YF005496SAU [SA-01]
            • id:YF004736SAU [SA-01]
            • id:YF004366SAU [SA-01]
    • T-Y3781Y3781formed 8500 ybp, TMRCA 8500 ybpinfo
     • id:YF007300ESPyhdi
     • T-Y3781*
      • id:YF103468IRQ [IQ-SD]ara
     • T-Y318423Y318423 * Y318457formed 8500 ybp, TMRCA 8200 ybpinfo
      • T-Y318423*
       • id:YF100821
      • T-Y318393Y339931 * A31256/Y318471 * A31255/Y318594+69 SNPsformed 8200 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
       • id:YF100314DEU [DE-BY]
     • T-Y21017Y21349 * Y21017 * Y21350+35 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
      • T-Y21017*
       • id:YF002929DEU [DE-MV]
      • T-FGC65011FGC64999 * FGC73956/Y34348 * FGC65015+2 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
       • T-FGC65011*
       • T-Y60900Y80629 * Y80553 * BY148967+62 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
        • id:YF104923IRQ [IQ-BG]ara
        • id:YF073168IRQ [IQ-BA]i
       • T-Y91924FT99300 * FGC73958 * FGC73946+44 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
        • T-Y91924*
         • id:YF073210KWT [KW-JA]i
        • T-FT389453FT388323 * Y224277 * FT389453+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
         • id:YF103912SAU [SA-04]
         • id:YF079162SAU [SA-04]
        • T-Y144067Y144067 * Y144085 * FT98711(H)+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
         • T-Y144067*
         • T-FT249235FT248217(H) * FT249235(H) * FT250157/Y192222formed 475 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
          • id:YF073170SAU [SA-04]
          • id:YF072810SAU [SA-04]
         • T-Y213960Y213960formed 475 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
          • T-Y213960*
          • T-FT360981FT360981formed 350 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
           • id:YF082743SAU [SA-04]
           • id:YF076739SAU [SA-04]
          • T-FT460079FT460079formed 350 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
           • T-FT460079*
            • id:YF085402SAU [SA-04]
           • T-Y54695Y54695formed 225 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
            • id:YF100873SAU [SA-04]
            • id:YF083992SAU [SA-04]
            • id:YF064941SAU [SA-04]i
         • T-BY227119BY227119(H)formed 475 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
          • id:YF013119SAU [SA-04]i
          • T-BY227119*
           • id:YF088638SAU [SA-04]
           • id:YF088219SAU [SA-04]
           • id:YF079028SAU [SA-04]
           • id:YF079027SAU [SA-04]
          • T-FT216318FT216318 * FT214326(H)formed 475 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
           • T-FT216318*
           • T-FT218613FT218613 * FT215487 * FT139068formed 475 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
            • id:YF109115SAU [SA-04]new
            • id:YF071823SAU [SA-04]
           • T-FTA87373FTA87373 * FTA89449 * FTA93357formed 475 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
            • id:YF104863SAU [SA-04]
            • id:YF088242SAU [SA-04]
            • id:YF088135SAU [SA-04]
     • T-Y3858Y4124 * Y3824 * Y3858/Z19997(H)formed 8500 ybp, TMRCA 7800 ybpinfo
      • T-Y3858*
      • T-Y3782Y3839 * Z19996 * FGC88532+37 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
       • T-Y3782*
       • T-Y3827Y3827/Z20002 * Z20003 * Y3843+9 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
        • T-Y3827*
        • T-BY101637BY101637 * FT198244 * BY124757+3 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
         • T-BY101637*
          • id:ERS256901ITA [IT-CA]
         • T-BY124235BY98240 * FT199109 * FT199129+1 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
          • id:YF092734DZA [DZ-47]
          • id:YF070777DZA [DZ-19]
        • T-Y3836Y3836 * Y3840 * Y3854+2 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
         • T-Y3836*
          • id:YF018747PRT [PT-08]
         • T-Y3833Y4123 * Y3838 * Y3833+12 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
          • T-Y3833*
           • id:YF093258ARG [AR-B]
          • T-Y3847Y3847 * FT271095(H)formed 1750 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
           • T-Y3847*
            • id:YF001665MEX [MX-NAY]
            • id:YF001637ESP [ES-MU]arg
           • T-Y197375FT271340/Y197375formed 1550 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
            • id:YF072868SYR [SY-HL]
      • T-Y9102Y10928 * Y9102 * Y13502+36 SNPsformed 7800 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
       • T-Y9102*
       • T-Y16247Y16247 * Y16340 * FT73206(H)+6 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
        • T-Y16247*
         • id:YF108744ANTnldnew
        • T-Y46088Y46088 * Y46735 * Y46950+37 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
         • T-Y46088*
          • id:YF014373IRQ
         • T-Y58402Y49903 * Y58402formed 550 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
          • id:YF063898KWTara
          • id:YF003766KWT
        • T-BY31225BY31228/Y55635 * Y58220/BY31248 * Y319050(H)+13 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
         • T-BY31225*
         • T-Y130586Y130601 * Y143375 * Y130574+15 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
          • id:YF013056ITA [IT-AQ]
          • id:YF011723ITA [IT-CH]
         • T-BY31185BY31185formed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
          • T-BY31185*
          • T-Y144744Y44877 * Y45496 * Y46217+31 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
           • T-Y144744*
            • id:YF003452SAU [SA-03]
           • T-Y144762Y144762formed 650 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
            • id:YF015219SAU [SA-02]ara
            • id:YF013186SAU
          • T-Y144262Y144282 * Y144269 * Y144262+21 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
           • T-Y144262*
            • id:YF013129YEMara
           • T-Y263436Y263436/A31573 * MF63436formed 1350 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
            • T-Y263436*
             • id:YF100774YEM [YE-AB]
            • T-Y264386A31545/Y319005 * Y264386/FTC73257(H) * MF9987formed 950 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF105489YEM [YE-AB]ara
             • id:YF100762YEM [YE-AB]
       • T-Y9104Y10901 * Y10906 * FGC40383+20 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
        • T-Y9104*
         • id:YF103235UAE [AE-AJ]
        • T-Y10898Y10926 * Y10898 * Y10922+11 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
         • T-Y10898*
         • T-Y51779FT161907 * Y51779 * Y53131+7 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
          • T-Y51779*
          • T-Y52508Y52508 * Y57855formed 1350 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
           • id:YF066556OMN [OM-BU]ara
           • id:YF003073OMN
          • T-Y263271Y263271 * FTA22965 * FTA25168+4 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
           • T-Y263271*
            • id:YF097459OMN [OM-BA]ara
           • T-Y263773FTA23509 * FTA23516 * FTA24760+4 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
            • T-Y263773*
             • id:YF104242OMN [OM-DA]ara
            • T-FTA26154FTA26154(H)formed 325 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
             • id:YF103152OMN [OM-BA]ara
             • id:YF081778OMN [OM-DA]ara
         • T-Y19395Y19395/FGC40373(H)formed 2400 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
          • T-Y19395*
          • T-FGC40371FGC40401 * FGC40411 * FGC40423+21 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
           • T-FGC40371*
            • id:YF094703UAE [AE-FU]arai
           • T-FGC40391FGC40391 * FGC40369(H) * FGC40375(H)+3 SNPsformed 400 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
            • T-FGC40391*
             • id:YF063591UAE [AE-FU]ara
             • id:YF005102UAE [AE-FU]ara
            • T-FGC40428FGC40428 * FGC40433formed 300 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF066559UAE [AE-FU]ara
             • id:YF064490UAE [AE-FU]arai
             • id:YF011507UAE [AE-FU]arai
          • T-FGC40517Y19441/FGC40517(H)formed 2400 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
           • T-FGC40517*
           • T-Y19161Y19166/FGC40540 * Y19165/FGC40535 * Y19161/FGC40529+11 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
            • T-Y19161*
            • T-FGC40524Y45854 * FGC40524 * FGC40525+8 SNPsformed 1200 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
             • id:YF110475SAU [SA-04]aranew
             • id:YF004798SAU
            • T-FGC40546FGC40553 * FGC40546 * FGC40551+1 SNPsformed 1200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
             • id:YF077668
             • id:YF071872SAU [SA-04]
             • id:YF068523SAUara
             • id:YF009378SAU
             • id:YF008311KWT [KW-KU]
             • id:YF007975SAU [SA-01]
             • id:YF004775SAU
           • T-Y16241Y16241formed 2400 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
            • T-Y16241*
            • T-FT257177Y55028 * Y46825 * Y51672+8 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
             • id:YF072427OMN [OM-SH]ara
             • id:YF004741OMN [OM-ZA]ara
            • T-Y32913Y32913 * BY28405 * Y33316+5 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
             • T-Y32913*
              • id:YF103155OMN [OM-DA]ara
              • id:YF007417OMN
             • T-BY174264BY174264 * BY174263 * BY174266formed 1050 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
              • id:YF094231UAE
              • id:YF075884OMN [OM-BA]ara
             • T-Y169349Y182168 * FT36672 * FT36803+5 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
              • id:YF066420OMN [OM-DA]ara
              • id:YF019618OMN [OM-BA]ara
             • T-BY223012BY223012 * FTB86685(H) * FTB86816(H)+1 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
              • T-BY223012*
               • id:YF105137OMN [OM-BA]ara
              • T-Y98040Y108440 * Y98040 * FTB81471formed 650 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
               • id:YF097477OMN [OM-ZA]ara
               • id:YF009366OMN [OM-BA]ara
            • T-Y16281Y16281 * FT226499(H)formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
             • T-Y16281*
              • id:YF072916UAE
             • T-Y16279Y33346 * Y16279formed 2200 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
              • T-Y16279*
              • T-Y32915Y33342 * Y33343 * Y32916+9 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
               • id:YF009367UAE [AE-DU]ara
               • id:YF006215KWT
              • T-Y16240Y16243 * Y16280 * Y16240+1 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
               • id:YF110799SAU [SA-04]arainew
               • id:YF073668BHR [BH-15]ara
               • id:YF003742SAU [SA-04]
              • T-FT145294FT145294(H)formed 1500 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
               • T-FT145294*
                • id:YF110720OMN [OM-BA]aranew
                • id:YF103430OMN [OM-BA]ara
               • T-Y313079FTB28667 * FTB81735/Y312935 * FTB82890/Y312972+3 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                • id:YF102532OMN [OM-BA]ara
                • id:YF097432OMN [OM-BA]ara
   • T-Z709Z709 * FGC4011/Y4967 * CTS3200+2 SNPsformed 8500 ybp, TMRCA 7900 ybpinfo
    • id:YF006952PRT [PT-18]i
    • T-Z709*
    • T-FGC63786FGC63786 * FGC63789 * FGC63793+27 SNPsformed 7900 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
     • T-FGC63786*
      • id:YF011595ARM [AM-SU]hye
     • T-FGC63797FGC63797 * FGC63837 * FGC63807+2 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
      • id:YF016070IRN [IR-02]
      • id:YF008646LBN [LB-JL]
    • T-FT159150FT159150(H)formed 7900 ybp, TMRCA 7500 ybpinfo
     • T-FT159150*
      • id:YF084856USA [US-TX]
     • T-Y79493Y257649(H) * Y79493formed 7500 ybp, TMRCA 7400 ybpinfo
      • T-Y79493*
      • T-Y145490Y145533 * Y145490 * Y145534+10 SNPsformed 7400 ybp, TMRCA 5900 ybpinfo
       • id:YF097772RUS [RU-NIZ]
       • id:YF013235MAR
       • id:SRS8752761TUR
      • T-Y70387Y282272 * Y282271 * Y61629+60 SNPsformed 7400 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
       • T-Y70387*
        • id:YF094020SAU [SA-14]
       • T-Y262609Y262609(H)formed 3600 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
        • id:ERR1395621YEMjye
        • id:APPG7555936YEM
    • T-Y9109Y10976 * Y18133 * Y10977+7 SNPsformed 7900 ybp, TMRCA 7200 ybpinfo
     • T-Y9109*
     • T-Y18004Y18004 * Y56887 * Y18144+12 SNPsformed 7200 ybp, TMRCA 6200 ybpinfo
      • T-Y18004*
      • T-Y18003Y18003 * Y18135 * Y18136+52 SNPsformed 6200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
       • T-Y18003*
        • id:YF009640SAU
       • T-Y18008Y18008 * Y18164formed 550 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
        • T-Y18008*
         • id:YF004328SAU [SA-04]
        • T-Y40449Y40449formed 225 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
         • id:YF073698
         • id:YF002587SAU [SA-04]
      • T-Y67872Y72530 * Y78358 * BY58635(H)+7 SNPsformed 6200 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
       • id:YF089645YEM [YE-HD]ara
       • id:YF078952KWT
       • id:YF005317TUR [TR-25]
       • id:R1543ITA [IT-RM]age
     • T-Y43070BY28319/Y43070 * FT12457(H) * Y288432+3 SNPsformed 7200 ybp, TMRCA 6900 ybpinfo
      • T-Y43070*
      • T-Y39854FT265521 * Y39854 * Y40665+25 SNPsformed 6900 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
       • id:YF085414SAU [SA-14]i
       • T-Y39854*
       • T-Y64960Y41227 * Y42379 * Y64960+1 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
        • T-Y64960*
         • id:ERS1789504TURlad
        • T-Y38771Y38771 * Y38773 * Y39039+37 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
         • id:YF084381SAU [SA-01]i
         • id:YF079302
      • T-Y125267Y125325 * Y288425 * FT13840+47 SNPsformed 6900 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
       • T-Y125267*
       • T-Y287222Y289053 * Y287709 * Y287222+6 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
        • id:YF105530
        • id:YF089644
       • T-Y125274ZS9333 * Y125274 * Y125303+18 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
        • T-Y125274*
         • id:YF108785new
        • T-MF3840Y125294 * Y125291 * BY224098+8 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
         • T-MF3840*
          • id:YF111054new
          • id:ERS1789516yid
         • T-Y142388Y142388 * Y142370formed 750 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
          • id:ERS1789502yid
    • T-CTS7703CTS7703formed 7900 ybp, TMRCA 7300 ybpinfo
     • T-CTS7703*
      • id:YF077758SAU [SA-04]ara
     • T-Y37320F18390 * BY28575/Y37697 * BY28570/Y37321+51 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
      • id:YF104916SAU [SA-02]arai
      • id:YF011183SAU [SA-09]
     • T-Z20015Z20038 * Z20016 * Z20015+1 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 6900 ybpinfo
      • T-Z20015*
       • id:YF003050JOR [JO-AM]
      • T-PF7469Z20029 * PF7478 * PF7482+23 SNPsinfo
       • id:ERS256910ITA [IT-CA]
       • id:ERS256904ITA [IT-CA]
     • T-Z710CTS6949 * CTS8512 * CTS3376+15 SNPsformed 7300 ybp, TMRCA 6400 ybpinfo
      • T-Z710*
      • T-Y6421Y6421 * Y6425 * Y6413+10 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
       • T-Y6421*
        • id:YF069436IRQ [IQ-MA]
       • T-Y6418Y6418 * FT51905(H) * FT52027(H)+8 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
        • T-Y6418*
        • T-FT52886FT52886 * FT52897 * FT52912+35 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
         • T-FT52886*
          • id:YF084118SAU [SA-04]
         • T-FT54192FT52994 * FT54192 * FT181354+2 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
          • id:YF086866SAU [SA-04]
          • id:YF086271KWT [KW-JA]
        • T-Y6409Y6412 * Y6409 * Y6449+35 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
         • T-Y6409*
          • id:YF014258
          • id:YF014244
          • id:YF003455
          • id:YF003434USA [US-TX]
          • id:YF002079
         • T-Y14426Y14426 * Y14432 * Y14428formed 350 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
          • id:YF003326
          • id:YF002340
         • T-Y8699Y8699 * Y141868formed 350 ybp, TMRCA 175 ybpinfo
          • id:YF014238
          • id:YF002362
          • id:YF001837GBR
      • T-L906L906/CTS660 * Z715 * CTS9578formed 6400 ybp, TMRCA 6400 ybpinfo
       • T-L906*
       • T-Y20700Y20717 * Y20740 * Y20727+10 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
        • T-Y20700*
        • T-Y156086BY176200 * Y156187/BY174864 * BY186942+5 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
         • id:YF111450ARMinew
         • T-Y156086*
          • id:YF065335IRQ
         • T-BY96223Y156135/BY175171 * Y156096/BY174948 * Y156095+17 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
          • id:YF015066ARM
          • id:SRS8752134TUR
        • T-Y20698Y20720 * Y24869 * Y20725+57 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
         • T-Y20698*
         • T-Y50079Y50079formed 700 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
          • id:YF097840QAT [QA-DA]
          • id:YF003768QAT
         • T-Y68853Y68853formed 700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
          • id:YF084324QAT [QA-WA]
          • id:SRR2098270QAT
       • T-Y4984FGC3987 * CTS8603 * FGC3998(H)+1 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
        • T-Y4984*
        • T-FGC79705FGC79689 * Y69160 * FGC79655+7 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
         • id:YF109015EGY [EG-SHG]new
         • id:YF103576IRQ [IQ-SD]ara
         • id:YF086946SYR [SY-DI]jrb
         • id:YF004956TUR [TR-47]
        • T-P77L907/CTS7225 * CTS11968 * CTS12750+6 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 4700 ybpinfo
         • T-P77*
         • T-B251B251 * Z34067 * Z34068+33 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
          • id:YF019185SAU [SA-08]
          • id:ERR1025661JORara
         • T-Y4964FGC3996/Y4964 * CTS4647 * Y4982/FGC3994+3 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 4600 ybpinfo
          • T-Y4964*
          • T-Y29990BY30123 * BY28488 * BY28609+12 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
           • T-Y29990*
            • id:YF109405new
            • id:YF095615CZE [CZ-JM]
           • T-BY30157BY28573 * BY30157formed 3600 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
            • T-BY30157*
             • id:YF085401ALB
             • id:YF081185PRT
            • T-Y29992Y29992 * Y29994 * BY28286formed 3300 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
             • T-Y29992*
              • id:YF002393UAE
             • T-Y86494Y86970 * Y88831 * Y89487+19 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
              • id:YF067035GRC [GR-17]
              • id:YF008255GRC [GR-17]
          • T-Y4956FGC4005(H) * FGC4009/Y4956/A22205formed 4600 ybp, TMRCA 4600 ybpinfo
           • T-Y4956*
           • T-Y40346Y40467 * Y40845 * Y41325+34 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
            • id:YF019082IRQ [IQ-AN]
            • id:YF002424IRQ [IQ-SD]
           • T-CTS6507CTS6507formed 4600 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
            • T-CTS6507*
            • T-Y106183Y106183 * FT43510formed 4300 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
             • id:YF010790IRQ [IQ-DQ]
            • T-Y144051Y144107 * Y144103 * FT270030/Y197449+28 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
             • id:YF072919UAE
             • id:YF013120SAU [SA-04]i
            • T-Y46771FT418060 * BY28307/Y54826 * BY28496/Y59754+1 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
             • T-Y46771*
             • T-BY28589BY28589formed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
              • id:YF080298
              • id:YF004511EGY [EG-SHG]
             • T-BY61072BY61072 * BY72023formed 4300 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
              • T-BY61072*
              • T-ACT5657ACT5670 * ACT5697 * ACT5709+11 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
               • T-ACT5657*
               • T-ACT5672ACT5672 * Y230201 * ACT5674+15 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                • id:YF080548CHN [CN-HE]dng
                • id:ELT50141CHN [CN-SD]dng
              • T-BY53481BY55992 * BY92515 * BY121280+4 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
               • id:YF093188ITA [IT-PU]
               • id:YF089626DZA [DZ-48]arq
            • T-CTS6280CTS6280 * CTS9606 * Z19876formed 4300 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
             • T-CTS6280*
              • id:YF109032IRQ [IQ-DQ]new
              • id:NA19655MEX
             • T-Y62651Y65224 * Y65306 * Y67364+20 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
              • id:YF006501LBN [LB-JL]
             • T-Y56250Y56250formed 3400 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
              • T-Y56250*
               • id:YF066273HRV
              • T-Y50406BY149910 * Y59452 * BY141179+28 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
               • id:YF104683BHR [BH-15]
               • id:YF004774QAT [QA-WA]
             • T-Y32895CTS6529 * Y32895 * Y32899+23 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
              • T-Y32895*
               • id:YF016679PRT [PT-20]
              • T-CTS2115CTS2115 * FT295765 * FT297898+12 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
               • id:HG01190PRI
              • T-BY5979Y82996 * Y87451 * Y90423+5 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
               • id:YF014752ESP [ES-SE]
               • id:YF009150MEX [MX-JAL]
             • T-YP5441YP5442 * YP5446 * YP5443+22 SNPsinfo
              • T-YP5441*
               • id:ERS256916ITA [IT-CA]
               • id:ERS256915ITA [IT-CA]
              • T-Y24665Y24665info
               • id:ERS256918ITA [IT-CA]
               • id:ERS256917ITA [IT-CA]
             • T-Y33032Y33032 * Y32901 * FT214815(H)+1 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
              • T-Y33032*
              • T-Y32893Y32893 * Y32898 * Y32900+14 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
               • T-Y32893*
               • T-Y81713Y81713 * CTS1006formed 400 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                • id:YF075611SAU
                • id:YF010016SAU [SA-12]
               • T-Y33033Y33039 * Y33033formed 400 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                • id:YF009162SAU [SA-12]
                • id:YF009148SAU [SA-12]
                • id:YF003298SAU [SA-12]
            • T-FGC80981FGC80981formed 4300 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
             • T-FGC80981*
             • T-Y31474Y31474 * FT229948 * Y141966+3 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
              • T-Y31474*
              • T-Y110311Y110311 * FTA68581(H) * FGC93548/A26236+1 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
               • id:YF010775LBY
               • id:SRS8752678TUR
               • id:ERS256914ITA [IT-CA]
              • T-Y31473Y31471 * Y31473 * Y31475+4 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
               • T-Y31473*
               • T-Y5966BY57961 * Y48884 * Y50657+7 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                • id:YF003150IRL [IE-LK]
               • T-Y91965Y113147 * BY52967 * Y106971+14 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
                • T-Y91965*
                 • id:YF108793new
                • T-Y105938Y105938formed 1350 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                 • T-Y105938*
                  • id:YF062610
                 • T-Y85388Y85388 * Y95703 * Y107312+1 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                  • id:YF009006UKR
                  • id:ERS1789542
             • T-A12224Y21332 * A12224 * Y206636formed 4000 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
              • T-A12224*
              • T-FT4925FT139739 * FT139353 * FT139093+30 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
               • T-FT4925*
               • T-FT136785FT141049 * FT139589 * FT138596+7 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                • T-FT136785*
                • T-FT137917FT137919 * FT138331 * FT138518+5 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF076174PRT [PT-03]
                 • id:YF065954PRT [PT-03]
                • T-FT293818FT294029 * FT293818 * Y135720/FGC73236(H)formed 1050 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                 • T-FT293818*
                  • id:YF074947PRT [PT-20]
                 • T-FT293271FT293271 * FT293600 * FT293657+2 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                  • id:YF074506PRT [PT-20]
                  • id:YF073925PRT [PT-20]
              • T-Y21004Y21006 * Y21327 * Y21009+15 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
               • T-Y21004*
                • id:YF005553SAU [SA-09]
               • T-Y40971Y40971 * Y43456 * Y39074+1 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                • T-Y40971*
                 • id:YF063870SAU [SA-09]
                 • id:YF015355SAU [SA-09]
                • T-Y39264Y43568 * Y44652 * BY118323+2 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                 • id:YF019557SAU [SA-09]
                 • id:YF002425SAU
             • T-Y22256Y22911/FGC48955 * Y22910/FGC48965 * Y172647/FGCLR1353+3 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
              • T-Y22256*
              • T-BY169017FGC87461/Y161554 * FGC87471/Y161555 * FGC90099/Y166764/FT10806+8 SNPsformed 3800 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
               • T-BY169017*
                • id:YF006149ARM
               • T-Y161528Y161609/FGC87450 * Y161610/FGC87465 * Y161582/FGC87462+30 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                • id:YF063332UAE [AE-DU]
                • id:YF018722UAE [AE-AZ]
                • id:YF016091UAE [AE-DU]
              • T-FGC48923FGC48952 * FGC48950 * FGC48945+23 SNPsformed 3800 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
               • T-FGC48923*
                • id:YF108742SYRjrbnew
               • T-FGC48951FT265107/Y193392 * FGC48960 * FGC48951+6 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                • T-FGC48951*
                 • id:YF086774IRQ [IQ-BG]
                • T-FGC48971FGC48971formed 1100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                 • T-FGC48971*
                  • id:YF072074IRQ [IQ-AN]
                 • T-Y145968FGC48935 * FGC48943 * Y145967+4 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                  • id:YF013329IRQ
                  • id:SRS8752492TUR
                 • T-Y47434Y48882 * Y50795 * Y54297+3 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                  • id:YF072066IRQ
                  • id:YF003008IRQ
             • T-Y7794FGC75428 * Y7794(H) * Y8774/FGC30207+1 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
              • T-Y7794*
               • id:YF075426MEXi
               • id:YF016438TUR [TR-30]aii
               • id:YF003949SAU [SA-11]
              • T-FT36979MF23015 * FT36901 * FT36976+12 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
               • id:YF080458TUR [TR-25]pnt
               • id:SRS8752373TUR
              • T-Y16021Y16061 * Y16022 * Y16053+18 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
               • id:YF003628IRQ
               • id:YF002965IRQ
              • T-Y39640Y39640 * BY171808 * BY223719formed 3200 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
               • T-Y39640*
                • id:SRS8752668TUR
               • T-Y39052Y39052 * Y39511 * Y39938+14 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                • id:YF063264JOR
                • id:YF002401JOR
              • T-Y47032BY67504 * FTB17091 * Y47032+33 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
               • T-Y47032*
                • id:YF003944UAE
               • T-FT402160FT408169 * FT402160formed 600 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                • id:YF103154UAE [AE-RK]ara
                • id:APPG7555871UAE
              • T-FGC30201FGC30201formed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
               • T-FGC30201*
                • id:ERS1444426GBR
               • T-PF4074FGC30197 * A25765 * PF4074(H)formed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                • T-PF4074*
                • T-Y72399Y72399 * FGC30816 * FT446598/Y226126(H)+1 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                 • id:YF064778LBN [LB-NA]
                 • id:YF007491IRQ
                • T-FGC30190FGC30211 * FGC30210 * FGC30209+20 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                 • T-FGC30190*
                  • id:YF074437LTU
                 • T-FGC30203FGC30203 * FGC30195 * Y264524+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                  • T-FGC30203*
                   • id:YF074438UKR
                  • T-FGC30192FGC30192formed 650 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                   • id:YF108025
                   • id:YF067593HUN [HU-NO]i
                   • id:YF064195HUN [HU-NO]i
              • T-Y11596FGC75400(H) * Y11596formed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
               • T-Y11596*
                • id:YF066564YEM
                • id:YF010013CUB [CU-02]
                • id:YF006161ARM
                • id:YF003529IRQ
               • T-FTA23059FTA27157 * FTA25222 * FTA25177+30 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                • id:YF109804IRQ [IQ-AN]aranew
                • id:YF104763IRQ [IQ-BG]ara
               • T-Y50653Y50653 * Y53446 * Y53789+7 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
                • T-Y50653*
                 • id:SRS8752721TUR
                • T-Y48975Y45459 * Y48020 * BY82953+15 SNPsformed 1450 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                 • id:YF080068KWTara
                 • id:YF003114KWT
               • T-FT139040FT138258 * FT139040formed 3200 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                • T-FT139040*
                 • id:YF009208IRQ
                • T-BY145622BY62034 * BY97622 * FTB52622+5 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
                 • id:YF093848SAU [SA-09]
                 • id:YF013736YEM
                • T-Y223915Y224190 * Y224469 * Y223974+17 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                 • id:YF081095AZE [AZ-BAR]
                 • id:YF079161SYR [SY-HL]
               • T-Y48600BY31180/Y48600 * BY31187/Y49077 * BY31192/Y50242+26 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                • T-Y48600*
                 • id:YF002679SAU [SA-04]
                • T-BY31213BY31213 * BY31216 * FT21831formed 1150 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                 • T-BY31213*
                 • T-BY32654BY32654 * BY32655 * BY32656+1 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                  • id:YF013128SAU
                  • id:YF013127SAU
                 • T-Y144319Y144319 * Y144325formed 850 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                  • T-Y144319*
                   • id:YF013136SAU
                  • T-BY149788BY149788 * FT25050formed 325 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                   • id:YF064629
                   • id:YF019006SAU [SA-01]
               • T-Y23343Y23343 * Y153074formed 3200 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
                • T-Y23343*
                 • id:YF065828KWT [KW-KU]
                 • id:YF001799TUR [TR-63]
                • T-FGC75435FGC75435formed 3100 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
                • T-Y23860FT370002 * FT257180 * Y23860+7 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                 • T-Y23860*
                 • T-Y196570FT255460 * FT255747 * FT256187+25 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                  • id:YF102766IRQ [IQ-DI]ara
                  • id:YF102757IRQ [IQ-DI]ara
                  • id:YF072429IRQ [IQ-AN]
                 • T-Y23857Y24140 * Y24139 * Y24138+20 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                  • T-Y23857*
                   • id:YF006303IRQ [IQ-AN]
                  • T-BY135087BY135087formed 375 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                   • id:YF109571IRQ [IQ-BG]aranew
                   • id:YF077336IRQ [IQ-AN]
                   • id:YF006945IRQ [IQ-AN]
            • T-Y4963FGC4015/Y4963formed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
             • T-Y4963*
             • T-Y178113Y178113 * Y346617 * HU359+2 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
              • T-Y178113*
               • id:YF092717ARM
              • T-HU354HU354 * FT63959(H)formed 3900 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
               • id:YF110599SAU [SA-04]arainew
               • T-HU354*
               • T-FT252559FT252559formed 3700 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
                • T-FT252559*
                 • id:YF111617SYR [SY-HA]aranew
                 • id:YF101891
                • T-FT264142FT264142formed 3300 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
                 • id:YF105468
                 • id:YF103957IRQ [IQ-BA]ara
               • T-Y102466BY107816 * FT64080 * HU360+24 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                • T-Y102466*
                • T-HU344HU344formed 1800 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                 • id:YF009579YEM [YE-IB]
                • T-FT64181FT64181 * FT64224 * FT64312+6 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                 • id:YF065282MAR
                 • id:YF063418MAR
             • T-CTS9882Y4966 * FGC4014/Y4961 * CTS9882+1 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
              • T-CTS9882*
               • id:YF110640KWTaranew
               • id:YF019749JOR
               • id:QED-2LBN [LB-JA]age
              • T-CTS6901FT161288 * CTS629 * FT158992(H)+3 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
               • T-CTS6901*
                • id:HG01133COL [CO-ANT]
               • T-Z18735Z18735formed 3800 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
                • id:YF087270USA [US-TN]eng
                • id:YF074562TUR
              • T-Y15648Y15653 * Y15872 * Y15650+28 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
               • T-Y15648*
               • T-FTB88474FTB88474 * FTB88476 * FTB89089+2 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                • T-FTB88474*
                 • id:YF097717OMN [OM-BU]ara
                • T-Y328191FTC22302 * Y328191 * FTC19066+12 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF102533OMN [OM-BA]ara
                 • id:YF102531OMN [OM-BA]ara
               • T-Y15878Y15878 * Y15867 * Y15877+1 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
                • T-Y15878*
                 • id:YF097716OMN [OM-MU]ara
                • T-FGC45122Y216057 * FT369696 * FT322747(H)+2 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
                 • T-FGC45122*
                 • T-FT369377FT369377 * FT369819formed 1000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                  • id:YF097460OMN [OM-MA]ara
                  • id:YF077505OMN [OM-BA]ara
                 • T-Y22257Y22257 * Y22761 * Y22760formed 1000 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                  • id:YF006046OMN
                  • id:YF003540UAE [AE-AZ]
                • T-Y19381FT151833 * Y19385/FGC40674 * Y19387+7 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                 • T-Y19381*
                  • id:YF072073UAE
                  • id:YF003588UAE [AE-AZ]
                 • T-FT149505FT149505formed 425 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                  • id:YF067078UAEara
                  • id:YF066184UAEara
                 • T-FGC40657FGC40662 * FGC40653 * FGC40657+2 SNPsformed 425 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                  • T-FGC40657*
                   • id:YF072222UAEara
                   • id:YF066116UAE
                  • T-FGC40669FGC40669formed 125 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                   • id:YF066118UAEara
                   • id:YF008680UAE [AE-AZ]
                   • id:YF004737UAE [AE-AZ]
              • T-Y4981FGC7921/Y4959 * FGC4019/Y8860(H) * FGC4020/Y8859+2 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
               • T-Y4981*
               • T-Y16136Y16136formed 3300 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                • id:YF062645SYR [SY-QU]
                • id:YF003660ARM
                • id:YF003379SAU
               • T-Y4958FGC4039/Y4958formed 3300 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
                • T-Y4958*
                • T-BY83409BY83409 * PH708(H) * Y304758formed 3000 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                 • T-BY83409*
                  • id:YF066918SYR [SY-DI]
                  • id:NA20527ITA [IT-FI]
                 • T-Y304757FT167205 * FT167332 * FT167479+24 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                  • id:YF067052RUS [RU-TA]tat
                • T-Y5676Y5676/FGC4042 * Y5678/FGC4043 * FGC4045+10 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                 • T-Y5676*
                  • id:YF010532AZE [AZ-LER]
                 • T-Y5674FGC4024/Y5684 * Y5682/FGC4052 * Y5680/FGC4059+6 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
                  • T-Y5674*
                   • id:YF009026ESP
                  • T-FGC4047Y5690/FGC4035 * FGC4047formed 1950 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
                   • T-FGC4047*
                    • id:YF075617OMNara
                   • T-Y5686Y5686/FGC4066 * FGC4036 * Y14231/FGC4023formed 1450 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                    • T-Y5686*
                     • id:YF014059QAT
                    • T-Y23280Y23323 * FT144597 * FT146129+1 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                     • id:YF087218UAE [AE-SH]
                     • id:YF072943UAE
                     • id:YF071970UAE
                     • id:YF006286UAE
                     • id:YF003428UAE [AE-AZ]
                    • T-Y5685Y5685/FGC4065 * FGC4029/Y13376(H)formed 1300 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                     • T-Y5685*
                      • id:APPG7555873UAE
                     • T-FT136770FT136770(H)formed 1250 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                      • T-FT136770*
                      • T-Y42386Y41494 * Y42386formed 1050 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                       • id:YF066083UAE
                       • id:YF001939
                      • T-FT139947Y286177 * FT139947 * BY121376(H)formed 1050 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                       • T-FT139947*
                        • id:YF010931UAE
                       • T-FT140892FT140892formed 850 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                        • id:YF066084UAE
                        • id:APPG7555883UAE
                      • T-Y28695Y28894 * Y28695formed 1050 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                       • T-Y28695*
                        • id:YF072425UAE
                       • T-Y28694Y28694 * Y28895formed 1050 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                        • T-Y28694*
                         • id:YF065578UAEara
                        • T-Y28896Y28896 * BY58047 * Y28696(H)+2 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                         • id:YF007519UAE
                         • id:YF003890UAE
                     • T-Y8854FGC4063/Y8855 * FGC4048/Y8854 * FGC4016/Y8852formed 1250 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                      • T-Y8854*
                       • id:YF066677UAE
                      • T-FGC41837FT156209(H) * FGC41837formed 900 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                      • T-Y38314BY28603/Y38314formed 900 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                       • T-Y38314*
                        • id:YF066123UAE
                        • id:YF063457UAE [AE-AZ]
                        • id:YF009699UAE [AE-AZ]
                        • id:YF005552UAE [AE-AZ]
                       • T-BY197303BY197726 * BY197303 * BY197757+1 SNPsformed 750 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                        • id:YF065961UAE
                        • id:YF016690UAE
                       • T-BY30224BY30224/Y44646 * BY28299/Y42425formed 750 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                        • id:YF014295UAE [AE-AZ]
                        • id:YF002457UAE
                      • T-Y8853FGC4064(H) * FGC4058/Y8853formed 900 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                       • T-Y8853*
                       • T-Y55044Y55044formed 900 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                        • id:YF062589UAE
                        • id:YF003346UAE [AE-AZ]
                       • T-Y15130Y15130/FGC4696formed 900 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                        • T-Y15130*
                        • T-Y64629Y73074/BY28298 * BY28585/Y64629formed 900 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                        • T-FGC4692FGC4692 * FGC4691formed 900 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                         • T-FGC4692*
                          • id:YF003391KWT [KW-KU]
                         • T-Y15128Y15128/FGC4688formed 550 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                          • T-Y15128*
                           • id:YF003393KWT [KW-KU]
                          • T-Y15129Y15129/FGC4689formed 550 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                           • id:YF003392KWT [KW-KU]
                           • id:YF002434KWT
                       • T-Y8425FGC4037/Y8425formed 900 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                        • T-Y8425*
                         • id:YF105645KWT
                        • T-FT149589FT149589 * FT148489(H) * FT150206(H)formed 800 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                         • id:YF068346UAE
                         • id:YF066085UAE
                        • T-Y81299Y81299 * BY98245 * Y108304+3 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                         • id:YF067239UAE
                         • id:YF008029UAE [AE-AZ]
                        • T-Y65564Y65564formed 800 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                         • T-Y65564*
                          • id:YF006120KWT
                         • T-BY152457BY152457 * BY154396formed 700 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                          • id:YF074401UAE
                          • id:YF014282
                        • T-FT119348FT117324 * FT119348 * Y614+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                         • T-FT119348*
                          • id:YF068674UAE [AE-AZ]
                         • T-FT118211FT118211formed 600 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                          • id:YF071120UAE
                          • id:YF067704UAE
                          • id:YF065374UAE
                        • T-Y60969Y72446 * Y60969formed 800 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                         • T-Y60969*
                          • id:YF013418QAT
                         • T-BY84819BY84819 * BY54159formed 275 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                          • id:YF106116
                          • id:YF006250BHR
                         • T-FTB56818FTB56818 * FTB67967 * FT41203formed 275 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                          • id:YF104889KWT
                          • id:YF099871KWT
                        • T-Y8849FGC4038/Y8849 * FGC4062/Y8850 * FGC4034+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                         • T-Y8849*
                         • T-Y34542Y34542formed 375 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                          • T-Y34542*
                          • T-Y97674Y97674formed 375 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                           • id:YF010835KWT
                          • T-Y34309Y34309 * Y34310formed 375 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                           • id:YF009873KWT
                           • id:YF003345KWT [KW-AH]
                         • T-BY28249Y180588/FT189973 * BY28249/A19709formed 375 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                          • T-BY28249*
                           • id:YF110591BHR [BH-14]aranew
                           • id:YF076751BHRara
                           • id:YF075578BHR
                           • id:YF075526BHR
                           • id:YF072548BHR
                           • id:YF071370BHR [BH-15]
                           • id:YF067381BHR
                           • id:YF008336BHR
                           • id:YF006035BHR
                           • id:YF003007KWT
                           • id:YF002431QAT
                          • T-Y47008Y47008formed 275 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                           • id:YF072546BHR
                           • id:YF003252BHR
                          • T-BY30127FGC4025(H) * BY30127formed 275 ybp, TMRCA 75 ybpinfo
                           • id:YF002917BHRi
                           • T-BY30127*
                            • id:YF077386BHRara
                           • T-BY30188BY30188(H)formed 75 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                            • id:YF065361i
                            • id:YF010529BHR


Haplogroup YTree v10.07.00 (16 November 2022)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License